خدمات حسابداری چیست

افرادی که با حوزه فعالیتی حسابداران آشنایی نداشته و از دور با حرفه این افراد ارتباط دارند ، وظیفه حسابدار را به کنترل موجودی بانک ، پول نقد ، میزان خرید و فروش و مدیریت منابع مادی و مالی محدود می کنند و در برابر سوال خدمات حسابداری چیست پاسخی قابل پیش بینی و ناقص ارائه می دهند . این در حالیست که افرادی که از یک شخصیت حقیقی به شخصیتی حقوقی تبدیل شده اند ، کسبه بازار ، دانشجویان رشته های مرتبط با حسابداری ، مدیران دولتی و بخش خصوصی و بخش اعظمی از افراد جامعه که به پرداخت مالیات های گوناگون پایبندند افقی بازتر از شرح وظایف این افراد پیش روی خود می بینند . در این که وظیفه حسابدار ایجاد نظم و ساماندهی حساب های کارفرماست شکی نیست ، اما این عمل خود در گرو انجام ده ها فعالیت دیگر است که به مهمترین آن ها اشاره می کنیم . تنظیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی ، تحریر دفاتر قانونی طبق دستور العمل های موجود ، تهیه و تکمیل انواع اظهار نامه ها و در صدر آن ها مالیات برارزش افزوده ، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه انتخاب و راه اندازی نرم افزار حسابداری متناسب با فعالیت شخص ، انجام امور به صورت کامپیوتری و کنار گذاشتن روش های دستی ، تعریف خط مشی و راهنمایی مدیران شرکت های تازه تاسیس ، ثبت اسناد مالی و حسابداری ، طراحی ، تعریف و اصلاح کدینگ ، تهیه صورت های مالی شخصی و تلفیقی از روی اسناد و مدارک (ولو ناقص) ،  تجزیه و تحلیل علمی و کاربردی گزارشات و صورت های مالی ، اصلاح و اختتام حساب ها ، رفع اختلاف میان حساب شرکت و دیگر اشخاص و همچنین  اختلافات مابین شرکا یا سهام داران ، تهیه دستور العمل های مالی ، مشاوره درامور مالیاتی – بیمه و بانکی ، حضور در هیات های حل اختلاف و ارائه دفاعیه های مالیاتی ، ارائه مشاوره برای سرمایه گذاری ، حسابداری پیمانکاری و تهیه گزارشات مربوطه از پیشرفت پروژه ، انبارداری و کنترل موجودی ، تخمین بهای تمام شده کالا ، آموزش مقدمات حسابداری و تعاریف کلی به سایر کارکنان ، بررسی صور مالی ، ارائه گزارش مالی به بانک جهت اخذ تسهیلات ، محاسبه ارزش افزوده تا مرحله تسلیم ، اخذ کدهای کارگاهی و اقتصادی و پیشبرد مراحل اعلام ورشکستگی تا انحلال شرکت بخشی از پاسخ سوال خدمات حسابداری چیست می باشد .