انجام خدمات حسابداری

 زمانی که انسان با مبادلات کالا به کالا نیاز های روزمره خود را مرتفع می کرد را می توان لحظه تولد علم اقتصاد دانست . در همان زمان ، با وجود بینش کم نسبت به مسائل علمی و ریاضی ، انسان ها توانایی تشخیص و تمییز سود و زیان را داشته و در پی راهی برای ترقی میزان سود خود می گشتند . با اختراع پول این اعمال به سمت کمال حرکت کردند و آن حس باطنی مبنی بر ایجاد توازن بین سود و ضرر و مسائلی از این دست در آن ها تقویت شد . انسان نیازمند روشی کاربردی بود تا بتواند منابع محدود و نیاز های نامحدود خود را به ایده آل ترین حالت ، مدیریت کند . این روش کاربردی و آن حس باطنی چیزی جز انجام خدمات حسابداری نمی باشد . در ایران ، انجام خدمات حسابداری توسط میرزا بنویس ها به شکل امروزی به وجود آمد و تا امروز که در بالاترین جایگاه خود قرار دارد ، فقط وسایل کار و متد های جزئی عوض شده اند ، اما درون مایه آن همواره پایبند اصول ثابتی بوده است.

خدمات حسابداری در واقع به عمل جمع آوری اطلاعات مالی و بازار ، ثبت ، طبقه بندی ، تحلیل و استفاده از آن ها در جهت بهبود اوضاع مالی اطلاق می شود . ما برای کسب درآمد بیشتر تلاش می کنیم ،  همیشه به فکر بهبود بخشیدن شرایط هستیم ، به بهترین گزینه برای صرف پولمان فکر می کنیم و حواسمان به میزان باقیمانده سرمایه مان نیز هست ، در ابعاد کوچک این عمل نوعی خدمات حسابداری می باشد که همگی ما آن را تجربه کرده ایم . در ابعاد بزرگتر ، همین اعمال توسط حسابداران برای ادارات ، شرکت ها و مشاغل برای انتقال اطلاعات به مدیران انجام می شود ، با این توضیح که هیچ تفاوتی در قصد و هدف نهایی کار که همان تخصیص منابع و طبقه بندی اطلاعات می باشد ، وجود ندارد .

وظیفه یک حسابدار و در نمایی بازتر انجام خدمات حسابداری ، در حقیقت ثبت وقایع با توجه به ورودی ها و خروجی های مالی ، خدماتی و کالایی ، نظم و ترتیب بخشیدن به آن و ارائه ماحصل کار در قالب گزارش به مدیران یا مراجع ذیصلاح می باشد . در ادامه ، یک حسابدار کامل قدرت پیش بینی مسائل پیش رو و تبدیل آن ها به فرصت را نیز داراست .

از مهمترین خدمات حسابداری می توان به ثبت اسناد حسابداری در دفاتر یا نرم افزار ، ثبت اطلاعات کارمندان ( در شرکت های بزرگ با همکاری بخش منابع انسانی ) و محاسبه حقوق ، دستمزد ، بیمه ، سنوات و …  و پرداخت آن ، به روز رسانی اطلاعات مالی و قانونی و انطباق آن با عملکرد خود (صور مالی) در جهت پیشبرد منافع مجموعه ، انجام امور مالیاتی از قبیل محاسبه مالیات ، تنظیم اظهار نامه ، تحریر دفاتر ، گزارشات فصلی ، دفاع ، مالیات های بردرآمد  و پرداخت این موارد ، ثبت گردش های مالی و ارائه گزارش برای مدیر ، افزایش بهره وری مالی ، حسابرسی ، نظارت مالی ، خرید و راه اندازی نرم افزار مناسب حرفه خود ، کد گذاری حساب ها ، اصلاح حساب ، افتتاح یا بستن آن ، تهیه ترازهای آزمایشی  و … اشاره کرد .