شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری و مالیاتی

خدمات حسابداری و مالیاتی از آن دست فعالیت هاییست که با وجود ضرورت اجرا در هر واحد صنفی ، تجاری و شرکت های گوناگون ، به زعم برخی افراد اموری پیش پا افتاده و ساده تلقی می شود که خود فرد نیز قادر به انجام آن ها می باشد و از سویی دیگر پرداخت حق الزحمه ، هزینه برون سپاری و یا پرداخت حقوق ثابتی برای کارمند مسئول این امور را نیز بر نمی تابد ، چرا که انجام چنین امری را خرج تراشی های غیر ضروری می داند .

جالب است وقتی امور کارفرمایان موفق یا مجرب را بررسی می کنیم ، به این نکته می رسیم که این افراد هرچه در کار خود پیش رفته ، سرمایه آن ها فزونی یافته یا درگیر پروژه های بیشتری شده اند ، بنا بر پیچیدگی های حاصل از آن ها در حساب های مالیشان ، نیاز به بهره گیری از خدمات و تجارب چنین فردی را بیش از پیش حس کرده اند ، به همین دلیل بی علت نیست که هرچه مجموعه ای بزرگتر و معتبر تر می شود ، حوزه فعالیت های مالی آن نیز گسترش یافته و به جای اینکه فردی خدمات حسابداری و مالیاتی آن را انجام دهد ، دپارتمانی جدا وظیفه مذکور را بر عهده می گیرد .

این در حالیست که مقوله مالیات ، ارائه انواع گزارشات و اظهارنامه های آن و همچنین دفاعیات پس از اعلام مبلغ پرداختی هر ساله ، خود به تنهایی چالشی است که نیروهای مجربی را برای رسیدگی می طلبد. در همین ارتباط ، مجموعه هایی با زمینه فعالیتی تخصصی حسابداری و حسابرسی – مجموعه ای مانند تراز ارقام آرین – قادرند تا با گسیل نیرو های خود در فواصل زمانی معین ، به حساب های شرکت های مذکور رسیدگی کرده و با تنظیم گزارشی اصولی و موشکافانه به تعیین مالیاتی منصفانه و مطلوب برای کارفرما بپردازند .

پرداخت مالیات از یکسو وظیفه ایست که نمی توان از آن شانه خالی کرد ،چرا که دور زدون آن در حقیقت دور زدن اخلاق است و از سویی دیگر قوانین پیشگیرانه اداره مذکور نیز با خاطیان مقابله می کند ، لذا پرداخت آن به نحوی که طرفین از مبلغ تعیین شده رضایت داشته باشند هدفیست که با اتکا به خدمات حسابداری و مالیاتی می توان به آن دست یافت.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone