اظهارنامه عملکرد

اظهار نامه عملکرد در واقع ارائه گزارش ۱ ساله فعالیت های شخصی حقیقی یا حقوقیست که با ذکر تمام و کمال میزان درآمد ، مقدار سود و زیان ، هزینه های انجام گرفته ( از قبیل هزینه اجاره مکان ، حقوق کارمندان و قبوض آب ، برق و … )  و کسر معافیت های مالیاتی ، محاسبه شده و میزان مالیات پرداختی  مشخص می گردد . اظهار نامه عملکرد که شاخص خود اظهاری نیز می باشد ، در صورت کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و … ، مورد پذیرش قرار گرفته و مودی مبلغ پیشنهادیش را پرداخت می کند . در صورتی هم که این اظهار نامه عملکرد  مورد قبول واقع نشود یا بطور کلی ارائه نشود ، مودی علی الراس شده و موظف به پرداخت مبلغی که ممیز و سازمان تعیین می کنند می گردد.

طبق ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم ، کلیه صاحبان اموال یا املاک ، هر ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در داخل یا خارج از ایران بدست می آورد ، هر ایرانی مقیم  خارج نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران بدست می آورد و در نهایت هر شخص غیر ایرانی  نسبت به درآمدهایی که در ایران بدست می آورد مشمول تقدیم اظهار نامه عملکرد و پرداخت مالیات هستند.

اظهار نامه عملکرد دارای ۲۶ جدول می‌ باشد که  به ترتیب مربوط به پرداخت‌های مربوط به این اظهارنامه ، اطلاعات مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری ،اسامی اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ، فهرست دفاتر رسمی ثبت شده ، جزییات پذیرش بورس سهام ، درآمدهایی که مالیات آنها قبلاً به صورت مقطوع پرداخت شده است ، درآمدهای معاف ، استهلاک زیان سنواتی ، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی ، توسعه – نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی (ماده ۱۳۸ ق.م. م) ، معافیت‌ها و بخشودگی‌های درآمد حاصل از فعالیت‌های خارج از کشور (کسر از مالیات مقرر) (تبصره ماده ۱۸۰ ق.م.م) ، فعالیت‌های حاصل از توافقنامه‌های مالیاتی (موضوع ماده ۱۶۸ ق.م.م) ، ثبت کمک‌های مالی پرداختی ، ترازنامه ، صورت سود و زیان ، گردش حساب سود (زیان) انباشته ، موجودی مواد و کالا ، سرمایه ، انواع محصولات اصلی به ترتیب بیشترین فروش ، بهای تمام شده کالای فروش رفته ، بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات ، بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/ خدمات ، تعداد کارکنان ، درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمت ، فهرست صادرات و مابازاء دریافتی ، فهرست صادرات و مابازاء دریافتی ، اطلاعات مالک/ مالکین و اطلاعات سرمایه‌گذاری خارجی می باشند.

برای پر کردن و ارائه اظهار نامه عملکرد ، کافیست فرم های مربوطه را از سایت رسمی سازمان مالیات دانلود نمایید ، این در حالیست که سال های گذشته ، باید اظهار نامه عملکرد را به صورت دستی آماده و قبل از نسخه الکترونیکی تحویل می دادید .

در حال حاضر ، نکته ای که ارائه اظهار نامه عملکرد باید مورد توجه قرار گیرد ، لینک شدن سامانه ارسال اظهارنامه الکترونیکی با شماره اقتصادی است . بدین صورت که برای اظهار عملکرد خود مستلزم داشتن کد اقتصادی هستید و در غیر این صورت اظهار نامه شما مقبول واقع نمی شود