شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی

لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی که به تصویب هیئت وزیران رسیده بود به منظور انجام تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شد. در این لایحه به بیان این موضوع پرداخته شده که براساس بند (۱) ماده (۸۶) قانون تامین اجتماعی، یکی از شرایط پرداخت کمک هزینه عائله مندی آن است که بیمه شده حداقل به مدت ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد و افرادی که این میزان سابقه بیمه ای را نداشته باشند ار دریافت این مزایا محروم خواهند بود. لذا لایحه اصلاح ماده (۸۶) تامین اجتماعی تقدیم مجلس شده که براساس آن کمک هزینه عائله مندی برای همه ی فرزندان بیمه شده پرداخت خواهد شد مشروط بر اینکه بیمه شده حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone