حسابداری شرکتها

یکی دیگر از انواع حسابداری که در این مقاله میخواهیم به آن بپردازیم حسابداری شرکتها می باشند.با نظر به اینکه حسابداری دارای زیر شاخه های مختلف و وسیعی می باشد سعی داریم تا با تعریف انواع آنها و تشریح بیشتر گروه ها و زیر شاخه های حسابداری اطلاعات شما عزیزان را در این زمینه گسترش دهیم.در زمینه حسابداری شرکتها یکسری اطلاعات پیش نیاز وجود دارد که در ادامه این مقاله به بحث در مورد آنها خواهیم پرداخت.اولین موردی که باید در مقاله حسابداری شرکتها به آن اشاره شود انواع شرکتهاست.

البته شما باید این نکته را مد نظر قرار دهید که منظور از شرکتها در این مقاله شرکتهای سهامی می باشند

انواع شرکتهای سهامی:

۱-شرکتهای سهامی عام

۲-شرکتهای سهامی خاص

همانطور که مشاهده کردید دو نوع شرکت سهامی داریم که میتوانیم خدمات حسابداری شرکتها را در نظر بگیریم .اما فرق بین شرکتهای سهامی خاص و عام در چیست؟

اگر به صورت بسیار ساده بخواهیم به ذکر این مورد بپردازیم باید اشادره کنیم که در شرکت های سهامی عام قسمتی سرمایه کلی شرکت به وسیله افرادی که در آن شرکت سهام دارند تامین می شود. به همین علت آنرا سهامی عام می نامند.

اما در شرکت های سهامی خاص موضوع به گونه ی دیگری است.در این نوع شرکتها سرمایه توسط موسسین شرکت تامین می شود و دیگر نیازی به سهامداران عام وجود ندارد.به همین علت آنرا سهامی خاص می نامند.

حسابداری شرکتها برای تمامی این موارد گزینه هایی را در دسترس دارد تا بتواند به صورت جامع و عالی کارهای حسابداری آنها را انجام دهد و به همین خاطر حسابداری در زمینه شرکتهای متفاوت در مبحث حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است.