شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

دلایل-رد-دفاتر-قانونی

دلایل رد دفاتر قانونی چیست

دلایل رد دفاتر قانونی چیست : قبل از بیان دلایل رد دفاتر قانونی بهتر است در ابتدا با این دفاتر آشنا شویم ، چرا که آگاهی پیدا کردن نسبت به چیستی آن ها می تواند در تسلط بیشتر در نگارش آن ها به منظور جلوگیری از رد این دفاتر کمک کند . یکی از کارهای مهمی که یک حسابدار به صورت پیوسته انجام می دهد ثبت اطلاعات از اسناد حسابداری در دفاتر قانونی می باشد .

دلایل رد دفاتر قانونی چیست

بر طبق قانون یک حسابدار باید تمامی اتفاقات مالی را پس از ثبت در سند های حسابداری و تأیید آن ها توسط مسئول مربوطه ، به دفاتر قانونی منتقل کند . رعایت دقت و درستی در اسناد ثبت شده بسیار مهم است و باید سعی شود تا در آن ها کمترین خطاهای ممکن هم دیده نشود .

دفاتر حسابداری در کل به دو دسته تقسیم می شوند

 1. دفاتر قانونی و رسمی شامل دفتر روزنامه و دفتر کل
 2. دفاتر غیررسمی مانند دفتر معین

 

دفتر روزنامه از دفاتر رسمی

دفتر-روزنامه

دفتر روزنامه، دفتری است که تمامی رویداد های مالی یک مؤسسه باید به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت شود . هر برگه از این دفاتر شامل چند ستون برای درج شماره سند حسابداری ، تاریخ ، شرح ، ستون مبلغ بدهکار و بستانکار برای هر رویداد مالی است . عریض ترین ستون در این بین به ستون شرح تعلق دارد که می توان نام حساب و توضیح مختصری از رویداد مالی را درآن بیان کرد . دفتر روزنامه خود نیز به دو دفتر دیگر تبدیل می شود : دفتر روزنامه عمومی و اختصاصی . در نوع روزنامه عمومی تمامی رویداد های مالی در آن ثبت می شود ولی نوع اختصاصی تنها به ثبت فعالیتی خاص خواهد پرداخت . از جمله دفاتر روزنامه اختصاصی می توان به دفتر روزنامه خرید ، فروش ، دریافت ها و پرداخت های نقدی اشاره کرد .

 

دفتر کل از دفاتر رسمی

تهیه صورت های مالی از روی دفتر روزنامه به دلیل ویژگی های خاص و ماهیت قرارگیری حساب ها در آن به سختی امکان پذیر خواهد بود به همین منظور از دفتر کل استفاده می کنند تا بتوانند به اطلاعات مالی در دسته بندی های مناسب دسترسی داشته باشند . دفتر کل به هر حساب صفحه ای جداگانه را اختصاص می دهد و تمامی اطلاعات مربوط به آن حساب و اقلام بستانکار و بدهکار باید تنها در آن ثبت شود ، بنابراین شما می توانید در آن به اطلاعات حساب ها به تفکیک دسترسی داشته باشید . این دفتر نیز مانند دفاتر روزنامه شامل ستون های شماره سند ، تاریخ ، شرح ، بدهکار ، بستانکار و مانده برای هر حساب می باشد . تمای اطلاعات دفتر روزنامه باید تا پایان هر ماه و یا نهایتاً تا روز ۱۵ ماه بعد به دفتر کل منتقل شود . شما به راحتی می توانید با یک جمع و تفریق ساده مانده هر حساب را مشخص کنید و آن را در ستون تتشخیص مرقوم فرمایید .

 

دفتر معین از دفاتر غیر رسمی و تاثیر آن در دلایل رد دفاتر قانونی چیست

دفتر-معین

درصورتی که شرکت ها و یا افراد از کسانی که خدمات حسابداری را برای آن ها انجام می دهند ، درخواست کنند تا حساب های دفتر کل به صورت جداگانه نگهداری شود ، شرکت مربوطه و یا حتی حسابدار شرکت می تواند از دفاتر معین به این منظور استفاده کند . در واقع کاربرد اصلی دفاتر معین استخراج دقیق و جزئی اطلاعات از دفتر کل می باشد . ثبت اطلاعات در این دفاتر باید با دقت زیاد و براساس اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گیرد ، در غیر این صورت ممکن است از سوی بازرسان مالیاتی جرائمی را بر آن ها وضع کنند ، بنابراین کلیه افرادی که خواستار نگهداری این دفاتر برای شرکت خود هستند ، می توانند درباره نحوه تهیه و نگهداری آن ها از مؤسساتی که حسابداری شرکت ها را انجام می دهند مشاوره های لازم را دریافت کنند .

 

دلایل رد دفاتر قانونی چیست و جرایم آن چه می باشد

برای ثبت اطلاعات مالی ، کلیه فعالان اقتصادی باید از دفاتر قانونی استفاده کنند و برای نگارش این دفاتر تنها باید از قوائدی پیروی کنند که توسط سازمان امور مالیاتی به این منظور تدوین شده است ، در غیر این صورت در بازدید بازرسان این سازمان از دفاتر و مشاهده هر گونه تخلف مطابق قانون با آن هابرخورد می شود و جرائمی را به این منظور بر آن ها اعمال می کنند .

درصورتی که هر کدام از موارد زیر در دفاتر قانونی شرکت شما مشاهده شود آن ها از سوی سازمان امور مالیاتی رد خواهند شد .

 1. نوشته شدن دفاتر با مداد
 2. همراه نداشتن تأییدیه ثبت اسناد و یا مأموران مالیاتی قبل از ثبت هر گونه رویداد مالی
 3. کنده شدن چند برگ از دفاتر
 4. کشف هر گونه رویداد مالی ثبت نشده در دفاتر
 5. ثبت فعالیت های مالی در حاشیه دفاتر
 6. ثبت اطلاعات مالی بین خطوط
 7. تأخیر در ثبت اطلاعات به خاطر سوء استفاده از اطلاعات مالی در دفاتر رسمی و غیر رسمی
 8. خالی گذاشتن نواحی سفید در میان رویداد های ثبت شده
 9. پاک کردن و یا ایجاد تراشیدگی روی اطلاعات از قبل ثبت شده
 10. بستانکار شدن حساب های نقدی و بانک ، بجز مواردی که حساب بانک و صورتحسابش با یکدیگر مطابقت دارند و یا بستانکار شدن ناشی از تقدم و یا تأخر در ثبت حساب ها باشد
 11. عدم ثبت رویداد های مالی در دفتر کل و روزنامه واحد هایی که دارای شعب مختلف هستند
 12. عدم ارئه اظهار نامه مالیاتی برای دفاتر قانونی
 13. عدم ارئه دفاتر قانونی درصورت وجود چندین نسخه از آن ها درشرکت
 14. وجود اشتباهات در ثبت رویدادها درصورتی که آن ها اصلاح نشده باشند
 15. عدم ارائه دستورالعمل کار با نرم افزار های مالی از سوی شرکت هایی که با آن هاخدمات حسابداری خود را انجام می دهند و عدم ارائه خلاصه عملکرد مالی این شرکت ها در دفاتر قانونی
 16. ثبت اطلاعات مالی چندین سال در یک دفتر
 17. ثبت رویداد های مالی صوری در دفاتر

در جمع بندی دلایل رد دفاتر قانونی چیست ذکر این نکته کافی است، عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ۲۰% و ارائه آن ها درصورت رد شدن مشمول جریمه ۱۰% از سوی اداره مالیات برای مؤدیان خواهد شد .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone