شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

صاحبان مشاغل بند الف چه کسانی می باشند ؟

۱) کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان که دارای کارت بازرگانی می باشند .

۲) کلیه واحد های تولیدی و یا کارخانه ها که برای فعالیت آنها از وزارتخانه ذیربط جواز تاسیس و یا پروانه بهره برداری صادر می گردد .

۳) افراد و یا صاحبان مشاغلی که از معادن بهره برداری می نمایند .

۴) افراد و صاحبان موسسات حسابداری و حسابرسی و خدمات مالی و مشاوره ای و یا افراد و صاحبان مشاغل رایانه ای چه سخت افزاری و یا نرم افزاری .

۵) افراد و یا صاحبان آموزشگاه های آزاد ، مراکز غیر انتفاعی ، دانشگاه ها و یا مراکز آموزش عالی .

۶) افراد و یا صاحبان بیمارستان ها ، آسایشگاه ها ، خانه های سالمندان ، و یا درمانگاه ها .

۷) صاحبان متل ها و یا هتل ها که از سه ستاره بیشتر باشد.

۸) افراد و یا صاحبان انبار ها مشاغلی نظیر عمده فروشان ، بنکداران ، واسطه های مالی نظیر نمایندگان فروش کالاهای وارداتی و یا داخلی .

۹) افراد و یا صاحبان نمایندگی های موسسات تجاری و یا صنعتی داخلی و یا وارداتی .

۱۰) افراد و یا صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، هوایی ، زمینی ،دریایی .

۱۱) افراد و یا صاحبان موسسات مهندسی .

۱۲) افراد و یا صاحبان موسسات تبلیغاتی و یا بازاریابی .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone