شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

الزام شرکت‌ های مشمول حسابرسی (ماده 272 ق م م )

الزام شرکت‌ های مشمول حسابرسی (ماده ۲۷۲ ق م م )

الزام شرکت‌ های مشمول حسابرسی (ماده ۲۷۲ ق م م ) : مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است که تا پایان دی ‌ماه هر سال، گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را که بر اساس نوع و حجم فعالیت خود ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط مراجع مورد تائید و ذیصلاح هستند را حداکثر ظرف مدت سه ‌ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه از طریق درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار، سامانه الکترونیکی مربوطه و ابلاغ کتبی به هریک از آنان اعلام نماید .

در جریان معرفی این گروه‌ها ، اشخاص حقیقی تا پایان شهریور و اشخاص حقوقی تا پایان مهر ماه همان سال مهلت دارند تا گزارش مورد نظر را ارائه نمایند، در غیر این صورت علاوه بر اضافه شدن جریمه ۲۰ درصدی به اصل مبلغ، درآمد مشمول مالیات این گروه‌ها طبق مقررات از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

ماده‌ی ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴

در این اصلاحیه کلیه‌ واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر موظف به ارائه‌ صورت‌های مالی حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و مؤسسه‌های حسابرسی عضو جامعه‌ حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه‌ مالیاتی می‌باشند:

الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» ، شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و مجموعه‌های موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی!

ب- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در ایران ثبت شده‌اند، شرکت‌های سهامی عام، شرکت‌های تابعه و وابسته به آ‎ن‌ها و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها !

ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس حجم فعالیتشان دارای درآمد سالانه ۵۰ میلیارد ریال یا جمع دارایی ۸۰ میلیارد ریال به بالا هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تراز ارقام آرین تماس حاصل فرمائید!

09034915617 whatsapp 02188196080 phone