حسابداری

در مقاله زیر به طور جامع و خلاصه میخواهیم به ماهیت کلی این حیطه بپردازیم و با این مقاله مسائل مربوطه را برای شما شرح دهیم.

تعریف کلی

اگر بخواهیم این موضوع را به طور جامع بیان کنیم باید در چند مرحله معنای آنرا برای شما بازگو نماییم .ساده ترین تعریف حسابداری ،نام بردن از آن به صورت یک سیستم گسترده و نظام مند می باشد.

توجه به این نکته خالی از لطف نمی باشد که بدانیم کار این سیستم گسترده از جمع آوری اطلاعات شروع میشود.بدین منظور که در حسابداری اولین و مهمترین قدم و اساس کار سیستم نام برده شده فرآیند جمع آوری است.در مراحل بعدی به دنبال جمع اوری اطلاعات کارهای ابتدایی و کلی تر به میان می آید.به طور مثال طبقه بندی و دسته بندی کردن این اطلاعات می باشد.ثبت و کلی کردن این اطلاعات در رده های بعدی قرار میگیرد.

رنبه حسابدار ها

اگر بخواهیم حسابدار ها را نیز در این متن مورد بررسی قرار دهیم بهتر است ذکر کنیم که چند نوع ما میتوانیم حسابدار داشته باشیم.به بیان دیگر حسابدار ها چگونه بر اساس توانایی هایشان برای کارهای مورد نظر تقسیم میشوند. در ادامه به دو نوع کلی از آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین نوع حسابدار های دفتری

حسابدارهای دفتری بیشتر حسابدار هایی هستند که تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی ندارند و به صورت تجربی حسابداری را فرا گرفته اند.همانطور که پیش تر هم ذکر شد اینگونه حسابدار ها برای کارهای دفتری مناسب می باشند. البته نمی توان این مورد را حسابداری به نظر آورد .

اما مورد دوم که به عنوان حسابدار واقعی از آنها یاد میشود معمولا تحصیلات دانشگاهی دارند و با استفاده از این علم می توانند این قبیل کار ها را انجام دهند.

از حسابداران خبره در بانک ها و سازمان ها استفاده می شود.