حسابداری , شرکت حسابداری

حسابداری , شرکت حسابداری

برای جلوگیری از علی الراس چه عملیاتی می بایست انجام شود ؟

برای جلوگیری از علی الراس چه عملیاتی می بایست انجام شود ؟

جهت جلوگیری از علی الراس شدن می بایست تمام مواردی که می تواند شامل علی الراس شدن گردد حذف گردد به عبارتی دیگر مواردی که شامل علی الراس شدن می گردد می بایست به صورت کامل رفع گردد در واقع ۱) می بایست دفاتر با دقت و در زمان مشخص به اداره دارایی تحویل داده […]