شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

مقررات ناظر بر جرائم موضوع ماده ۱۶۹

سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۲۶ که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ منتشر شده، مبدأ زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی موضوع ماده (۱۵۷) قانون مالیات های مستقیم برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده (۱۶۹) را بدین شرح اعلام کرده است:

برای موارد عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود، مبدأ زمانی محاسبه مروز زمان مالیاتی، زمان مقرر برای صدور صورتحساب بوده و در خصوص عدم ارائه یا ارسال فهرست معاملات، مبدأ زمانی محاسبه مروز زمان مالیاتی، تاریخ انقضای مهلت ارائه یا ارسال فهرست مزبور می باشد.

 

09034915617 whatsapp 02188196080 phone