شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بردرآمد سال جاری

معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بردرآمد سال جاری

معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بردرآمد سال جاری : در بخشنامه ۲۱۰/۱۴۰۰/۴  اول اردیبهشت ماه سال جاری که توسط سازمان امور مالیاتی منتشر گردید، این سازمان دستوراتی حول محور معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بردرآمد حقوق سال ۱۴۰۰ را به مؤدیان خود ابلاغ کرد که در خلال آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) ق.م.م ماهانه ۴ میلیون تومان (۴۸ میلیون در سال) اعلام گردید .

در همین رابطه نسبت به مازاد ۴۸ تا ۹۶ میلیون تومان در سال به میزان ۱۰%

نسبت به مازاد ۹۶ تا ۱۴۴ میلیون تومان در سال به میزان ۱۵%

نسبت به مازاد ۱۴۴ تا ۲۱۶ میلیون تومان در سال به میزان ۲۰%

نسبت به مازاد ۲۱۶ تا ۲۸۸ میلیون تومان در سال به میزان ۲۵%

نسبت به مازاد ۲۸۸ تا ۳۸۴ میلیون تومان در سال به میزان ۳۰%

نسبت به مازاد ۳۸۴ میلیون تومان در سال به میزان ۳۵ % خواهد بود .

دانلود معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بردرآمد سال جاری PDF

09034915617 whatsapp 02188196080 phone