شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

اطلاع از روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی می تواند برای کسانی که به مالیات تعیین شده اعتراض دارند مفید باشد و آن ها را از سردرگمی در این باره نجات دهد . در ادامه پس از بیان علت صدور برگ تشخیص به روش های اعتراض به آن خواهیم پرداخت .

روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

دولت ها از رکن های اصلی یک جامعه هستند که وظایف مختلفی را در خدمت رسانی به مردم انجام می دهند ، این وظایف از گذشته وجود داشته و روز به روز بر دامنه آن ها افزوده می شود . آن ها برای انجام این امور هزینه هایی را متحمل می شوند که تأمین این هزینه ها از طرق مختلفی صورت می گیرد . به عنوان یکی از روش های تأمین مالی دولت می توان از دریافت مالیات که یکی از پایدار ترین آن ها است نام برد . مالیات ها بر خلاف درآمد های نفتی از ثبات بیشتری برخوردار هستند ؛ چرا که جز منابع تجدید ناپذیر نبوده و تحت تأثیر قیمت ها و بحران های جهانی نیز قرار نمی گیرند .

 

بر طبق قوانین مالیاتی مصوب دریافت مالیات باید بر اساس منابع صحیح و با توجه به اسناد ، مدارک و اطلاعات کافی باشد . با این وجود در برخی موارد افراد از عدم رعایت قوانین در تشخیص و تعیین میزان مالیات ناراضی بوده و به آن اعتراض می کنند . به همین دلیل در راستای اجرای عدالت مالیاتی و جلب اعتماد مالیات دهندگان ، قانون گذار امکان اعتراض به تشخیص اداره مالیات در تعیین مالیات را برای مالیات دهنده فراهم نموده است . در واقع داشتن حق اعتراض جزء ابتدایی ترین حقوق هر مؤدی می باشد و آن ها می توانند علاوه بر این ، تخلفات ماموران مالیاتی را نیز تحت تعقیب قضایی قرار دهند .

 

براساس قانون مالیات بر درآمد هر فعال اقتصادی تا پایان تیر ماه هر سال باید اظهار نامه عملکرد سال قبل خود را توسط افراد متخصص در این زمینه از جمله حسابداران و شرکت حسابداری که در این زمینه دارای تجربه باشد تکمیل و از طریق اینترنت برای اداره مالیات ارسال کند . بر طبق روند اداری در این سازمان بعد از گذشت مدتی (چند هفته تا یک ماه) از مؤدی درخواست می شود تا اسناد و مدارک مالی خود را به این سازمان جهت تشخیص میزان مالیات تحویل دهد . کارشناسان مالیاتی بعد از برسی آن ها میزان مالیات را تعیین و در برگ تشخیص با جزئیات کامل قید و به وی ابلاغ می کنند . بعد از ابلاغ برگ تشخیص فرصت اعتراض به مالیات اعلامی به او داده می شود ؛ امّا آنچه مالیات دهنده را سردرگم می کند روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است تا او بتواند به حقوق خود در مورد میزان مالیات پرداختی دست پیدا کند ، مؤدیان می توانند از خدمات حسابداری که برای افراد مختلف توسط شرکت ها ارائه می شود به این منظور استفاده کنند .

 

روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به صورت مستقیم

روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به صورت مستقیم

مؤدیان بعد از دریافت برگ تشخیص مالیات در صورتی که به مبلغ قید شده در آن برای پرداخت مالیات اعتراض داشته باشند ، می توانند در طی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط خود و یا وکیل قانونی به برگه تشخیص اعتراض کنند . مسئولان مربوطه در اداره مالیات موظف هستند تا بعد از ثبت شدن درخواست اعتراض مؤدی در سیستم و یا دفاتر این سازمان در طی ۳۰ روز به اعتراض عنوان شده رسیدگی کنند . به این منظور آن ها تمامی اسناد و مدارک تحویلی مالیات دهنده را بررسی می کنند و در صورتی که اعتراض نافذ بوده و دلایل کافی هم برای آن وجود داشت ، کارشناس مربوطه نظر خود را در مورد مالیات جدید تعیین شده به مالیات دهنده منتقل می کند و اگر نظر وی مورد قبول مؤدی نیز واقع شد ، موارد مورد توافق را در برگ تشخیص قید و با امضای هر دو می رساند تا مؤدی مالیات را پرداخت کند . در مواردی هم که اعتراض مؤدی و اسناد و مدارک اراده شده از سوی وی در تعدیل میزان مالیات مؤثر تشخیص داده نشود ، مراتب را در برگ تشخیص قید می کنند تا پرونده برای رسیدگی بیشتر به هیأت حل اختلاف مالیاتی فرستاده شود .

 

روش اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی به صورت غیر مستقیم

اگر برگ تشخیص مالیات براساس تبصره ماده ۲۰۳ و ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شود و مالیات دهنده بر اساس مقررات مذکور در این ماده ها اقدام نکند ، وی در حکم معترض به برگ مالیات تشخیصی شناخته می شود . در این مورد پرونده مالیات دهنده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود (تبصره ماده ۲۳۹ در قانون مالیات های مستقیم) .

 

اعتراض به رأی هیأت اختلاف مالیاتی روی برگه تشخیص

اگر اسناد ، مدارک و دلایل مؤدی در رد و یا تغییر میزان مالیاتی تأثیر گذار نباشند ، پرونده آن ها به هیأت حل اختلاف ارجاع داده می شود ، در این زمان اگر هیأت مربوطه رأی را با اکثریت مطلق صادر کند ، آن قطعی و لازم الاجرا خواهد بود . مالیات دهنده می تواند به این رأی نیز تنها ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور آن اعتراض کند که در این زمان پرونده برای بررسی بیشتر نزد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر فرستاده می شود . رأی های صادره از سوی این هیأت لازم الاجرا بوده و اداره مالیات در حوزه مربوطه می تواند پس از دریافت آن ها برگ قطعی مالیات را صادر کند .

 

اعتراض مؤدی و اداره مالیات به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی

از آن جایی که پرونده مؤدی برای رفع اختلاف بین او و اداره مالیات به هیأت حل اختلاف ارجاع داده می شود ، پس از صدور رأی این هیأت هر دو گروه می توانند در طی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر آن ها به خاطر عدم رعایت قوانین و مقررات و یا کوتاهی در رسیدگی ، با ارائه مدارک و دلایل کافی شکایت خود را نزد شورای عالی مالیاتی مطرح کنند . در این مورد مالیات دهندگان تنها با ارائه وثیقه برای مبلغ مالیات تعیین شده می تواند شکایت خود را نزد شورا مطرح کنند .

 

09034915617 whatsapp 02188196080 phone