موسسه حسابداری

موسسه حسابداری


موسسه حسابداری : رسیدگی به امور مالی ، محاسبه درآمد ها ، ثبت مخارج ، نظارت به میزان دارایی ها و سرمایه و همچنین توجه به بدهی ها و دیونی که بر گردن ماست ، از جمله ابتداعی ترین اقدامات انجام شده در راستای سر و سامان دادن به امور اقتصادی و مالیمان می باشد ، امری که نه تنها برای اشخاص حقیقی ، بلکه برای واحدهای صنفی ، شرکت های خصوصی ، ادارات و سازمان های دولتی ، وزارتخانه ها و حتی بودجه کلی یک مملکت نیز حائز اهمیت است .

موسسه حسابداری

بدیهیست که در این راه هرچه سطح مورد نظر پیشرفت کرده و بالاتر رود ، اهمیت رسیدگی به این امور هم بیشتر شده و هیئت تصمیم گیری به پیچ و خم و دردسرهای عظیم تری دست به گریبان خواهند شد .

اگرچه توجه به خدمات حسابداری به عنوان وسیله ای برای چارچوب بندی این امور بسیار مهم است ، اما در شرایطی ضرورت وجود آن بیشتر خودنمایی کرده و عدم توجه به ساختار تعریف شده این پدیده خسارات سنگین تری به بار می آورد . برای فهمیدن علت دگرگونی میزان این حساسیت به مثال زیر توجه کنید :

فرض نمایید که در سرزمینی زندگی می کنیم که از نعمت آبی وافر و گوارا برخوردار بوده و تاکنون مشکلی آنچنانی در تامین آب مصرفی خود نداشته ایم . در چنین شرایطی کشاورزی و دامپروری رونق داشته ، در تکاپوی تهیه آب برای استحمام و شرب نیستیم ، با وجود زیادی آن می توانیم برق تولید کنیم ، آن را صادر کنیم و صدها مزیت دیگر که وجود این ماده به همراه خواهد داشت . بی تردید زمانی که در وفور نعمات زندگی می کنیم ، به صورت ناخودآگاه اندکی در ریخت و پاش پیشروی کرده و ممکن است تا این ماده گران بها را آنطور که باید و شاید ، تنها در زمینه های ضروری استفاده نکرده و با اقداماتی غیر اصولی ، حکم به ضایع شدن این پدیده بدهیم ؛ مانند زمانی که با آب شرب حیاط خانه یا اتومبیلمان را شسته و یا در برابر ترکیدگی لوله ها و تعمیر آن ها سرعت عمل کافی را نداریم .

این در حالیست که در منطقه ای محروم از این نعمت – که خود این سرزمین نیز در اثر فقدان آب به این وضع دچار می شود – دیگری مجالی برای چنین اموری وجود ندارد ، چرا که اینجا دیگر بحث مرگ و زندگی بوده و استفاده نادرست از آن ممکن است به قیمت جان برخی افراد تمام شود . بدیهیست که جیره بندی مقدار باقی مانده آب و نظارت سفت و سخت بر روی آن سبب می شود تا دارایی های این منطقه تنها در راه های ضروری مصرف شده و ساکنین آن به امید بهبود اوضاع و بارش مجدد باران ، به زندگی خود ادامه دهند .

اما رابطه حسابداری

اما رابطه حسابداری ، موسسه حسابداری و مجموعه خدمات آن با این مثال چه بود ؟ اگر دوران رونق اقتصادی کشور را همانند دوره پر آبی تصور کنیم ، به دلیل اینکه سازمان های دولتی دارای بودجه ای کافی برای گذران امور خود هستند، سخت گیری بر روی دریافت بسیاری از مطالبات دولت (مانند اخذ مالیات که یکی از روش های درآمد زایی قوه مجریه می باشد) نیز کمتر بوده و احتمال اینکه بتوان با اسناد محکمه پسند و دفاعیه ای قوی آن را تعدیل کرده یا به کلی از بین برد زیاد است . در دایره فعالیت های شخصی یا شرکتی نیز سرمایه زیاد بدین معناست که ترسی از خرج کردن پول خود نداریم ، چرا که می دانیم این مبلغ جایگزین شده و با گردش مالی در سطح جامعه ، وضعیت عمومی اقتصاد آن نیز از حال حاضر بهتر می شود .

این در حالیست که در دوران خشکسالی مالی ، زمانی که مصادیق و شاخص های موجود از رویداد های امیدوارکننده ای در اقتصاد خبر نمی دهند ، همه ما نیز دست به عصا تر حرکت کرده و سعی می کنیم تا با ثبت و ضبط ذره ذره تراکنشات مالی خود ، ورود یا خروج یک کالا ، ارائه یا دریافت یک خدمت ، افزایش و کاهش سطح درآمد ، هزینه ، سرمایه و در کل میزان بدهکاری و بستانکاری خود را جای نیندازیم ؛ به گونه ای که چنانچه برای ارائه پاره ای از توضیحات در ادارات مالیات و سایر سازمان های مرتبط با آن حاضر شدیم ، بتوانیم با استناد به مدارک پذیرفتنی حرف خود را به کرسی بنشانیم .

در زمان بی آبی ، شهر ما به یک « میر آب » نیاز دارد که با دانایی و توانای خود بتواند آب را به نحوی جیره بندی کند که علاوه بر عدم تضییع حق دیگران و عدم به هدر رفتن آب ، بتوان حداکثر سود ممکن از این نعمت خدادادی را به دست آورد . در شرایطی کاملاً مشابه ، در “خشکسالی مالی” نیز ما به این میرآب نیاز داریم که تحت نام موسسه حسابداری یا شرکت حسابداری خودنمایی می کند . نمی توان این نکته را کتمان کرد که همینک شرایط اقتصادی کشورمان وضعیت خوبی نداشته و عدم حصول اهداف تعریف شده هر شرکت ، موسسه یا واحد صنفی سبب شده است تا آن ها با اعلام ورشکستگی ، به جمع کردن سامانه ای که برپا کرده بودند بپردازند . با وجود اینکه گاهی « جلوی ضرر را از هر کجایی که بگیری منفعت است  » و برخی از مجموعه ها راه دیگری جز کنار کشیدن ندارند ، اما در موارد متعددی نیز دیده شده است که ورود یک موسسه حسابداری به عرصه سبب شده است تا ورق برگشته و اعمال تغییراتی اساسی در ساختار شرکت و نحوه مدیریت مالی آن به بهبود اوضاع شرکت منتج شود . به عنوان مثال ، گاهی برای بنده و همکارانم در مجموعه « تراز ارقام آرین » به عنوان یک موسسه حسابداری پیش آمده است که با ورود به پرونده مالی یک شرکت و به دست گرفن حسابداری شرکت ها ، با اعمال ساده ترین تغییرات در ساختار مذکور ، آن ها را به مسیر درست بازگردانده ایم .

به عنوان مثال وجود اشتباهاتی در اظهار نامه عملکرد سال های قبل که در اثر بی توجهی یا عدم به روز بودن اطلاعت مالی و مالیاتی حسابدار یا مدیر مجموعه به وجود آمده بودند ، با گذر از مقابل دیدگاه کارشناسان مجموعه پیش روی ، در کسری از زمان شناسایی شده و همان جا نسخه ای برای درمان این بیماری پیچیده شده است .

در نهایت گفتنیست که عدم وجود میرآب به اتلاف آب ، ضایع شدن حق دیگران ، تشنگی و نهایتاً مرگ می انجامد ، پس با یافتن یکی از آن ها در حوزه اقتصاد و بازرگانی ، پیش از وخیم شدن شرایط در جهت پیشرفت و کامرانی شرایط مالی خود گام برداریم .

یک موسسه حسابداری مجموعه ای متشکل از چند حسابدار خبره ، کمک حسابدار ، مدیر مالی و کارشناس اقتصادیست که با تسلط به بخش های مختلف یک کسب و کار ( از نظر جنبه های اقتصادی ) به رسیدگی به امور مالی یک شخصیت حقیقی ، شرکتی خصوصی یا سازمانی دولتی و تبدیل مبادلات مالی از داد و ستدهای واقعی به اعداد و ارقام قابل اندازه گیری و قابل فرمول بندی می پردازند . در همین رابطه ، موسسات مشغول در این حوزه با تکیه بر توانایی تک تک افراد مذکور ، پس از بررسی پرونده های مالی و مالیاتی موکلین خود از زوایای مختلف ، هر گوشه از آن را به متخصص مربوطه سپرده و بدین ترتیب در راستای سر و سامان دادن به صورت حساب های مالی ، حسابرسی و بررسی عملکرد حسابدار یا دپارتمان داخل آن و همچنین رسیدگی به پرونده مالیاتی و تعدیل مبالغ تعیین شده آن گام بر می دارند .

با فرض اینکه پرونده حسابداری یک مجموعه به تنها یک کارمند موسسات مذکور سپرده شود ، این فرد در پی جمع آوری و یکپارچه کردن داده ها می رود ؛ این درحالیست که دوندگی های سلسله وار پرونده های مالیاتی آن ها در ادارات دولتی و مراجع ذیصلاح نیز بر روی دوش وی افتاده و این فرد در قِبَل قراردادی که کارفرمای مستقیم وی با کارفرمای ثانویه بسته است ، ملزم به طی این مراحل می باشد .

در چنین شرایطی اگر بخواهیم تنها یک سود از ده ها فایده همکاری با موسسه حسابداری را برشماریم ، باید به این حقیقت انکار ناپذیر اشاره کنیم که چنانچه همین کارمند قرار بود به صورت مستقیم با آن ها همکاری کند ، اگرچه ذات و توانایی های این فرد تغییری نکرده است ، اما ماحصل کار آن ها از زمین تا آسمان متفاوت می بود ! چرا ؟! چون اولاً زمانی که این فرد به صورت مستقیم پیش شما کار می کند ، تنها رشته ای که میانتان ارتباط برقرار کرده است تعهد اخلاقی و حرفه ای حسابداریست که سبب می شود وی امور را به سرمنزل مقصود برساند . فرض کنید از حسابدار خود سفته ای هم به رسم ضمانت و حسن انجام کار دریافت کرده باشید ، وقتی این فرد به دلیل بیماری شدید ، یک تصادف مهلک یا مشکلی دامن گیر و خانمان سوز قادر به ادامه همکاری نباشد ، چه کاری از دست ما به منظور جبران مافات و تغییر شرایط بر می آید ؟

این در حالیست که استخدام این فرد از موسسه حسابداری سبب می شود تا در شرایطی مشابه فرد دیگری جایگزین وی شود ؛ فردی که به دریافت صفر تا صدی اطلاعات نیاز نداشته و به دلیل اینکه از قبل و به صورت دورادور در جریان پرونده مذکور بوده است ، به سرعت امور رسیدگی به این پرونده را در دست می گیرد .

علاوه بر این مطلب ، می توان ادعا کرد که سطح دانش تخصصی افراد شاغل در یک موسسه حسابداری بیشتر از یک حسابدار مستقل و تنها می باشد . اگرچه همه حسابدارها دارای توانایی های یکسانی نبوده و همه شرکت ها نیز بسان تراز ارقام آرین مروری دوره ای به آخرین تغییرات ، قوانین و تبصره ها ندارند ، اما با فرض اینکه یک موسسسه حسابداری با خِردی جمعی اداره شود ، می توان گفت که در صورت کسب اطلاعاتی موثق توسط یکی از کارمندانش ، سایر همکاران وی نیز از آن رویداد جدید به ویژه در خصوص امور مالیاتی مطّلع شده و بدان عمل می کنند . در نتیجه اینکه چنانچه خبر تازه ای (مثلاً روش جدیدی برای تعدیل یا معافیت از مالیات) به بیرون از سازمان مذکور درز کرده و برخی ازحسابداران این مجموعه آن را نشنیده باشند ، در نهایت فرد دیگری اخباری از آن شنیده است که این خود می تواند کلید گشایشی برای تحقیقات بیشتر و پیشی گرفتن تمامی این شاکله از سایر رقبا باشد .

از سویی دیگر فعالیت در چارچوب گروهی بزرگتر می تواند با امکان انتقال دانش و تجارب به دیگر اعضای گروه ، پرونده مالیاتی یا حسابداری موکلی از همه جا بی خبر را به میدانی برای آزمون و خطای حسابداران تازه کار تقسیم نکرده و بدین ترتیب این افراد با تجربه استفاده از راه حل های مختلف ، اولین و ارزانترین راه حل را برای حل مشکلات کارفرما اعمال کنند .

در مواردی دیده شده است که کارفرما رابطه همکاری خوبی با حسابدار برقرار نکرده و بدین ترتیب مجبور به تعویض آن می باشد . در چنین شرایطی که همه حساب ها و جزئیات مالی این فرد در دستان حسابدارش است ، حتی اگر فرض کنیم این فرد شخصیت امینی بوده و خللی در وضعیت حساب های مالی ، تحقیقات پیشین یا اسناد و مدارک به وجود نمی آورد ، یافتن حسابداری جدید ، اعتماد به توانایی های وی ، انتقال اطلاعات پیشین به او ، آماده سازی این شخص برای در دست گرفتن کارها و اطمینان از اینکه مشکلات نفر قبلی در وی وجود ندارد خود روندی چالشی ، وقتگیر و پر تلاطم خواهد بود .

این در حالیست که در یک موسسه حسابداری ، با توجه به تعدد کارشناسان حوزه مربوطه ، تعویض حسابداران تا سقف مشخصی امکان پذیر بوده و مجموعه این افراد می توانند نظر کارفرما را جلب نمایند . همه این اتفاقات در حالی روی می دهد که انتقال امور میان آنان به سختی و ریسک بالای حالت فوق نمی باشد ، چرا که اولاً همه آنان مطیع موسسه حسابداری بوده و دردسری به وجود نخواهند آورد و ثانیاً این اطلاعات در اختیار مجموعه حسابداری قرار دارد ، در نتیجه اینکه داده های پایه و اطلاعات کاربردی با سعه صدر و نهایت دقت میان افراد مختلف مبادله می شود .

فرآیندهای مالی با موسسه حسابداری

یکی از اصلی ترین وظایف یک موسسه حسابداری تعریف و برپایی یک سیستم مالی استاندارد و قابل اتکا می باشد که بتواند ذره ذره اطلاعات مورد نیاز برای پردازش ، ارائه و تصمیم گیری را از بخش های گوناگون یک مجموعه جمع آوری کرده و در قالبی مشخص و یکپارچه به آنان تسلیم کند . در همین رابطه تربیت نیروهای کار که در این مورد بازوهای اجرایی بخش حسابداری می باشند اجتناب ناپذیر بوده و با تسلط و استفاده صحیح از سازوکار تبیین شده است که حسابداران می توانند به درآمدها و هزینه ها رسیدگی کرده ، مجاری ضرر دهی را شناسایی کنند ، در پی طرح یک استراتژی برای بهبود شرایط فعلی رفته و دست آخر با استناد به همین داشته ها گزارشی قابل دفاع ارائه دهند .

با توجه به این مقدمه ، سیستم های مالی که امروزه نرم افزارهای کامپیوتری بخش جدایی ناپذیری از آن ها می باشند ، باید به جنبه های مختلف حضور و جریان پول پرداخته و به هرکجا که وجهی را وارد مجموعه کرده و یا از آن خارج می کند سیطره داشته باشند ؛ در نتیجه با بررسی نحوه مدیریت خرید کالا یا خدمات به انضمام حسابداری آن ،  رسیدگی به دریافت و پرداخت ها ، حسابداری عمومی ، مغایرت های بانکی ، مدیریت اموال و نگهداری کالا و در نهایت اعتبارات مجموعه که اصلی ترین وظایف این واسطه های دیجیتالی هستند ، به اصلی ترین ویژگی فرآیندهای مالی سازمان اشاره خواهیم کرد .

  • مدیریت و حسابداری خرید

زمانی که قصد خرید محصولی شخصی (مثلاً یک دست کت و شلوار) را برای خود داریم ، به فروشگاه های عرضه کننده کالای مورد نظرمان مراجعه کرده ، از میان محصولات آن ها یکی را برگزیده ، وجه آن را پرداخت کرده و از همان لحظه قادر به استفاده از آن هستیم . این در حالیست که در مبحث خرید کالا یا بهره مندی از یک خدمت در قالب یک سازمان منسجم ، خرید و فروش به این سادگی ها نبوده و مستلزم هماهنگی نفراتی در بخش های مختلف می باشد .

به عنوان مثال در قدم اول تامین کنندگان کالا و خدمات باید تعریف و طبقه بندی شوند . پس از اینکه قیمت محصولی خاص از همه آن ها گرفته شد ، با فرض اینکه مناقصه ای در کار نباشد ، باید از عرضه کننده ای با مناسب ترین قیمت و شرایط کالای مورد نیاز را ابتیاع کنیم . تهیه گزارش های خرید ، تنخواه گردانی ، صدور فاکتور های لازم ، ثبت صورتجلسات و در نهایت مدیریت عملیات خرید که گاه با سیاست های چندگانه همراه است نیز از دیگر مراحل مدیریت خرید محصولات می باشد . همانطور که می بینیم سلسله مراتبی که در اساسنامه یک شرکت یا قوانین یک سازمان لحاظ شده است سبب می شود تا حضور نرم افزارها به عنوان عصای دست حسابداران و مجموعه کارکنانی که با جریان پول ، خدمت و کالا در ارتباط هستند ضروری به نظر برسد .

با اتمام مراحل خرید و تحت اختیار در آمدن این محصولات ، نحوه نگهداری و مصرف آن ها نیز امر خطیر دیگریست که در خرید های شخصی و انفرادی خبری از آن ها نبود . استفاده از روش های مختلف قیمت گذاری به منظور نرخ گذاری حواله های انبار ، توجه به آخرین قوانین یا دستورالعمل های وزارتخانه هایی مانند امور اقتصادی و دارایی ، ورود این اطلاعات به محاسبات حسابداری و یا صدور فاکتورهای داخلی ، تهیه گزارش کاردکس برای انبار و محاسبه بهای تمام شده دارایی هایی که خریداری شده اند ، از دیگر اقداماتیست که به منظور حسابداری خرید از دل راهکارها سر در برآورده و لازم الاجرا می باشند .

پیشنهاد ، طراحی و پیاده سازی انواع کدینگ حساب ها

اکثر قریب به اتفاق پدیده هایی که در این جهان وجود دارند دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند که سبب می شوند تا هریک از آن ها از همنوعان خود متمایز شده و در میان هزاران نمونه مشابه به راحتی شناسایی شوند . این بی همتایی در انسان ها به واسطه کد ملی یا شماره شناسنامه مشخص می شود . همه خودروها دارای شماره پلاک یا شاسی هستند . اگر یک دستگاه الکترونیکی از قبیل لپ تاپ ، گوشی تلفن همراه یا تلوزیون خریداری کنید ، شماره سریال این محصول تنها معرف خود آن کالا بوده و یا چنانچه خدمتی را از مجموعه ای دریافت کنید ، سرویس مذکور با کمک متغیرهای مطلوب شما به صورت سلسله حروف ، ارقام و علائم در سیستم ایشان نمایش داده می شود .

با عنایت به جهان شمولی طبقه بندی پدیده های مختلف با کمک کدهای گوناگون می توان دریافت که کدینگ یا کدگذاری کردن ، یکی از مهمترین اقدامات زندگی بشر امروز به منظور نظم و ترتیب بخشیدن به امور با اهمیت خود می باشد . این در حالیست که به کار بردن لفظ کدینگ لازمه انجام این کار نبوده و در موارد متعددی ، گاه فرد در شرف برنامه ریزی بی آنکه تعریف علمی آن را بداند به کدگذاری می پردازد . از سویی دیگر ، می دانیم که حسابداری به عنوان مهارت تجزیه و تحلیل حساب های مالی ، رسیدگی به جریان ورودی و خروجی پول ، کالا و خدمات و همچنین سر و شکل دادن به هر پدیده ای که به سود و زیان وابسته است ، برپایه نظم و انضباط بنا شده و می توان ادعا کرد که هرچه روند جمع آوری اطلاعات ، آنالیز و انجام محاسبات روی آن ها با نظم بیشتری انجام پذیرد ، ماحصل فعالیت های حسابدار نیز تبلور بیشتری داشته و نتیجه مطلوبتری را به ارمغان می آورد .
با این اوصاف یک حسابدار موظف است تا با کدگذاری روی جز جز اموری که با آن ها سروکار دارد ، به جای اینکه از اسامی و عناوین طولانی و مشابه یا وقتگیر در نگارش استفاده نماید ، با تخصیص یک کد به هریک از آن ها ، داده های ورودی بعدی را نیز برای کامپیوترها قابل فهم کرده و خود نیز در بند تعدد اقلام ، اقدامات و جریان های مالی گیر نیافتد .

ظاهر کدینگ حسابداری چگونه است ؟

اگر تجربه نگارش یا مطالعه یک مطلب طولانی که تحت استانداردهای ادبی تهیه و منتشر شده است را داشته باشید ، به خوبی می دانید که نوشتن بی وقفه مطالب – حتی اگر بسیار مهم ، جذاب و بی بدیع باشد – عمل مطلوبی نبوده و مورد نکوهش منتقدین قرار می گیرد . در نتیجه اینکه نویسنده یا ویراستار موظف است تا با طبقه بندی و تولید زیر شاخه های فراوان ، مطلب مورد نظر را خرد و به بخش هایی قابل هضم و سبکتری برای خواننده تبدیل کند . با در نظر گرفتن این نوع طبقه بندی مطالب ، می توان گفت که شکل ظاهری کدینگ حسابداری نیز به صورت اعدادیست که یکان ، دهگان ، صدگان و دیگر شمارگان عددی آن دارای معنی و مفهوم خاصی هستند . به عنوان مثال در عدد ۱۲۳۱به عنوان یک کد ، عدد ۱ یا هزارگان معرف ماهیت ” دارایی ” این حساب می باشد ؛ حال اینکه اگر ۲ بود دارای ماهیت ” بدهی ” ،  ۳  بود دارای ماهیت ” حقوق صاحبان سهام ” و  ۴ بود دارای ماهیت درآمدها و هزینه ها می بود . در ادامه گفتنیست که صدگان یا رقم ۲ در این عدد معرف دارایی های غیر جاری بوده و ۳ یا دهگان آن معرف ماهیت ” سرمایه گذاری بلند مدت ” این حساب می باشد . دست آخر عدد یکان یا ۱ که کامل کننده کد ۱۲۳۱ می باشد هم به معنای ماهیت ” سرمایه گذاری در سهام شرکت ها ” می باشد .

مزایای استفاده از کدینگ حساب ها

در دنیایی که سرعت و دقت حرف اول امور مالی را می زند ، وجود سامانه ای غیر هماهنگ با این شرایط توجیه ناپذیر بوده و محکوم به کناره گیری و یا پذیرش تغییرات عمده است . با توجه به اینکه کدینگ حساب ها در حال حاضر مورد استفاده قرار گرفته و طرفداران بسیاری نیز دارد ، بدین معناست که توانسته است خود را با این شرایط وفق دهد . سوالی که اینک مطرح می شود این است که کدینگ چه مزایایی برای حسابداران داشته که هنوز از دور خارج نشده و کاربرد فراوانی دارد ؟

  • یکپارچه شدن عملیات واحد مالی و استاندارد شدن افعال روی داده در آن
  • کاهش خطای کاربری در اثر نوشتن پر تکرار اطلاعات و افزایش سرعت ثبت اسناد
  • امکان تهیه و عرضه گزارشاتی کامل در عین اختصار و کوتاهی
  • برپایی شرایط تهیه ترازنامه که برپایه یکپارچگی اطلاعات محقق می گردد .
  • امکان عرضه مستمر اطلاعات به مقامات تصمیم گیرنده سازمان در قالبی ساده و فهم پذیر

 

استانداردهای کدینگ

در بندهای بالاتر گفتیم که کدینگ سامانه ای پله ای می باشد که با توجه به اهمیت هر گروه به دسته های تقسیم شده و سلسله توالی قابلیت نقد شوندگی هر فعل است که سبب می شود تا زیرشاخه ای به وجود آمده و به فراخور آن شاخه هایی فرعی نیز داشته باشد .

به طور معمول ۴ سطح برای تعریف کدهای مذکور وجود دارد :

  1. سرگروه حساب ها : همانطور که از نام این دسته برمی آید ، سرگروه هر حساب دسته بندی کلی آن را بر عهده دارد و دورنمایی جامع از آنچه که قرار است ببینیم به ما نشان می دهد . این عنوان مانند نام یک محله روی نقشه است .
  2. حساب کل : از آنجایی که این عناوین به اداره دارایی و مالیات تسلیم می شوند پس از اهمیت فراوانی برخوردارند ، لذا مهمترین قسمت کدینگ بوده و اشتباه در تعریف آن ها به برهم خوردن نظم هرآنچه در شاخه های بعدی انجام می پذیرد منتهی می شود . می توان عنوان حسب کل را به خیابان اصلی در یافتن یک آدرس روی نقشه تشبیه کرد .
  3. حساب معین : این نوع حساب ها نه آنچنان کلی هستند که نتوان ماهیتشان را شناسایی کرد و نه آنچنان ریز و دقیق روی موضوع خاصی متمرکز هستند که نتوان به مبحث دیگری تعمیمشان داد ، از این روی تسلط به عنوان حساب های معین سبب می شود تا در نقشه کدینگ ، تا «کوچه» آدرس مورد نظر رفته و تنها با چند ساختمان که باید به امورشان رسیدگی کنیم مواجه شویم .
  4. حساب تفضیل : اگر حساب معین را کوچه ای روی نقشه فرض کرده باشیم ، عنوان حساب تفضیل به مانند پلاک ساختمان مورد نظر بوده و بدین ترتیب ما را با عملیاتی خاص و کاملاً منحصر به فردی مواجه می کند . این نوع حساب ها که خود به دو زیر شاخه حساب تفصیل استاندارد ( یک حساب تفصیل مخصوص یک حساب معین ) و شناور ( یک حساب تفصیل که به علت تاثیرگذاری در چندین بخش به حساب های متعددی متصل است) تقسیم می شوند ، خرده حساب هایی هستند که در نهاد و سازمان های گوناگون ، متفاوت بوده و به حسابداران در تهیه گزارشات مالی کمک می کنند .

با تاکید مجدد روی اینکه کدینگ حساب ها امری سلیقه ای بوده و به جز کلیاتی پذیرفته شده ، قانونی لازم الاجرا برای جزئیات آن وجود ندارد ، یکی از زیر شاخه های آن را به عنوان مثال بررسی می کنیم :

کد حساب عنوان معین کد حساب عنوان کل کد حساب عنوان معین کد حساب عنوان تفضیل
۳ بدهی های غیر جاری ۳۱ پرداختی های بلند مدت ۳۱۰۱ حساب پرداختنی بلند مدت

( اشخاص حقیقی)

۳۱۰۱۰۱ آقای الف
۳۱۰۱۰۲ آقای ب
۳۱۰۲ حساب پرداختنی بلند مدت

( اشخاص حقوقی)

۳۱۰۲۰۱ شرکت اول
۳۱۰۲۰۲ شرکت دوم
۳۱۰۳ اسناد پرداختنی بلند مدت

(ریالی – اشخاص حقیقی)

۳۱۰۳۰۱ آقای الف
۳۱۰۳۰۲ آقای ب
۳۱۰۴ اسناد پرداختنی بلند مدت

(ریالی – اشخاص حقوقی )

۳۱۰۴۰۱ شرکت اول
۳۱۰۴۰۲ شرکت دوم
۳۱۰۵ اسناد پرداختنی بلند مدت

(ارزی – اشخاص حقیقی)

۳۱۰۵۰۱ آقای الف
۳۱۰۵۰۲ آقای ب
۳۱۰۶ اسناد پرداختنی بلند مدت

(ارزی – اشخاص حقوقی )

۳۱۰۶۰۱ شرکت اول
۳۱۰۶۰۲ شرکت دوم
۳۲ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۳۲۰۱ وام پرداختی بلند مدت ۳۲۰۱۰۱ وام پرداختی بلند مدت
۳۳ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۳۰۱ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۳۰۱۰۲ کارمند الف

 

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *