شرکت های حسابداری را انتخاب کنیم

یک شرکت خصوصی که در هر زمینه ای از جمله تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی و … فعالیت می کند نیازمند مستقر نمودن سیستم مالی و واحد حسابداری می باشد حال این واحد مالی می تواند بصورت مستقل و درون سازمانی باشد یا به صورت برون سپاری و به شرکتهای حسابداری واگذار گردد .

برای اینکه بهترین انتخاب را در خصوص استقرار سیستم مالی مستقل و درون زا یا شرکت حسابداری بصورت برون زا داشته باشید ، مواردی را در ابتدا می بایست بررسی نمایید :

۱-آیا نیاز به ثبت اسناد حسابداری به صورت روزانه دارید یا خیر ؟

۲-آیا در کنار خدمات حسابداری می خواهید خدمات مالیاتی شما هم انجام شود ؟

۳- چه میزان برآورد بودجه برای این منظور در نظر گرفته اید ؟

۴- و …

در صورتی که بخواهیم اسناد حسابداری بصورت روزانه ثبت گردد و گزارش ها به روز باشد مستلزم مستقر نمودن حسابدار به صورت تمام وقت می باشید  . و اگر بخواهید خدمات مالیاتی مجموعه شما نیزبه درستی  انجام شود می بایست از یک مدیر مالی خبره و با تجربه کمک بگیرید تا خدمات مالیاتی مثل گزارشات فصلی ، تهیه و تنظیم اظهارنامه و … بر اساس استانداردهای لازم انجام پذیرد . در خصوص بودجه برآوردی نیز در خصوص برون سپاری یا  در اختیار داشتن تیم مالی به صورت مستقل از موارد با اهمیت به شمار می آید .

حال برخی از موارد در خصوص درون زا و استقرار سیستم مالی مستقل را بررسی می کنیم :

۱-اگر تنها از یک حسابدار استفاده نماید و به دلیل نداشتن مدیر مالی حتما” در مورد مباحث مالیاتی ، گزارشات و صورتهای مالی با مشکل مواجه خواهید شد .

۲-هزینه استخدام و حقوق و دستمزد در سیستم های درون زا و مستقل زیاد می باشد .

۳-کار به صورت متمرکز انجام شده و بایگانی در دفتر شرکت انجام می شود .

۴-اجرای کار توسط یک شخص انجام شده و فرد پاسخگو یک نفر می باشد .

۵- حسابدار مستقل در دسترس بیشتری قرار دارد .

۶-امکان ترک کار توسط حسابدار مستقل وجود دارد و هزینه های مجدد را در پی خواهد داشت .

 

شرکت های حسابداری را انتخاب کنیم

قرار دادن به‌عنوان تصویر شاخص

برخی از فواید و نکات منفی استفاده از خدمات مالی بصورت برون زا بشرح زیر است :

۱-خدمات حسابداری و مالیاتی بصورت کامل و تخصصی انجام می شود .

۲-هزینه استخدام و حقوق و دستمزد وجود ندارد .

۳-بایگانی اسناد به طور معمول در دفاتر شرکتهای خدمات حسابداری انجام می شود .

۴-کارفرما می تواند فقط خدمات حسابداری را برون سپاری کند و الزامی به دریافت خدمات حسابداری ندارد و می تواند حسابداری داخلی خود را به صورت درون زا و مستقل انجام نماید که این مورد باعث کاهش هزینه ها می شود .

۵-کار به صورت تیمی انجام شده و نظارت بر روی آنبطور کامل انجام خواهد شد .

پس بهتر است شرکت های حسابداری را انتخاب کنیم تا علاوه بر کاهش هزینه ها ، اجرای خدمات مالی و مالیاتی به صورت تخصصی تر و کارامد تر صورت پذیرد .