اظهارنامه ارزش افزوده

حتما می دانید که برای تسلیم مالیات بر ارزش افزوده اظهار نامه ارزش افزوده نیاز می باشد.در این مقاله می خواهیم مسائل مرتبط با اظهارنامه ارزش افزوده و همچنین مالیات بر ارزش افزوده را مورد بررسی قرار دهیم.

اظهار نامه ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده مبحث پیچیده ای را شامل می شود.

به همین خاطر در این مقاله میخواهیم بررسی کینم که اظهار نامه ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده به نفع و ضرر کیست .

مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟

اولا باید این را در نظر داشته باشیم که مالیات بر ارزش افزوده شامل تمام کالاهایی است که در ایران به فروش می رسند .

به همین خاطر اولین کسی که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اظهار نامه ارزش افزوده سود میکند تولید کننده داخلی است.

در اوایل امر تولید کنندگان مجبور بودند جدا از تولید کالاها مالیات بپردازند  در صورتی که واسطه ها از این امر مبرا بوردند که این قانون با روی کار امدن مالیات بر ارزش افزوده و تسلینم اظهارنامه ارزش افزوده این مشکل حل شد

و اما دومین جنبه مالیت و اظهار نامه ارزش افزوده که باید مورد توجه قرار گیرد اینست که مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه ارزش افزوده به ضرر چه کسانی است؟

در این میان از فعالان در بازار نام برد که ضرر کننرگان اصلی این قانون و بحث مالیات بر ارزش افرزوده هستند

امیدواریم توانسته باشیم با ارائه مقاله اظهار نامه ارزش افزوده بر اطلاعات شما در این مورد افزوده باشیم.