شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم : مطابق بخشنامه ۲۳۰/۴۶۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام داشت که مهلت تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده دوره سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ و سررسید پرداخت مالیات آن برای همه مؤدیان مالیاتی به مدت یک ماه تمدید شده و آخرین مؤعد تسلیم این اظهارنامه‌ها برای فصل زمستان سال ۹۹، نیمه اردیبهشت سال جاری می‌باشد .
مشروح این بخشنامه را می‌توانید در ادامه مطلب مشاهده نمائید!

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم

دانلود بخشنامه مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (PDF)

09034915617 whatsapp 02188196080 phone