مالیات خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان : می دانیم که مالیات به معنی پرداخت بخشی از درآمد، بهای یک کالا یا مقداری وجه رایج مملکت است که به عنوان سهم دولت ها در هر کجای دنیا از افراد واجدالشرایط دریافت می شود .

در همین رابطه از فردی که در پی تناول یک وعده غذایی در رستوران بوده تا شخصی که در پی خرید آنلاین یک محصول است، از یک کارمند گرفته تا کاسب بازار، از شرکتی تجاری گرفته تا یک بازیکن فوتبال، از بازماندگان یک متوفی به هنگام تقسیم ارث گرفته تا فردی که در پی احداث یک ساختمان است و ده ها مثال دیگر به طرق و اسامی مختلف مالیات دریافت می شود .

حال هرچه مبلغ پول یا ارزش کالایی که قرار است مالیات آن دریافت شود بیشتر باشد، دریافت آن برای اداره مذکور نیز اهمیت بیشتری می یابد . در همین رابطه از آنجایی که خرید و فروش اتومبیل های گران قیمت توسط افرادی متمول یا آن هایی که وضعیت مالی مطلوبی دارند انجام می شود، اداره مالیات بر آن شده است تا طبق  فرمولی خاص سهم خود را از این معاملات بستاند، رویکردی که گفته می شود حتی ممکن است روی بازار خرید و فروش این محصولات تاثیری منفی بگذارد!

با گذر از این تحلیل ها و توجه به اینکه عملاً ماشین ایرانی تا این حد گران قیمت نداریم، در ادامه بیشتر به مالیات خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان خارجی می پردازیم :

قانون مالیات خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان از کجا آمده و چگونه اجرا می شود؟

در یکی از نشست های مجلس در اواخر سال ۱۳۹۹ بنا براین شد که در سال ۱۴۰۰ از خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان مالیات دریافت شود . در این مصوبه ذکر شده بود که همه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای هر خودرویی با شماره انتظامی بودند ملزم به پرداخت مالیات مذکور می باشند .

در این مصوبه همچنین به این مطلب نیز اشاره شده بود که این ارزش گذاری که در پایان هر سال انجام می پذیرد. در ادامه گفتنیست که سختگیری ها در خصوص مالیات خودروهای بالای ۱ میلیارد تومان به حدیست که چنانچه خودرویی به نام فرزندان زیر ۱۸ سال اشخاص فوق نیز باشد مشمول این قانون خواهد بود .

 

اگرچه طبق قیمت تقریبی هر خودرو در تاریخ روز – جدول زیر – مقدار مالیاتی مشخص برای آن تعیین شده است، اما فرمول این محاسبه بدین شکل است که

  • تا مبلغ ۱٫۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱ میلیارد تومان ۱ درصد،
  • تا مبلغ ۳ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱٫۵ میلیارد تومان ۲ درصد،
  • تا مبلغ ۴٫۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۳ میلیارد تومان ۳ درصد،
  • از ۴٫۵ میلیارد به بالا ۴ درصد

از بهای خودرو باید پرداخته شود .