شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

تراکنش‌های بانکی که در قانون جدید مشمول مالیات می‌شوند

به طور کلی به به مجموعه دستورالعمل‌هایی که به صورت هم‌زمان در سیستم اطلاعاتی انجام می‌شوند تراکنش گفته می‌شود. حال اگر این تراکنش‌ها در سیستم‌های بانکی بر حساب‌های شخصی یا حقوقی افراد انجام شوند، به آن تراکنش بانکی گفته می‌شود. در صورتی که این تراکنش‌ها به گونه‌ای باشد که جهت کسب درآمد به چشم بیایید، حساب بانکی مشمول پرداخت مالیت می‌شود و مودی (کسی که باید مالیات پرداخت کند) موظف به پرداخت مالیات می‌شود و اگر از پرداخت آن فرار نکند متهم به جرم فرار مالیاتی خواهد شد. در ادامه می‌خواهیم درباره مواردی که مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و نرخ مالیات تراکنش‌ها اطلاعاتی را در اختیارتان قرار بدهیم.

موارد مشمول پرداخت مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی

اگر تراکنش‌های بانکی فردی به گونه‌ای باشند که ماهیت درآمدی باشد، فرد مشمول پرداخت مالیات می‌شود. به همین دلیل افراد نیاز است برای امور اقتصادی و شغلی خود حسابی جداگانه در بانک داشته باشند و این تراکنش‌ها را در قالب اظهارنامه مالیاتی حقوقی یا حقیقی ابراز کنند.

شیوه محاسبه مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی

شرط پرداخت مالیات داشتن حساب تجاری است، بنابراین اگر حسابی تجاری باشد، مشمول پرداخت مالیات می‌شود. اگر مالیات حساب تجاری از پیش پرداخت شده باشد، دیگر نیاز به پرداخت دوباره مالیات نیست. این مالیات بر اساس فعالیت تجاری و تراکنش‌های بانکی محاسبه می‌شوند. سقف مالیات تراکنش‌های بانکی در حال حاضر سالانه ۵ میلیون تومان است.

نرخ مالیات تراکنش‌های بانکی

نرخ مالیات تراکنش‌های بانکی به دو دسته اشخاص حقیقی و حقوقی تقسیم بندی می‌شود:

  1. اشخاص حقیقی: مطابق قانون جدید نرخ مالیات تراکنش‌های بانکی، اگر فردی درآمدش تا ۵۰ میلیون تومان باشد، نرخ مالیات ۱۵ درصدی برایش محاسبه می‌شود. اگر درآمد از ۵۰ میلیون تومان بیشتر شود و به ۱۰۰ میلیون تومان برسد، نرخ مالیات ۲۰ درصدی برایش محاسبه می‌شود. همچنین در صورتی که درآمد سالانه او بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، نرخ مالیات پرداختی ۲۵ درصدی برای او محاسبه می‌شود.
  2. اشخاص حقوقی: نرخ مالیات تراکنش‌های بانکی برای این‌گونه افراد در هر حالتی ۲۵ درصد است.
09034915617 whatsapp 02188196080 phone