موسسه خدمات حسابداری

موسسه خدمات حسابداری نیز مانند سایر شرکتها می بایست در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد. موضوع اصلی این گونه موسسات با توجه به موضوع فعالیتی که دارند خدمات حسابداری ، تهیه و تنظیم گزارشات مالی ، تحریر دفاتر، ارائه مشاوره های گوناگون ، شرکت در مراجع مختلف حل اختلاف و …. می باشد و به دلیل اهمیت موضوع و ماهیت موسسات خدمات حسابداری ، مجوزات لازم را از مراجع ذیربط باید اخذ نمایند و پس از تاییدیه های لازم و دریافت مجوز اقدام به ارائه خدمات نمایند .یک موسسه خدمات حسابداری نیز بصورت گروهی و مشارکتی اداره شده و افراد مختلف و با تخصص های گوناگون از جمله سرپرست حسابداری ، رئیس حسابداری ، مشاوران مالی ، حسابداران ، کمک حسابداران و … اشاره کرد که این افراد در سطوح مختلف و تفکیک وظایف از قبل تعیین شده اقدام به انجام امور مالی شرکتها می نمایند   در سالهای اخیر و به دلیل تخصصی تر شدن موضوع از جهات مختلف از جمله سختگیریهای ادارات از جمله سازمان امور مالیاتی ، تامین اجتماعی و … ونیز استفاده مدیران از گزارشات درون و برون سازمانی جهت پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده خود و بررسی نقاط قوت و ضعف شرکتها و نیز کنترل هزینه های جاری و غیر جاری آنها ، استفاده از موسسات خدمات حسابداری کارآمد و با سابقه بیش از پیش احساس شده و امری مهم تلقی می شود بطوری که شرکتها ضمن در اختیار داشتن یک موسسه خدمات حسابداری کارآمد و متخصص علاوه بر بهره مندی از ساماندهی سیستم مالی و دریافت گزارشات مالی کاربردی  و با اهمیت ، می توانند از مشاوران مستقر در موسسه خدمات حسابداری بهره مند شود تا ضمن پرسش و رفع ابهامات احتمالی بهترین الگو و صحیح ترین قدم مالی را از سوی یک موسسه خدمات حسابداری با سابقه در اختیار داشته باشند. به دلیل اینکه خدمات ارائه شده از سوی  موسسات خدمات حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شده و کارشناسان فنی و متخصص نظارت و اجرا نموده اند در نهایت امر علاوه بر گزارشات مطلوب و کاربردی ، می توان به پرداخت مالیات عادلانه شرکتها اشاره کرد و به دلیل اینکه در حال حاضر یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی پرداخت مالیات منصفانه است این امر مهم نیز از فواید بهره مندی از موسسه خدمات حسابداری به شمار می آید. در حال حاضر و با توجه به ازدیاد مواد قانونی ، تهیه گزارشات مالی و تخصصی و نیز پیچیدگی امور اداری در سازمانها و جرائم پیش بینی شده در قانون مالیاتی و تامین اجتماعی و … نیاز به یک موسسه خدمات حسابداری بیش از پیش  محسوس است .