شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

دستورالعمل جدید در مورد بیمه کارفرمایان

دستورالعمل جدید در مورد بیمه کارفرمایان

بر اساس گزارشات موجود پیش از این کلیه کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی برای ابن که بتوانند همانند شاغلان در محل کار، زیر نظر بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند باید قرار کتبی تنظیم می‌کردند و بدون قرارداد جداگانه برای خودشان نمی‌توانستند در کنار بیمه شدگان محل کار، در لیست حق بیمه قرار بگیرند؛ اما در حال حاضر با ارائه قوانین جدید شرایط بیمه تامین اجتماعی برای کارفرمایان راحت‌تر شده است.

این موضوع به این دلیل است که در طی تحقیقات انجام شده متوجه شدند که صاحبان کسب و کارها برای بیمه نیروهای انسانی خود همواره با جدیت عمل می‌کنند؛ اما برای بیمه خود با محدودیت مواجه هستند و همین موضوع باعث شده تا این افراد در قالب قراردادهای جداگانه و حتی بعضا غیر واقعی بیمه شوند.

نکات دستورالعمل جدید بیمه کارفرمایان

به همین دلایل طبق تسهیلات صورت گرفته در قوانین بیمه کارفرمایان، از این به بعد تمامی صاحبان مشاغل حقوقی غیر دولتی و کارفرمایان صنفی می‌توانند نام خود را در لیست حق بیمه کارکنان محل کار ثبت کنند. برای صاحبان مشاغل حقوقی غیر دولتی نیز این امکان فراهم شده که مبنای کسر حق بیمه آن‌ها درآمد واقعیشان باشد. در یکی از بندهای بخشنامه کارفرمایان تصریح شده که انعقاد قرداد بیمه به صورت کتبی کارفرمایان با اشخاص حقوقی غیر دولتی از این به بعد موضوعیت ندارند و ارسال لیست حق بیمه از سمت کارفرما برای خود مانعی ندارد و مشروط به داشتن کارگر با شرایط قوانین کار و تامین اجتماعی نیست.

دستورالعمل جدید در مورد بیمه کارفرمایان

از دیگر بندهای مهم این بخشنامه باید به این موضوع توجه کنیم که بر حسب قانون تامین اجتماعی و دادنامه‌های دیوان عدالت اداری، صاحبان کار اشخاص حقوقی غیر دولتی و صنفی (اشخاص حقیقی) مشمول قانون بر همین اساس پرداخت مقرری بیمه بیکاری و وصول حق بیمه بیکاری به آن‌ها موضوعیت ندارد. در این بخشنامه جدید بیمه کارفرمایان، تعهداتی اعم از بازنشستگی، از کار افتادگی کامل، فوت، خدمات درمانی تعیین شده، کمک هزینه کفن و دفن، کمک هزینه پزشکی، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه اول، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی بیمه شده با رعایت کامل قوانین امکان پذیر است.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone