لزوم خدمات حسابداری

در گذشته خدمات حسابداری بصورت دستی و سنتی انجام می پذیرفت اما در عصر حاضر و با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات و نیز استفاده مدیران درون و برون سازمانی از گزارشات و صورتهای مالی لزوم خدمات حسابداری که توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات مالی می باشند بیش از پیش احساس می شود . بهره مندی از یک شرکت حسابداری مزایای متفاوتی دارد که در زیر به بخشی از آن اشاره می کنیم :

۱-نظم و انضباط :

یکی از بخش هایی که توسط شرکتهای خدمات حسابداری مطلوب و با سابقه ارائه می شود ایجاد نظم و انضباط در امور مالی و مالیاتی می باشد به طوری که کلیه اسناد و مدارک دسته بندی شده و مرتب می شود و بر اساس سرفصل های مورد نیاز سازمان امور مالیاتی و یا کارفرما تهیه و تقسیم بندی می شود.

۲-مشاوره :

بهره مندی دیگری که  یک شرکت حسابداری به اشخاص حقیقی و حقوقی  ارائه می کند و بر لزوم خدمات حسابداری از اینگونه شرکتها تایید می ورزد دریافت مشاوره کارشناسی و تخصصی می باشد که با استفاده از این مشاوره ها علاوه بر بهره مندی از خدمات مالی ، مباحث مالیاتی هم ساماندهی می شود تا کلیه اقدامات در موعد مقرر و بر اساس قانون مالیاتی و آخرین بخشنامه های صادره انجام شده به طوری که در صورت دریافت خدمات از این شرکتها هزینه کمتری بابت مالیات پرداخت خواهید کرد .

۳-نظارت :

در شرکتهای حسابداری نحوه اجرای کار با توجه به موضوع فعالیت شرکتها اعم از تولیدی ، پیمانکاری ، بازرگانی ، خدماتی و …  و نیز تفکیک اجرای کار از جمله صدور اسناد ، تحریر دفاتر ، مشاوره ، دفاعیه و ….  به بخشهای مختلفی تقسیم بندی شده و دارای سرپرستهای متعدد و متفاوتی می باشد و به این دلیل که کارشناسان در یک بخش بصورت تخصصی و در یک حوزه خاص فعالیت می کنند و توسط سرپرست مربوطه نظارت و بررسی می گردد که نتایج عملکرد خدمات حسابداری کارفرمایان به مراتب اثر بخش تر و به شکل صحیح اجرا خواهد شد .

۴-تهیه و تنظیم گزارشات مالی :

یکی از موارد با اهمیت بهره مندی و لزوم خدمات حسابداری که توسط شرکتهای مالی ارائه می شود همان گزارشات مالی می باشد که این گزارشات می تواند در زمان های متفاوت و به صورت میان دوره یا سالیانه جهت مدیران درون و برون سازمانی ارائه شود . زمانی که یک شرکت از این گزارشات استفاده می کند به عبارتی خط و مشی و مسیر پیش روی خود را بررسی می کند که فعالیت اقتصادی صورت گرفته چقدر سود یا زیان داشته است و حتی می تواند چشم انداز فعالیت خود را بررسی نماید .

۵-استقرار کادر متخصص و کارآمد :

عمده شرکتهای حسابداری در حوزه اعزام نیرو و استقرار آن نیز فعالیت دارند و به دلیل اینکه در این شرکتها افراد در سطوح مختلف از جمله کارشناسان حسابداری ، رئسای حسابداری ، سرپرستان مالی و … و با توجه به حجم فعالیت در بنگاه های کوچک ، متوسط ، بزرگ و خیلی بزرگ ایفای نقش نموده و دارای تخصص های گوناگون می باشند کارفرمایان می توانند با توجه به نیازهای خود از خدمات این شرکتها بهره مند شوند .