شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

مشمولین تسهیلات مالیاتی

مشمولین تسهیلات مالیاتی

چه کسانی مشمول استفاده از تسهیلات مالیات با نرخ صفر می باشند ؟

۱-فعالیتهای تولیدی یا معدنی که از وزارت صنعت و معدن یا اداراتی که تحت پوشش آنها می باشند مجوز دریافت کرده باشند و در سال فعالیت مجوز دارای اعتبار داشته باشند، می توانند از تاریخ بهره برداری ، استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال از این قانون استفاده کنند و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال بهره مند شوند و مشمول مالیات با نرخ صفر می باشند .

۲-واحدهای تولیدی یا معدنی  که بیش از ۵۰ پرسنل داشته باشند بطوری که در هر سال ۵% افزایش پرسنل را داشته باشند ، می توانند به ازای هر سال یک سال به نرخ مالیات با نرخ صفر خود بیفرایند . لازم به ذکر است این واحدها در صورتی که در سال بعد به کاهش پرسنل منجر شوند ، مالیات متعلقه در سال کاهش نیرو ، مطالبه و وصول خواهد شد.افراد بازنشسته ،بازخرید و افرادی که استعفا نموده اند از این قاعده مستثنی  می باشند.

نکته : واحد های اقتصادی در شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه به مدت ۲ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۳ سال ازپرداخت  مالیات با نرخ صفر بهره مند شوند .

نکته : نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی که در شعاع ۱۲۰ کیلومتری در تهران یا ۵۰ کیلومتری اصفهان یا ۳۰ کیلومتری سایر استانها و شهرهای دارای جمعیت بیش از سیصد هزار نفر بر اثر آخرین سرشماری باشند مشمول مالیات با نرخ صفرنمی باشد.

۳-تمام فعالیت دفاتر گردشگری که دارای مجوز فعالیت از مراجع زیربط باشند در خصوص درآمد حاصل از گردشگران خارجی بدست آید و نیز اعزام زائر به عربستان ، عراق و سوریه با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

نکته : پرداخت مالیات با نرخ صفر مشمول واحدهایی می شود که اولا” تمام درآمدهای خود را ابراز نموده باشند و دوما” اظهارنامه خود را در موعد مقرر به سازمان مالیاتی ارائه نموده باشند.

اظهارنامه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی می باشند که اشخاص حقوقی علاوه بر اظهارنامه مالیاتی برای می بایست تراز نامه، صورت سود و زیان طبق نمونه سازمان امور مالیاتی را نیز ارائه نمایند ./////.

خدمات حسابداری,حسابداری,شرکت حسابداری

09034915617 whatsapp 02188196080 phone