شرکت حسابداری در کرج

شرکت حسابداری در کرج به مجموعه ای گفته می شود که به صورت تخصصی در زمینه کلیه امور حسابداری از قبیل تهیه و ارسال گزارش های مالی به هیئت مدیره ، تهیه و ارسال انوع ترازنامه و گزارشات ماهیانه به اداره مالیات ، تحریر دفاتر ، مدیریت منابع انسانی و رسیدگی به حقوق و دستمزد یا بیمه آن ها ، حسابرسی ، دفاع مالیاتی و سایر ریز امور و وظایف یک حسابدار که به تفصیل بیان شده است ، فعّال باشد .

افرادی که تجربه ثبت شرکت را داشته یا به نحوی با آن آشنا هستند به خوبی می دانندکه حداقل سرمایه اولیه برای شروع فعالیت و ثبت مجموعه مذکور ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد .جالب است بدانید این قانون که هم اینک نیز در حال اجرا بوده و در نصوص اداره ثبت شرکت ها نیز می توانید به رسمیت آن پی ببرید ، قانونیست که دهه ها پیش و قبل از تبدیل اوضاع اقتصادی ایران و جهان و همچنین شرایط مدیریتی و تجارت به صورت امروزی خود تبیین شده اند . به عبارتی دیگر مبلغ مذکور برای زمان تصویب این قانون مبلغی نجومی و بسیار زیاد محسوب می شده که به مرور زمان ارزش خود را از دست داده است .

در همین رابطه ، شاید در زمان تصویب این قانون شهر کرج نیز به هیچ عنوان شبیه کرج امروزی نبوده است ، شهری که امروزه مرکز استان البرز بوده ، بیش از ۲٫۵ میلیون نفر جمعیت داشته و یکی از پیشتازان افزایش نرخ جمعیت (از راه زاد و ولد و مهاجرت) در ایران می باشد . در حال حاضر کرج نیز دوشادوش دیگر کلانشهرهای ایران ، مأمن صدها شرکت بومی یا نمایندگی مجموعه های غیر بومیست که بر اساس پتانسیل بالای این شهر در تجارت و ارائه خدمات مشغول به فعالیتند .

شرکت حسابداری در کرج به عنوان واحدی خارجی که جانشین حسابداران ثابت (با حقوقی ثابت) می شوند ، این امکان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی کرجی فراهم می آورند تا از یک سو به جای رفع نیاز توسط یک فرد ، با یک مجموعه هم رده خود طرف بوده و تحت تعهدی رسمی کار خود را به آنان واگذار نمایند و از سویی دیگر هزینه مقرون بصرفه تری برای انجام آن بپردازند .