تنظیم اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه یا به تعبیری خوداظهاری که صاحبان مشاغل در موعد مقرر طبق  قانون مکلف به تهیه ، تنظیم و ارسال آن  می باشند  و سود و زیان ابرازی را به سازمان امور مالیاتی اعلام می کنند و اداره دارایی هم ظرف مدت قانونی که حداکثر یکسال پس از مهلت ارسال اظهارنامه می باشد اقدام به رسیدگی کرده و نتیجه را به موجب برگ تشخیص صادره اعلام می دارد .    در گذشته اظهارنامه های مالیاتی بصورت دستی ارائه می شد به این صورت که افراد به واحد مالیاتی مربوط به خود مراجعه می کردند و ضمن دریافت فرم خام اظهارنامه مالیاتی اقدام به تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود می نمودند . اما در حال حاضر و با توجه به طراحی و پیاده سازی راهکارهای جدید مالیاتی از جمله اجرای طرح جامع مالیاتی و نیز ارسال اظهارنامه به صورت الکترونیکی ، دیگر نیازی به حضور مودیان مالیاتی به ادارات مالیاتی جهت تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی نیست و مودیان بصورت الکترونیکی و اینترنتی اقدام به ارسال اظهارنامه خود می نمایند .

تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت اشحاص حقیقی :

۱-تکمیل فراِیند ثبت نام در طرح جامع مالیاتی .

۲-تهیه و تنظیم اظهارنامه پیش نویس .

۳-در نهایت ارسال اظهارنامه الکترونیکی و دریافت کد رهگیری .

باید توجه داشت که قبل از ارسال نهایی اظهارنامه حتما ” اطلاعات مالی از جمله صورت سود و زیانی و … را در فرم پیش نویس اظهارنامه تنظیم و پس از بررسی اظهارنامه پیش نویس و نبودن مغایرت اقدام به ارسال اظهارنامه نهایی بصورت الکترونیکی نمایید و در انتها کد رهگیری اظهارنامه ارسال شده خود را دریافت نمایید در غیر اینصورت اظهارنامه شما به سازمان ارسال نشده و به منزله عدم ارائه اظهارنامه می باشد که علاوه بر تعلق جرائم سنگین و غیر قابل بخشش از معافیتهای مالیاتی نیز محروم خواهید شد .

تنظیم اظهارنامه مالیاتی جهت اشخاص حقوقی :

۱-تکمیل فرایند ثبت نام در طرح جامع مالیاتی .

۲-دریافت نام کاربری و کلمه عبور .

۳-تهیه و تنظیم اظهارنامه پیش نویس .

۴-و در نهایت ارسال اظهارنامه الکترونیکی و دریافت کد رهگیری .

اشخاص حقوقی نیز ابتدا باید نسبت به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی بصورت پیش نویس اقدام و در صورت عدم مغایرت  اظهارنامه نهایی خود را ارسال نمایند .  

در فرم اظهارنامه ، اطلاعات مختلفی از شخص مودی اخذ می شود که در ابتدا مودی اطلاعات هویتی خود را کنترل می کند که این اطلاعات از طرح جامع مالیاتی که قبلا ثبت گردیده و به تایید دارایی رسیده است فراخوانی می شود که در اظهارنامه این اطلاعات غیر قابل ویرایش می باشد . در صفحات بعدی نیز اطلاعاتی نظیر مشخصات پلمپ دفاتر ، مشخصات هیات مدیره ، صورت سود و زیان ، ترازنامه و …. درج می گردد که این اطلاعات می بایست با اسناد حسابداری منطبق و فاقد هر گونه مغایرتی باشد.

نکته حائز اهمیت این خدمات حسابداری در این است که بر اساس اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۳۱/۰۴/۹۴مهلت ارسال اظهارنامه برای اشخاص حقیقی پایان خرداد ماه بوده و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک پایان تیر ماه می باشد که یک ماه پس از پایان مهلت اظهارنامه می توان اظهارنامه اصلاحی ارسال نمود .