شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری در کرج

شرکت حسابداری در کرج

 شرکت حسابداری در کرج

شرکت حسابداری در کرج به مجموعه ای گفته می شود که به صورت تخصصی در زمینه کلیه امور حسابداری از قبیل تهیه و ارسال گزارش های مالی به هیئت مدیره ، تهیه و ارسال انوع ترازنامه و گزارشات ماهیانه به اداره مالیات ، تحریر دفاتر ، مدیریت منابع انسانی و رسیدگی به حقوق و دستمزد یا بیمه آن ها ، حسابرسی ، دفاع مالیاتی و سایر ریز امور و وظایف یک حسابدار که به تفصیل بیان شده است ، فعّال باشد .

افرادی که تجربه ثبت شرکت را داشته یا به نحوی با آن آشنا هستند به خوبی می دانندکه حداقل سرمایه اولیه برای شروع فعالیت و ثبت مجموعه مذکور ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۱۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد .جالب است بدانید این قانون که هم اینک نیز در حال اجرا بوده و در نصوص اداره ثبت شرکت ها نیز می توانید به رسمیت آن پی ببرید ، قانونیست که دهه ها پیش و قبل از تبدیل اوضاع اقتصادی ایران و جهان و همچنین شرایط مدیریتی و تجارت به صورت امروزی خود تبیین شده اند . به عبارتی دیگر مبلغ مذکور برای زمان تصویب این قانون مبلغی نجومی و بسیار زیاد محسوب می شده که به مرور زمان ارزش خود را از دست داده است .

در همین رابطه ، شاید در زمان تصویب این قانون شهر کرج نیز به هیچ عنوان شبیه کرج امروزی نبوده است ، شهری که امروزه مرکز استان البرز بوده ، بیش از ۲٫۵ میلیون نفر جمعیت داشته و یکی از پیشتازان افزایش نرخ جمعیت (از راه زاد و ولد و مهاجرت) در ایران می باشد . در حال حاضر کرج نیز دوشادوش دیگر کلانشهرهای ایران ، مأمن صدها شرکت بومی یا نمایندگی مجموعه های غیر بومیست که بر اساس پتانسیل بالای این شهر در تجارت و ارائه خدمات مشغول به فعالیتند .

شرکت حسابداری در کرج به عنوان واحدی خارجی که جانشین حسابداران ثابت (با حقوقی ثابت) می شوند ، این امکان را برای اشخاص حقیقی و حقوقی کرجی فراهم می آورند تا از یک سو به جای رفع نیاز توسط یک فرد ، با یک مجموعه هم رده خود طرف بوده و تحت تعهدی رسمی کار خود را به آنان واگذار نمایند و از سویی دیگر هزینه مقرون بصرفه تری برای انجام آن بپردازند .

 

 

09034915617 whatsapp 02188196080 phone