شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

دفاتر-قانونی-شرکت-های-تازه-تأسیس

دفاتر قانونی شرکت های تازه تأسیس

دفاتر قانونی شرکت های تازه تأسیس : تمامی شرکت های تازه تأسیس برای انجام فعالیت های خود درون خطوط مرزی هر کشور نیاز خواهند داشت تا قبل از هر اقدامی از قوانین آن کشور تبعیت کنند و تنها در چهارچوب آن ها فعالیت های خود را سامان بخشند . در این راستا تمامی افرادی که قصد ایجاد شرکت در داخل کشور را دارند نیز باید در ابتدا موافقت خود را با این قوانین اعلام کنند و سپس اجازه تأسیس به آن ها داده خواهد شد . البته برخی از مقررات قبل از ایجاد شرکت و در طی مراحل ایجاد آن افراد را تحت تأثیر قرار می دهند و برخی دیگر نیز بعد از تشکیل و استقرار یافتن آن ها .

دفاتر قانونی شرکت های تازه تأسیس

از جمله قوانینی که شرکت ها را بعد از تأسیس تحت تأثیر قرار می دهد ، می توان به قوانین سازمان امور مالیاتی اشاره کرد . آن ها شرکت ها را در تمامی دوران فعالیتش از جهات مالی کاملاً تحت نظارت قرار داده و حتی می توانند در صورت عدم رعایت قوانین ، فعالیت شرکت را به ‌کلی متوقف و حتی تعطیل کنند .

به این منظور شرکت ها در بدو تأسیس باید اقدامات مربوط به اداره مالیات را به ترتیب زیر انجام دهند

  1. هر شرکت تا دو ماه از تاریخ تأسیس خود فرصت خواهد داشت تا پرونده مالیاتی خود را تشکیل دهد .
  2. مالیات سرمایه شرکت را پرداخت کند (حق تمبر به میزان نیم در هزار سرمایه ثبتی آن ها است)
  3. در مرحله بعد آن ها ملزم به دریافت کد اقتصادی خواهند بود چرا که انجام تمامی فعالیت های مالیاتی با این کد تسهیل خواهد شد و بدون آن اوراق مالیاتی و یا پذیرش پرونده فرد با مشکل مواجه می شود .
  4. مهر و موم دفاتر قانونی : شرکت ها موظف هستند تا یک ماه بعد از تأسیس ، دفاتر قانونی از جمله دفتر روزنامه و کل را پلمب نمایند . از جایی که دفاتر قانونی باید در سال قبل پلمب شده باشند ، در سال اول تأسیس ، آن ها دفاتر همان سال و سال بعد را به طور هم زمان پلمب خواهند کرد .
  5. در مرحله پنجم در صورتی که واحد مالیات دهنده در دایره شمول قوانین مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد موظف خواهد بود تا هرچه سریع تر پرونده و گواهی ارزش افزوده خود را اخذ کند .
  6. دریافت کد بیمه ای

همان گونه که می ‌بینیم فعالیت های سازمان امور مالیاتی در این زمینه کاملاً نظامند بوده و روز به روز هم بر دقت ، میزان اطلاعات در دسترس و محدوده اعمال قوانین مالیاتی توسط این سازمان افزوده می شود تا جایی که آن ها در آن واحد می توانند درصورت بروز تخلفات مالی (عدم پرداخت مالیات ، فرار مالیاتی و حساب سازی ها به منظور خلاف واقع نشان دادن واقعیت) از سوی مؤدی تمامی حساب های بانکی وی را مسدود کرده ، اجازه خروج از کشور را از فرد بگیرند و حتی اموال وی را مصادره کنند . مؤدیان باید دقت فرمایند تا امور مالی آن ها از همان ابتدا سامان داشته باشد و بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری جلو روند . به همین منظور می توان گفت که مرکز ثقل تصمیمات اداره مالیات در تعیین میزان آن رویداد های مالی شرکت و به عبارتی دفاتر قانونی (دفاتر قانونی شرکت های تازه تأسیس به طور خاص) است که این اطلاعات را در خود نگه می دارد ؛ بنابراین لزوم توجه به آن ها بیش از پیش حس می شود . شرکت های تازه تأسیس موظف هستند تا دفاتر روزنامه و کل را تا یک ماه پس از تأسیس خود دریافت کنند (سایر شرکت ها تا قبل از سال مالی جدید) و ثبت اطلاعات مالی خود را در آن ها صورت دهند . گرچه این آن ها در سال های گذشته دفاتر دیگری را نیز نگهداری می کردند ولی هم اکنون تنها ملزم به رعایت اصول حسابداری در ثبت حساب ها تنها در این دو دفتر می باشند .

