موسسه حسابداری

موسسه حسابداری

موسسه حسابداری : رسیدگی به امور مالی ، محاسبه درآمد ها ، ثبت مخارج ، نظارت به میزان دارایی ها و سرمایه و همچنین توجه به بدهی ها و دیونی که بر گردن ماست ، از جمله ابتداعی ترین اقدامات انجام شده در راستای سر و سامان دادن به امور اقتصادی و مالیمان می باشد ، امری که نه تنها برای اشخاص حقیقی ، بلکه برای واحدهای صنفی ، شرکت های خصوصی ، ادارات و سازمان های دولتی ، وزارتخانه ها و حتی بودجه کلی یک مملکت نیز حائز اهمیت است .

موسسه حسابداری

بدیهیست که در این راه هرچه سطح مورد نظر پیشرفت کرده و بالاتر رود ، اهمیت رسیدگی به این امور هم بیشتر شده و هیئت تصمیم گیری به پیچ و خم و دردسرهای عظیم تری دست به گریبان خواهند شد .

اگرچه توجه به خدمات حسابداری به عنوان وسیله ای برای چارچوب بندی این امور بسیار مهم است ، اما در شرایطی ضرورت وجود آن بیشتر خودنمایی کرده و عدم توجه به ساختار تعریف شده این پدیده خسارات سنگین تری به بار می آورد . برای فهمیدن علت دگرگونی میزان این حساسیت به مثال زیر توجه کنید :

فرض نمایید که در سرزمینی زندگی می کنیم که از نعمت آبی وافر و گوارا برخوردار بوده و تاکنون مشکلی آنچنانی در تامین آب مصرفی خود نداشته ایم . در چنین شرایطی کشاورزی و دامپروری رونق داشته ، در تکاپوی تهیه آب برای استحمام و شرب نیستیم ، با وجود زیادی آن می توانیم برق تولید کنیم ، آن را صادر کنیم و صدها مزیت دیگر که وجود این ماده به همراه خواهد داشت . بی تردید زمانی که در وفور نعمات زندگی می کنیم ، به صورت ناخودآگاه اندکی در ریخت و پاش پیشروی کرده و ممکن است تا این ماده گران بها را آنطور که باید و شاید ، تنها در زمینه های ضروری استفاده نکرده و با اقداماتی غیر اصولی ، حکم به ضایع شدن این پدیده بدهیم ؛ مانند زمانی که با آب شرب حیاط خانه یا اتومبیلمان را شسته و یا در برابر ترکیدگی لوله ها و تعمیر آن ها سرعت عمل کافی را نداریم .

این در حالیست که در منطقه ای محروم از این نعمت – که خود این سرزمین نیز در اثر فقدان آب به این وضع دچار می شود – دیگری مجالی برای چنین اموری وجود ندارد ، چرا که اینجا دیگر بحث مرگ و زندگی بوده و استفاده نادرست از آن ممکن است به قیمت جان برخی افراد تمام شود . بدیهیست که جیره بندی مقدار باقی مانده آب و نظارت سفت و سخت بر روی آن سبب می شود تا دارایی های این منطقه تنها در راه های ضروری مصرف شده و ساکنین آن به امید بهبود اوضاع و بارش مجدد باران ، به زندگی خود ادامه دهند .

اما رابطه حسابداری

اما رابطه حسابداری ، موسسه حسابداری و مجموعه خدمات آن با این مثال چه بود ؟ اگر دوران رونق اقتصادی کشور را همانند دوره پر آبی تصور کنیم ، به دلیل اینکه سازمان های دولتی دارای بودجه ای کافی برای گذران امور خود هستند، سخت گیری بر روی دریافت بسیاری از مطالبات دولت (مانند اخذ مالیات که یکی از روش های درآمد زایی قوه مجریه می باشد) نیز کمتر بوده و احتمال اینکه بتوان با اسناد محکمه پسند و دفاعیه ای قوی آن را تعدیل کرده یا به کلی از بین برد زیاد است . در دایره فعالیت های شخصی یا شرکتی نیز سرمایه زیاد بدین معناست که ترسی از خرج کردن پول خود نداریم ، چرا که می دانیم این مبلغ جایگزین شده و با گردش مالی در سطح جامعه ، وضعیت عمومی اقتصاد آن نیز از حال حاضر بهتر می شود .

این در حالیست که در دوران خشکسالی مالی ، زمانی که مصادیق و شاخص های موجود از رویداد های امیدوارکننده ای در اقتصاد خبر نمی دهند ، همه ما نیز دست به عصا تر حرکت کرده و سعی می کنیم تا با ثبت و ضبط ذره ذره تراکنشات مالی خود ، ورود یا خروج یک کالا ، ارائه یا دریافت یک خدمت ، افزایش و کاهش سطح درآمد ، هزینه ، سرمایه و در کل میزان بدهکاری و بستانکاری خود را جای نیندازیم ؛ به گونه ای که چنانچه برای ارائه پاره ای از توضیحات در ادارات مالیات و سایر سازمان های مرتبط با آن حاضر شدیم ، بتوانیم با استناد به مدارک پذیرفتنی حرف خود را به کرسی بنشانیم .

در زمان بی آبی ، شهر ما به یک « میر آب » نیاز دارد که با دانایی و توانای خود بتواند آب را به نحوی جیره بندی کند که علاوه بر عدم تضییع حق دیگران و عدم به هدر رفتن آب ، بتوان حداکثر سود ممکن از این نعمت خدادادی را به دست آورد . در شرایطی کاملاً مشابه ، در “خشکسالی مالی” نیز ما به این میرآب نیاز داریم که تحت نام موسسه حسابداری یا شرکت حسابداری خودنمایی می کند . نمی توان این نکته را کتمان کرد که همینک شرایط اقتصادی کشورمان وضعیت خوبی نداشته و عدم حصول اهداف تعریف شده هر شرکت ، موسسه یا واحد صنفی سبب شده است تا آن ها با اعلام ورشکستگی ، به جمع کردن سامانه ای که برپا کرده بودند بپردازند . با وجود اینکه گاهی « جلوی ضرر را از هر کجایی که بگیری منفعت است  » و برخی از مجموعه ها راه دیگری جز کنار کشیدن ندارند ، اما در موارد متعددی نیز دیده شده است که ورود یک موسسه حسابداری به عرصه سبب شده است تا ورق برگشته و اعمال تغییراتی اساسی در ساختار شرکت و نحوه مدیریت مالی آن به بهبود اوضاع شرکت منتج شود . به عنوان مثال ، گاهی برای بنده و همکارانم در مجموعه « تراز ارقام آرین » به عنوان یک موسسه حسابداری پیش آمده است که با ورود به پرونده مالی یک شرکت و به دست گرفن حسابداری شرکت ها ، با اعمال ساده ترین تغییرات در ساختار مذکور ، آن ها را به مسیر درست بازگردانده ایم .

به عنوان مثال وجود اشتباهاتی در اظهار نامه عملکرد سال های قبل که در اثر بی توجهی یا عدم به روز بودن اطلاعت مالی و مالیاتی حسابدار یا مدیر مجموعه به وجود آمده بودند ، با گذر از مقابل دیدگاه کارشناسان مجموعه پیش روی ، در کسری از زمان شناسایی شده و همان جا نسخه ای برای درمان این بیماری پیچیده شده است .

در نهایت گفتنیست که عدم وجود میرآب به اتلاف آب ، ضایع شدن حق دیگران ، تشنگی و نهایتاً مرگ می انجامد ، پس با یافتن یکی از آن ها در حوزه اقتصاد و بازرگانی ، پیش از وخیم شدن شرایط در جهت پیشرفت و کامرانی شرایط مالی خود گام برداریم .

یک موسسه حسابداری مجموعه ای متشکل از چند حسابدار خبره ، کمک حسابدار ، مدیر مالی و کارشناس اقتصادیست که با تسلط به بخش های مختلف یک کسب و کار ( از نظر جنبه های اقتصادی ) به رسیدگی به امور مالی یک شخصیت حقیقی ، شرکتی خصوصی یا سازمانی دولتی و تبدیل مبادلات مالی از داد و ستدهای واقعی به اعداد و ارقام قابل اندازه گیری و قابل فرمول بندی می پردازند . در همین رابطه ، موسسات مشغول در این حوزه با تکیه بر توانایی تک تک افراد مذکور ، پس از بررسی پرونده های مالی و مالیاتی موکلین خود از زوایای مختلف ، هر گوشه از آن را به متخصص مربوطه سپرده و بدین ترتیب در راستای سر و سامان دادن به صورت حساب های مالی ، حسابرسی و بررسی عملکرد حسابدار یا دپارتمان داخل آن و همچنین رسیدگی به پرونده مالیاتی و تعدیل مبالغ تعیین شده آن گام بر می دارند .

با فرض اینکه پرونده حسابداری یک مجموعه به تنها یک کارمند موسسات مذکور سپرده شود ، این فرد در پی جمع آوری و یکپارچه کردن داده ها می رود ؛ این درحالیست که دوندگی های سلسله وار پرونده های مالیاتی آن ها در ادارات دولتی و مراجع ذیصلاح نیز بر روی دوش وی افتاده و این فرد در قِبَل قراردادی که کارفرمای مستقیم وی با کارفرمای ثانویه بسته است ، ملزم به طی این مراحل می باشد .

در چنین شرایطی اگر بخواهیم تنها یک سود از ده ها فایده همکاری با موسسه حسابداری را برشماریم ، باید به این حقیقت انکار ناپذیر اشاره کنیم که چنانچه همین کارمند قرار بود به صورت مستقیم با آن ها همکاری کند ، اگرچه ذات و توانایی های این فرد تغییری نکرده است ، اما ماحصل کار آن ها از زمین تا آسمان متفاوت می بود ! چرا ؟! چون اولاً زمانی که این فرد به صورت مستقیم پیش شما کار می کند ، تنها رشته ای که میانتان ارتباط برقرار کرده است تعهد اخلاقی و حرفه ای حسابداریست که سبب می شود وی امور را به سرمنزل مقصود برساند . فرض کنید از حسابدار خود سفته ای هم به رسم ضمانت و حسن انجام کار دریافت کرده باشید ، وقتی این فرد به دلیل بیماری شدید ، یک تصادف مهلک یا مشکلی دامن گیر و خانمان سوز قادر به ادامه همکاری نباشد ، چه کاری از دست ما به منظور جبران مافات و تغییر شرایط بر می آید ؟

این در حالیست که استخدام این فرد از موسسه حسابداری سبب می شود تا در شرایطی مشابه فرد دیگری جایگزین وی شود ؛ فردی که به دریافت صفر تا صدی اطلاعات نیاز نداشته و به دلیل اینکه از قبل و به صورت دورادور در جریان پرونده مذکور بوده است ، به سرعت امور رسیدگی به این پرونده را در دست می گیرد .

علاوه بر این مطلب ، می توان ادعا کرد که سطح دانش تخصصی افراد شاغل در یک موسسه حسابداری بیشتر از یک حسابدار مستقل و تنها می باشد . اگرچه همه حسابدارها دارای توانایی های یکسانی نبوده و همه شرکت ها نیز بسان تراز ارقام آرین مروری دوره ای به آخرین تغییرات ، قوانین و تبصره ها ندارند ، اما با فرض اینکه یک موسسسه حسابداری با خِردی جمعی اداره شود ، می توان گفت که در صورت کسب اطلاعاتی موثق توسط یکی از کارمندانش ، سایر همکاران وی نیز از آن رویداد جدید به ویژه در خصوص امور مالیاتی مطّلع شده و بدان عمل می کنند . در نتیجه اینکه چنانچه خبر تازه ای (مثلاً روش جدیدی برای تعدیل یا معافیت از مالیات) به بیرون از سازمان مذکور درز کرده و برخی ازحسابداران این مجموعه آن را نشنیده باشند ، در نهایت فرد دیگری اخباری از آن شنیده است که این خود می تواند کلید گشایشی برای تحقیقات بیشتر و پیشی گرفتن تمامی این شاکله از سایر رقبا باشد .

از سویی دیگر فعالیت در چارچوب گروهی بزرگتر می تواند با امکان انتقال دانش و تجارب به دیگر اعضای گروه ، پرونده مالیاتی یا حسابداری موکلی از همه جا بی خبر را به میدانی برای آزمون و خطای حسابداران تازه کار تقسیم نکرده و بدین ترتیب این افراد با تجربه استفاده از راه حل های مختلف ، اولین و ارزانترین راه حل را برای حل مشکلات کارفرما اعمال کنند .

در مواردی دیده شده است که کارفرما رابطه همکاری خوبی با حسابدار برقرار نکرده و بدین ترتیب مجبور به تعویض آن می باشد . در چنین شرایطی که همه حساب ها و جزئیات مالی این فرد در دستان حسابدارش است ، حتی اگر فرض کنیم این فرد شخصیت امینی بوده و خللی در وضعیت حساب های مالی ، تحقیقات پیشین یا اسناد و مدارک به وجود نمی آورد ، یافتن حسابداری جدید ، اعتماد به توانایی های وی ، انتقال اطلاعات پیشین به او ، آماده سازی این شخص برای در دست گرفتن کارها و اطمینان از اینکه مشکلات نفر قبلی در وی وجود ندارد خود روندی چالشی ، وقتگیر و پر تلاطم خواهد بود .

این در حالیست که در یک موسسه حسابداری ، با توجه به تعدد کارشناسان حوزه مربوطه ، تعویض حسابداران تا سقف مشخصی امکان پذیر بوده و مجموعه این افراد می توانند نظر کارفرما را جلب نمایند . همه این اتفاقات در حالی روی می دهد که انتقال امور میان آنان به سختی و ریسک بالای حالت فوق نمی باشد ، چرا که اولاً همه آنان مطیع موسسه حسابداری بوده و دردسری به وجود نخواهند آورد و ثانیاً این اطلاعات در اختیار مجموعه حسابداری قرار دارد ، در نتیجه اینکه داده های پایه و اطلاعات کاربردی با سعه صدر و نهایت دقت میان افراد مختلف مبادله می شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *