شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

اظهارنامه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي

اظهارنامه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي

اظهارنامه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي معمولاً به عنوان یک ابزار مالیاتی استفاده می‌شود و اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های اشخاص را در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً یک سال مالی) گزارش می‌دهد.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی شامل اطلاعات شخصی و مالی فرد است که به منظور محاسبه مالیات درآمد فرد در یک سال مالی خاص استفاده می‌شود. این اظهارنامه شامل جزئیات درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، سایر منافع و تخفیفات مالیاتی فرد می‌شود. افراد می‌توانند اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه‌ها را از منابع مختلفی مانند حقوق و دستمزد، درآمد حرفه‌ای، درآمد سرمایه‌گذاری و سایر منابع درآمدی ارائه دهند.

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی نیز شامل اطلاعات مالی و مالیاتی مربوط به یک شرکت، سازمان یا نهاد حقوقی است. این اظهارنامه شامل جزئیات درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان، دارایی‌ها و بدهی‌ها، مالیات پرداختی و سایر اطلاعات مالی و مالیاتی می‌شود. شرکت‌ها و سازمان‌ها باید اطلاعات مربوط به فعالیت‌های تجاری، درآمدها و هزینه‌ها، اموال و تعهدات، پرداخت مالیات و سایر اطلاعات مرتبط را در این اظهارنامه گزارش دهند. برای مطالعه ادامه مقاله در سایت شرکت حسابداری همراه ما باشید.

چه کسانی موظف‌اند اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی را تکمیل کنند؟

اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی موظف هستند تا اظهارنامه عملکرد خود را تکمیل کنند و به مقامات مالیاتی ارائه دهند. این اشخاص عبارتند از:

  1. اشخاص حقیقی:

– افرادی که درآمد قابل مالیاتی داشته‌اند، معمولاً موظف به تهیه و ارائه اظهارنامه عملکرد هستند. این شامل درآمد حقوق و دستمزد، سود و سایر منابع درآمدی می‌شود.

  1. اشخاص حقوقی:

– شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای حقوقی و سایر موسسات حقوقی ممکن است موظف به تهیه و ارائه اظهارنامه عملکرد خود باشند. این شامل شرکت‌ها، شرکت‌های تجاری، شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های غیرانتفاعی و سایر نهادهای حقوقی است.

اظهارنامه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي

مدارک مورد نیاز برای ارسال اظهارنامه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي

  1. اشخاص حقیقی:

– اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه عملكرد اشخاص حقيقي شامل اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر جزئیات مالی فرد است. معمولاً باید به همراه مستندات و مدارکی مانند گواهی حقوق و دستمزد، گزارش حسابرسی، گواهی بانکی و سایر مدارک مرتبط ارائه شود.

  1. اشخاص حقوقی:

– اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه عملكرد اشخاص حقوقي شامل اطلاعات مربوط به درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان، دارایی‌ها و بدهی‌ها، مالیات پرداختی و سایر جزئیات مالی و مالیاتی شرکت است. باید به همراه مستندات مرتبطی مانند صورت‌های مالی، گزارش حسابرسی، گواهی بانکی و سایر مدارک مرتبط ارائه شود.

  1. مدارک شخصی: معمولاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مدارک شخصی مانند کپی کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت و مدارک هویتی دیگر ارائه می‌شود.
  2. مدارک مالی و بانکی: اطلاعات بانکی مانند گزارش حساب بانکی، صورتحساب‌های بانکی، گواهی بانکی و سایر مدارک مالی و بانکی ممکن است نیاز باشند.

مهلت ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی چقدر است؟

مهلت ارسال اظهارنامه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي به طور معمول در سال مالی بعد از پایان سال مالی مربوطه قرار دارد. به عنوان مثال، اگر سال مالی در ۲۹ اسفند پایان یافته باشد، مهلت ارسال اظهارنامه ممکن است  برای اشخاص حقوقی تا پایان اسفند  و برای مودیان حقیقی تا۳۱ خرداد فرصت دارند  اظهارنامه سال گذشته را تکمیل و ارسال نمایند . و مودیان مالیات حقوقی تا پایان تیرماه برای تکمیل و ارسال اظهارنامه فرصت دارند.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone