شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

بخشنامه حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰

بخشنامه حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰

بخشنامه حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر ابلاغ شد !


 

حداقل دستمزد (روزانه)

۸۸۵٫۱۶۵ ریال

حداقل حقوق ماهیانه (۳۰ روز)

۲۶٫۵۵۴٫۹۵۰ ریال

کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) (ماهانه)

۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کمک هزینه مسکن (ماهانه) (به بند ۳ توضیحات توجه شود)

۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کمک هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) برای هر فرزند (ماهانه)

۲٫۶۵۵٫۴۹۵ ریال

پایه سنواتی (روزانه)

۴۶٫۶۶۷ ریال

توضیحات:

۱-     از اول سال ۱۴۰۰ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۲۶ به اضافه مبلغ ۸۲٫۷۸۵ ریال افزایش می‌یابد .

۲-     به موجب ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی، کمک هزینه عائله‌مندی (حق اولاد) به بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آن که :

الف ) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را داشته باشد .

ب ) سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۱۹ این قانون (قانون تأمین اجتماعی) قادر به کار نباشد .

۳-     مصوبه کمک هزینه مسکن (ماهانه) به مبلغ ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به پیشنهاد شورای عالی کار برای تصویب نهایی به هیأت محترم وزیران تقدیم شده است .


جدول حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۰

ردیف

شرح روزانه (ریال)

ماهیانه (ریال)

سطح پایه (حداقل)

۱

حداقل دستمزد (با مبنای ۳۰ روزه)

۸۸۵٫۱۶۵

۲۶٫۵۵۴٫۹۲۵

۲

بن کارگری

۲۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

حق مسکن

۱۵۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۴

حق اولاد (برای هر فرزند)

۸۸٫۵۱۶

۲٫۶۵۵٫۴۹۲

۵

پایه سنوات

۴۶٫۶۶۶

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

سایر سطوح

۱

درصد افزایش نسبت به حقوق سال قبل

۲۶ درصد

۲

مبلغ ثابت اضافه پرداختی ماهیانه

۸۲٫۷۸۵

۲٫۴۸۳٫۵۵۵

۳

پایه سنوات (به شرط داشتن یکسال سابقه کار)

۴۶٫۶۶۶

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۴

بن کارگری

۲۰۰٫۰۰۰

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

حق مسکن

۱۵۰٫۰۰۰

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۶

حق اولاد (برای هر فرزند)

۸۸٫۵۱۶

۲٫۶۵۵٫۴۹۲


فرمول‌های محاسبه مزایای قانون کار

محاسبه مزد هر ساعت کار

مزد روزانه / ۷.۳۳

محاسبه اضافه کاری قانون کار

مزد ساعتی × ۱.۴ × ساعات اضافه کار

محاسبه جمعه کاری قانون کار

مزد ساعتی × ۰.۴ × ساعات جمعه کاری

محاسبه شب کاری قانون کار

مزد ساعتی × ۰.۳۵ × ساعات شب کاری

محاسبه سنوات سالانه

سابقه کار به سال × حقوق ماهیانه

محاسبه سنوات ماهانه

سابقه کار به ماه × ۲.۵ × مزد روزانه کارگر

محاسبه عیدی و پاداش سالانه

سابقه کار به سال × دو برابر آخرین حقوق ماهیانه

محاسبه سنوات ماهانه

سابقه کار به ماه × ۵ × آخرین مزد روزانه کارگر

دانلود بخشنامه حقوق و مزایای سال ۱۴۰۰

09034915617 whatsapp 02188196080 phone