دفاتر قانونی شرکت های تازه تأسیس و نحوه تکمیل آن هاتوسط شرکت حسابداری

دفاتر-قانونی-شرکت-های-تازه-تاسیس-و-نحوه-تکمیل-آن

ثبت حساب ها در تمامی شرکت ها به یک صورت انجام می شود ولی آن چه که دفاتر روزنامه و کل شرکت ها را متمایز خواهد کرد نوع حساب هایی است که شرکت ها با توجه به حیطه کاری خود با آن ها روبرو خواهند شد . برای مثال شرکتی تولیدی بیشتر با حساب های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته شده و شرکت خدماتی با حساب های مربوط به درآمد و هزینه روبرو خواهند بود ، که ماهیت حساب های دفاتر روزنامه و کل را تا حدود زیادی تغییر خواهد داد ، به نحوی که شما ممکن است در پایان سال به منظور تهیه ترازنامه با تعداد کمی از حساب ها روبرو شوید . البته باید گفت که ماهیت ثبت حساب ها در دفاتر قانونی شرکت های دولتی و غیردولتی نیز با یکدیگر تفاوت دارد ، به این صورت که مبنای ثبت حساب ها در شرکت های غیردولتی حسابداری تعهدی و در شرکت های دولتی مبنای نقدی حسابداری خواهد بود . به عنوان نکته ای تکمیلی می توان بیان داشت که دفاتر قانونی شرکت های تازه تأسیس می تواند شامل دو دفتر روزنامه عمومی به منظور ثبت تمامی اطلاعات و دفتر روزنامه اختصاصی برای ثبت جداگانه حساب هایی چون خرید و فروش باشد .

 دفاتر قانونی شرکت های تازه تأسیس و عدم فعالیت آن ها

دفاتر-قانونی-شرکت-های-تازه-تاسیس-و-عدم-فعالیت-ان-ها

برای بیشتر شرکت های تازه تأسیس تضمینی وجود ندارد تا در سال اول تأسیس درآمد کسب کنند ، در نتیجه مجبور خواهند شد تا دفاتر سفید را تحویل دهند و گزارش ارزش افزوده را نیز با رقم صفر ارسال کنند ، در واقع پیش آمد این موارد کاملاً عادی بوده و هیچ مشکلی را برای شرکت ایجاد نخواهد کرد . البته برخی از افراد پیشنهاد هایی را به شرکت هایی که مدتی از عدم فعالیت آن ها می گذرد ، مبنی بر اینکه شرکت خود را منحل کرده و اقدام به ثبت شرکتی جدید کنند ارائه می دهند و تنها دلیل آن ها برای این کار گرفتار شدن در پیچ و خم های اداری اثبات عدم فعالیت شرکت است ؛ ولی باید گفت که اگر این شرکت ها فعالیت های خود را بر طبق قانون و به صورت منظم به سازمان تأمین اجتماعی ، اداره مالیات و دیگر سازمان های متولی گزارش دهی کرده باشند هیچ ترسی در این زمینه نباید داشته باشند و باید بدانند که با این کار تمامی تلاش های تبلیغاتی مجموعه خود را ضایع خواهند کرد ؛ به همین منظور می توانند با بهره‌گیری از کارشناسان رشته هایی چون بازاریابی ، حسابداری و مدیریت شرکت خود را دوباره احیا کنند .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone