خدمات حسابداری , شرکت حسابداری

خدمات حسابداری , شرکت حسابداری

حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی :Social Accounting یا حسابداری اجتماعی در واقع شاخه ای از حسابداری است که نحوه تأثیر فعالیت های یک حرفه یا شغل را بر جامعه بررسی می کند . در این حوزه شما به بررسی انواع دارایی و بدهی هایی که در حسابداری مالی روی آن ها تمرکز می شود ، نخواهید پرداخت بلکه بیشتر روی رفتارهای هر شغل یا کسب و کار تأگید خواهید کرد . این رشته تأثیراتی را که یک شغل بر محیط اطراف خود اعمال می کند را بررسی می کند . حسابداری اجتماعی اگر در مجموعه شما این نوع از حسابداری اعمال می‌شود ، باید با دقت بیشتری مسائل اطراف خود را زیر نظر داشته باشید و بررسی کنید که اقدامات انجام گرفته توسط شرکت چه تأثیری بر افراد ، محیط و مکان قرار گیری مجموعه تان دارد . قابل ذکر است که این نوع حسابداری دولت ها ، موسسات غیرانتفاعی و خیریه را نیز در بر می‌گیرد . فروض اصلی در سیستم حسابداری اجتماعی هر شرکت یا موسسه در قبال جامعه ای که در آن قرار دارد متعهد به انجام تعهداتی است که باید به انجام آن ها پایبند باشد. از آنجا که منابع در دسترس هر جامعه برای تولید یا ارائه خدمات ...
خواندن بیشتر

شاخه های حسابداری

شاخه های حسابداری : شاخه های حسابداری این رشته را در گروه علوم انسانی به چند زیرمجموعه تقسیم می کنند تا هر کدام از آن ها روی یک موضوع خاص متمرکز شده و بتوانند تمامی حوزه های مربوز به این رشته را پوشش دهند . رشته حسابداری به پنج گرایش تقسیم می‌شود که هر کدام در شرایط و موارد خاصی کاربرد دارد ، درواقع علّت وجود این رشته ها همین کاربرد ها می باشد . شاخه های مختلف رشته حسابداری عبارتند از حسابداری منابع انسانی ، مدیریت ، دولتی ، صنعتی و حسابداری مالی . حسابداری منابع انسانی یکی از مباحث تازه در رشته حسابداری موضوع منابع انسانی است که در آن نیروی کار به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل در ایجاد درآمد در مؤسسات و شرکت ‌های مختلف از جمله شرکت حسابداری در نظر گرفته می شود . اگر از دید این گرایش به منابع انسانی بنگریم ، نیروی انسانی ارزشی برابر با دارایی های با اهمیت سازمان دارد ، بنابراین امکان ارائه گزارش آن ها در صورت های مالی مطرح می شود . صاحب نظران سه بخش اصلی را برای این شاخه در نظر گرفته اند . شناسایی : برآورد کیفیت و کمیت نیروی انسانی و تهیه ...
خواندن بیشتر

کدینگ حساب خلاصه سود و زیان

کدینگ حساب خلاصه سود و زیان :کدینگ حساب خلاصه سود و زیان نیز یکی از حساب هایی است که در طی مراحل اختصاص کد به همه حساب ها باید اعداد آن را نیز مشخص نمود . تعریف کد های مشخص برای این حساب که تمامی شرکت ها از آن استفاده کنند ، کار معقولی نخواهد بود ، چرا که هر مجموعه ممکن است کد های مخصوص به خود را تعریف کند ، بنابراین در ادامه کلیت اختصاص کد و تعریفی از حساب های شرکت ها را خواهیم داشت . کدینگ حساب خلاصه سود و زیان یکی از موضوعاتی که حسابدار ها و شرکت حسابداری در تنظیم رویداد ها و تراکنش های مالی مد نظر قرار می دهند کدینگ حسابداری است . کدینگ نوعی دسته بندی عمومی حساب ها می باشد که معمولاٌ نوع آن درختی است . این دسته بندی درختی دارای لایه ها و کد هایی به عنوان سرشاخه و زیر شاخه می باشد که در اصطلاح این حرفه به آن ها کدینگ حسابداری گفته می شود . لایه ها در اصل سطوح دسته بندی حسابدار برای صورت های مالی هستند که باعث طبقه بندی تراکنش های مالی می شوند . در کدینگ حسابداری نوع شرکت و حجم معاملات ...
خواندن بیشتر

مبناهای حسابداری

مبناهای حسابداری: مبناهای حسابداری به این نکته تأکید دارند که درآمد ها و مخارج را در چه زمانی باید شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت کنیم ، به عبارت دیگر یعنی استفاده از یکی از شیوه های زیر به منظور کشف ، ثبت و ضبط درآمدها و هزینه ها در دفاتر مالی . مبناهای حسابداری شناسایی درآمدها و هزینه ها در زمان دریافت وجه عایدی ها یا پرداخت مبالغ مخارج شناسایی و ثبت هزینه ها و درآمد ها در زمان تحقق آن ها ، صرف نظر از اینکه وجوه مربوط به درآمد ها دریافت و برای هزینه ها پرداخت شود شناسایی و ثبت درآمدها در هنگام دریافت وجه نقد بدون توجه به زمان تحقق یافتن درآمد ها یا شناسایی و ثبت هزینه ها در زمان ایجاد هزینه بدون توجه زمان پرداخت مبالغ مربوط به آن صاحب نظران مبنا های حسابداری را به پنج دسته تقسیم کرده اند : حسابداری نقدی ، حسابداری نقدی تعدیل شده ، حسابداری تعهدی ، نیمه تعهدی و حسابداری تعهدی تعدیل شده حسابداری نقدی با استفاده از این مبنا درآمدها در سال مالی که وجه آن ها دریافت شود و هزینه ها در سالی که مبالغ مربوط به آن ها پرداخت شود شناسایی و در حساب ...
خواندن بیشتر

سیستم کنترل داخلی حسابداری

سیستم کنترل داخلی حسابداری : سیستم کنترل داخلی حسابداری و همچنین ساختار آن ها در یک سازمان شامل سیاست ها و روش هایی است که برای تأمین اطمینان نسبی از دستیابی به هدف های سازمانی به وجود می آید . سیستم کنترل داخلی حسابداری اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایدئال نیست و مخارج این کنترل در یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای 1-   حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری) 2-   افزایش دقت و قابلیت اتکا مدارک حسابداری (کنترل داخلی حسابداری) 3-   تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها (کنترل داخلی اداری) 4-   ارزیابی کارآیی (کنترل داخلی اداری) به طور خلاصه ساختار کنترل داخلی (حسابداری) شامل کلیه اقداماتی است که توسط حسابدار ، شرکت حسابداری و افراد متخصص در این زمینه به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد در رابطه با امور مالی چگونه باید عمل کند . تعریف کنترل داخلی حسابداری و کنترل های اداری 1-   کنترل های داخلی حسابداری : کنترل هایی است که به طور مستقیم به قابلیت اتکا به مدارک ...
خواندن بیشتر

روش ارزش ویژه حسابداری

روش ارزش ویژه حسابداری : به عنوان یکی از شیوه ها در امور مالی می توان به روش ارزش ویژه حسابداری اشاره کرد . در واقع این شیوه جزئی از حسابداری سرمایه گذاری است و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که سرمایه گذار نتواند کنترل کاملی را بر روی دارایی های خود داشته باشد . در واقع در این روش سرمایه گذار بر روی دارایی خود تأثیرگذار هست ولی نمی تواند کنترل زیادی روی آن ها داشته باشد ، برای نمونه می‌توان به شرکت های مادر و تابعه اشاره کرد . روش ارزش ویژه حسابداری اگرچه این مثال به صورت کلی بیان شده است ولی یک سرمایه‌گذار تنها در صورتی می‌تواند تأثیر بالای روی سرمایه یک شرکت داشته باشد که حداقل ۲۰ تا ۵۰ درصد از سهام شرکت و یا حق رأی آن را در اختیار داشته باشد . با این وجود حتی اگر یک سرمایه گذار کمتر از ۲۰ درصد از سرمایه شرکت را دارا باشد ولی همچنان دارای تأثیر قابل توجهی را بر روی فعالیت آن باشد ، خواهد توانست تا از روش ارزش ویژه ، به جای روش هزینه ها در حسابداری خود استفاده کند . استثنا در بکارگیری روش ارزش ویژه حسابداری در کل سرمایه ...
خواندن بیشتر

اصول حسابداری پذیرفته همگانی

اصول حسابداری پذیرفته همگانی :اصول حسابداری پذیرفته همگانی به طور کلی به یک مجموعه مشترک از اصول حسابداری ، استانداردها و رویه های پذیرفته و منتشرشده ای اشاره دارد که شرکت ها و حسابداران یا گروه هایی که مسئول انجام خدمات حسابداری آن ها هستند باید هنگام تهیه صورت های مالی از آن ها پیروی کنند . به منظور اطمینان از یکپارچگی صورت های مالی گزارش شده توسط شرکت ها، این اصول توسط سازمان حسابرسی و یا نهادهای متولی این امر منتشر می شوند . به عبارتی استفاده از این اصول باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران برای تجزیه و تحلیل و استخراج اطلاعات از این گزارش‌ها با مشکلات کمتری روبرو باشند . آن ها همچنین امکان مقایسه اطلاعات مالی بین شرکت های مختلف را امکان پذیر می کند . اصول حسابداری پذیرفته همگانی برای پی بردن به اهمیت این اصول به مثالی توجه شما را جلب می کنیم ، حسابداری را در نظر بگیرید که بر اساس میل شخصی خود عملیات حسابداری را انجام می دهد و گزارشگری صورت های مالی را بر عهده دارد . اطلاعات بدست آمده توسط این فرد تنها برای خودش قابل استفاده خواهد بود و برای دیگران فایده ای نخواهد داشت و همچنین امکان مقایسه نتایج ...
خواندن بیشتر

میثاق های حسابداری

میثاق های حسابداری : علاوه بر مفروضات که در رشته حسابداری وجود دارد ، برای ثبت و گزارشگری مالی به رهنمودها و قوانین روشن تری نیز نیاز است . این دستورالعمل‌ها به اصول پذیرفته‌شده حسابداری معروف هستند و در مقایسه با مفروضات قابلیت جنبه اجرایی و کاربردی بیشتری دارند . در واقع چارچوب حسابداری به وسیله مفروضات شکل می‌گیرد و به وسیله اصول حسابداری عملی می شود . میثاق های حسابداری ولی نکته ای که در اینجا قابل‌ذکر است این است که همیشه هردو این قوانین ، در همه موارد قابلیت اجرایی ندارند چرا که برای آن ها محدودیت ‌هایی در نظر گرفته شده است که بکارگیری آن ها را محدود می کند . این محدود کننده ها به میثاق های حسابداری معروف هستند و ۴ اصل را دربرمی گیرند . اصول فزونی منافع بر مخارج ، اهمیت ، محافظه کاری و خصوصیات صنعت اصل فزونی منافع بر مخارج در میثاق های حسابداری بر اساس این اصل ، در صورتی که هزینه تهیه اطلاعات حسابداری از منافع حاصل از آن ها بیشتر باشد ، گزارشگری اطلاعات مذکور مقرون به صرفه نیستند ، به همین خاطر فرد می‌تواند آن ها را ارائه ندهد . برای نمونه گزارش کامل بدهکاران بیمه نمونه ...
خواندن بیشتر

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان : صورت سود و زیان یا همان صورت درآمد و هزینه ، تعیین کننده میزان مخارج ، درآمد ها یا مقدار سود و زیان ناشی از تمامی فعالیت های هر مجموعه در انتهای هر سال مالی می باشد . مبنای تهیه این گزارش ، حسابداری تعهدی می باشد ،یعنی اینکه درآمد و هزینه ها تنها زمانی باید شناسایی شوند که وجه نقد برای درآمد ها دریافت شود و برای مخارج وجوه مربوط به آن ها پرداخت شود ؛ حتی اگر هزینه ها مربوط به گذشته باشند . صورت سود و زیان البته باید توجه داشت که سود و زیان سهام پرداختی یه سهام داران عادی شرکت ها به عنوان هزینه و درآمد ناشی از صدور سهام در این گزارش منعکس نمی شود بلکه آن ها را به صورت جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام منعکس می کنند . اجزای صورت سود و زیان در حسابداری شرکت ها درآمد ها : تنها کلیه عایدی اصلی شرکت یا هر مجموعه را در این گزارش منعکس می کنند . شاید برایتان سوال مطرح شود که درآمد اصلی چیست ؟ به همین منظور باید با مثالی تفاوت آنها را بیان کرد . شرکت تولیدی را در نظر بگیرید که برای ...
خواندن بیشتر

نحوه محاسبه سود و زیان انباشته حسابداری

نحوه محاسبه سود و زیان انباشته حسابداری : قبل از بیان نحوه محاسبه سود و زیان انباشته حسابداری بهتر است تا با ماهیت این حساب آشنا شویم و در ادامه با ذکر مثالی نحوه محاسبه آن را توسط خدمات حسابداری در هر مجموعه بیان کنیم . سود و زیان انباشته در واقع پیوندی است میان صورت درآمد ها و ترازنامه ، چرا که اطلاعات آن در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه منعکس می شود . در صورتی که حساب دارای سود باشد می تواند از آن در بخش‌های مختلفی چون خرید ماشین آلات و تجهیزات ، تأمین مخارج بخش تحقیق و توسعه و جهت هزینه برای اقداماتی که سبب رشد شرکت می شود استفاده نمود . نحوه محاسبه سود و زیان انباشته حسابداری سود یا زیان انباشته بخشی از آیدی یک شرکت است که مانند سود سهام میان سهامداران توزیع نمی‌شود ، بلکه از آن برای سرمایه گذاری مجدد در بخش های مختلف شرکت یا مجموعه استفاده می کنند . در حالت عادی این سود به عنوان سرمایه در گردش شرکت جهت خرید دارایی های جدید و یا پرداخت بدهی به سایرین مورد استفاده قرار می گیرد . این حساب را در پایان هر سال مالی ، در بخش ...
خواندن بیشتر

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد : رشته حسابداری جدا از صورت های مالی نخواهد بود ، این گزارشات به طور کلی در چهار دسته ترازنامه ، صورت سود زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد دسته بندی می شوند . دلایل بسیاری را برای استفاده از این صورت ها ذکر کرده اند  که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می گیرد و به همبن خاطر ممکن است نتواند به خوبی خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات را نشان دهد . صورت جریان وجوه نقد چرا که ممکن است برخی شرکت ها علاوه بر داشتن سود خالص رو به رشد، به دلیل عدم توانایی در ایجاد جریان های نقدی با بحران های مالی روبرو شوند و این مشکلات آن ها را به سوی ورشکستگی هدایت کند ؛ به همین منظور از صورت جریان وجوه نقد (که بر مبنای حسابداری نقدی تهیه می شود) استفاده شد تا این کاستی ‌ها را برطرف کند . صورت جریان وجوه نقد چه عناوینی را در بر دارد؟ این گزارش تمام اطلاعات مربوط به جریان های ورودی و خروجی وجه نقد را که یک شرکت برای عملیات ...
خواندن بیشتر

استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابداری ایران: انجام کلیه امور مالی و حسابداری در تمامی سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی داخلی تنها از طریق بکارگیری استانداردهای حسابداری ایران انجام می شود . این استاندارد یکی از اصلی ‌ترین مفاهیم در امور مالی است که یادگیری آن برای کسانی که قصد ورود به حرفه حسابداری را دارند و همچنین برای مدیران شرکت ها ، مجموعه ها و حتی افرادی که شغل آن ها به ‌نوعی با مدیریت سرمایه و هزینه ها در ارتباط است ضروری می نماید ، با این وجود به جرأت می‌توان گفت که بسیاری از حسابداران و مدیران مالی شرکت ‌ها وجود دارند که حتی تعداد این استانداردها را هم نمی دانند . ضعف هایی از این دست در سطوح بالای هر سازمان می تواند تبعات جبران ناپذیری را برای آن ها به دنبال داشته باشد . به همین منظور در این مقاله قصد داریم تا ضمن معرفی استاندارد ها گامی را در جهت آشنایی هر چه بیشتر افراد با آن ها برداریم . استانداردهای حسابداری ایران استانداردهای حسابداری مجموعه ای از قوانین و رویه‌ های مشترکی است که اساس سیاست های حسابداری مالی و نحوه انجام امور حسابداری را مشخص می کند . این قواعد باعث شدند تا ...
خواندن بیشتر

کنترل داخلی

کنترل داخلی :برای کنترل داخلی تاکنون تعاریف متعددی را بیان کرده اند ، ولی در تعریفی جامع و کامل آن را فرآیندی معرفی می کنند که توسط هیئت مدیره شرکت ها برای کنترل سایر نیروهای هر مجموعه طراحی می ‌شود تا اطمینان حاصل کنند که هر شرکت به اهداف تعیین شده در زمینه های مختلف دست پیدا کرده است . در این تعریف چند نکته حائز اهمیت می باشد . در ابتدا اینکه کنترل داخلی خود فرآیندی است که مجموعه ای از اقدامات پیوسته را شامل می شود که تا پایان فعالیت هر مجموعه می بایست ادامه داشته باشد . این فرآیند تنها تحت تأثیر قوانین ، خط مشی ها و رویه ها نیست و از افراد نیز تأثیر می پذیرد ، چرا که افراد مختلف آن را در داخل سازمان اجرایی می‌ کنند آن ها اطمینان نسبی را برای مدیران فراهم می کنند و نه اطمینان مطلق را در واقع ابزاری هستند به منظور دستیابی به اهداف عملیاتی ،گزارشگری و رعایتی در هر مجموعه با ساختار واحد تجاری هماهنگ می شوند کنترل داخلی این تعریف جامع ، بیان می کند که چگونه سازمان های مختلف کنترل های خود را طراحی ، اجرا و در قسمت ‌های مختلف به کار ...
خواندن بیشتر

انواع کدینگ حسابداری

انواع کدینگ حسابداری : قبل از پرداختن به انواع کدینگ حسابداری بهتر تا با کلمه کدینگ و استفاده از آن در حرفه مالی بیشترآشنا شویم . یکی از موضوعات اساسی که حسابداران برای ثبت و گزارش دهی اطلاعات مالی و تراکنشات هر شرکت و مؤسسه از آن استفاده می کنند ، مبحث کد دهی به حساب ها می باشد . در واقع کدینگ حساب ها ، نوعی دسته بندی است تا  دسترسی و مدیریت حساب ها را هر چه بیشتر راحت کند . انواع کدینگ حسابداری طراحان این شیوه از طبقه بندی حساب ها ، آن را بر اساس طرح درختی برنامه ریزی کرده اند . به همین خاطر این طرح دارای لایه ها و کدهایی به عنوان سر شاخه و زیر شاخه می باشد ، در واقع نام آن نیز برگرفته از همین شیوه دسته‌بندی است . در بیشتر موارد کد دهی به حساب ها را  بر اساس نوع شرکت ها و حجم معاملات آن ها طراحی می کنند ، بنابراین حسابداران یا متولیان امور حسابداری شرکت ها الزامی برای استفاده از یک شیوه ثابت در نظم بخشیدن به اطلاعات مالی  ندارند ، بلکه می‌توانند برای هر دوره مالی روش جدیدی را به این منظور تعریف کنند .   ...
خواندن بیشتر

دفاتر قانونی اشخاص حقوقی

دفاتر قانونی اشخاص حقوقی : دفاتر قانونی اشخاص حقوقی در واقع بانک اطلاعات مالی شرکت ها را در دوره ‌های زمانی مختلف نگهداری می کنند تا علاوه برمدیریت دارایی های شرکت ها بتوانند در صورت ورشکسته شدن یا بروز اختلاف میان شرکا و یا هر اتفاق دیگر از اطلاعات درج شده در آن ها را برای تقسیم سود و زیان ها بین افراد استفاده کنند . اهمیت این دفاتر برای برخی سازمان ها مانند سازمان امور مالیاتی کشور به قدری بوده است که برای تهیه آن ها از شیوه‌ای نظام‌مند و کاملاً قانونی استفاده می شود ، چرا که این دفاتر مبنای اعمال مالیات از سوی این سازمان برای اشخاص دارنده آن ها می باشد . البته باید گفت که صرف داشتن این دفاتر، لزومی بر وضع مالیات بر این شرکت ها نخواهد بود . دفاتر قانونی اشخاص حقوقی طبق قانون در صورت عدم انجام هیچ گونه فعالیت از سوی شرکت ها عوارضی برای آن ها از سوی سازمان امور مالیاتی تعیین نخواهد شد . دفاتر قانونی در بیشتر موارد به دفتر روزنامه و کل و در مواردی هم به دفتر کپیه و دارایی نیز محدود می شود . البته برای دریافت چند نسخه از هر کدام مطابق با قوانین ...
خواندن بیشتر

مالیات فصلی نمایندگان بیمه

مالیات فصلی نمایندگان بیمه : قوانین مالیاتی سعی کرده‌اند با افزایش دامنه شمول خود عدالت مالیاتی را هر چه بیشتر از پیش اجرایی کنند ، به همین منظور سعی شده است تا با اعمال قوانین مالیات فصلی بیشتر افرادی را که به انجام مبادلات خریدوفروش مشغول هستند نیز در زمره این افراد قرار گیرند . در این بین نمایندگان بیمه نیز از این حیث جدا نمانده‌اند . مالیات فصلی نمایندگان بیمه بر این امر تأکید دارد که آن ها نیز باید این عوارض را در دوره های مشخص پرداخت کنند . برای این که با عوارض فصلی این گروه از افراد آشنا شویم بهتر است تا در ابتدا به صورت مختصر به مالیات فصلی بپردازیم . مالیات فصلی نمایندگان بیمه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان تنها نهادی که امور مالیاتی را مدیریت می کند همواره سعی کرده است تا با اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در قوانین مالیاتی رضایت خاطر مؤدیان را جلب نماید و در عین حال امور محوله به خود را نیز ساماندهی کند . یکی از این تغییرات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم است که در آن وظایف و تکالیفی برای مؤدیان و این سازمان از سوی قانون‌گذار تعیین شده است . این ماده در ...
خواندن بیشتر

خدمات حسابداری

حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی :Social Accounting یا حسابداری اجتماعی در واقع شاخه ای از حسابداری است که نحوه تأثیر فعالیت های یک حرفه یا شغل را بر جامعه بررسی می کند . در این حوزه شما به بررسی انواع دارایی و بدهی هایی که در حسابداری مالی روی آن ها تمرکز می شود ، نخواهید پرداخت بلکه بیشتر روی رفتارهای هر شغل یا کسب و کار تأگید خواهید کرد . این رشته تأثیراتی را که یک شغل بر محیط اطراف خود اعمال می کند را بررسی می کند . حسابداری اجتماعی اگر در مجموعه شما این نوع از حسابداری اعمال می‌شود ،...

ادامه مطلب

شاخه های حسابداری

شاخه های حسابداری : شاخه های حسابداری این رشته را در گروه علوم انسانی به چند زیرمجموعه تقسیم می کنند تا هر کدام از آن ها روی یک موضوع خاص متمرکز شده و بتوانند تمامی حوزه های مربوز به این رشته را پوشش دهند . رشته حسابداری به پنج گرایش تقسیم می‌شود که هر کدام در شرایط و موارد خاصی کاربرد دارد ، درواقع علّت وجود این رشته ها همین کاربرد ها می باشد . شاخه های مختلف رشته حسابداری عبارتند از حسابداری منابع انسانی ، مدیریت ، دولتی ، صنعتی و حسابداری مالی . حسابداری منابع انسانی یکی از...

ادامه مطلب

مبناهای حسابداری

مبناهای حسابداری: مبناهای حسابداری به این نکته تأکید دارند که درآمد ها و مخارج را در چه زمانی باید شناسایی و در دفاتر حسابداری ثبت کنیم ، به عبارت دیگر یعنی استفاده از یکی از شیوه های زیر به منظور کشف ، ثبت و ضبط درآمدها و هزینه ها در دفاتر مالی . مبناهای حسابداری شناسایی درآمدها و هزینه ها در زمان دریافت وجه عایدی ها یا پرداخت مبالغ مخارج شناسایی و ثبت هزینه ها و درآمد ها در زمان تحقق آن ها ، صرف نظر از اینکه وجوه مربوط به درآمد ها دریافت و برای هزینه ها پرداخت شود...

ادامه مطلب

سیستم کنترل داخلی حسابداری

سیستم کنترل داخلی حسابداری : سیستم کنترل داخلی حسابداری و همچنین ساختار آن ها در یک سازمان شامل سیاست ها و روش هایی است که برای تأمین اطمینان نسبی از دستیابی به هدف های سازمانی به وجود می آید . سیستم کنترل داخلی حسابداری اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایدئال نیست و مخارج این کنترل در یک واحد تجاری نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد این منافع شامل : توانایی ساختار کنترل داخلی ، برای ۱-   حفاظت دارایی ها در برابر ضایع شدن ، تقلب و استفاده نادرست (کنترل داخلی حسابداری) ۲-   افزایش...

ادامه مطلب

حسابداری و حسابرسی

صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد : رشته حسابداری جدا از صورت های مالی نخواهد بود ، این گزارشات به طور کلی در چهار دسته ترازنامه ، صورت سود زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد دسته بندی می شوند . دلایل بسیاری را برای استفاده از این صورت ها ذکر کرده اند  که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که صورت سود و زیان بر مبنای حسابداری تعهدی انجام می گیرد و به همبن خاطر ممکن است نتواند به خوبی خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات را نشان دهد . صورت...

ادامه مطلب

پلمب دفاتر قانونی اشخاص حقیقی

پلمب دفاتر قانونی اشخاص حقیقی :پلمب دفاتر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت به منظور مشخص شدن هزینه ها و درآمد های آن ها براساس ماده ۶ قانون تجارت باید انجام پذیرد . دفاتر روزنامه ، کل ، دارایی و کپیه دفاتری هستند با تعداد ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ برگ که پلمب روی آن ها انجام می شود . هر شرکت و یا فرد حقیقی و حقوقی که فعالیتی داشته باشد برای تعیین شدن عملکرد مالی خود موظف به تکمیل این دفاتر می باشد و در صورتی که به هر دلیل از اخذ ، تکمیل و...

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده طلا

مالیات بر ارزش افزوده طلا : مالیات بر ارزش افزوده طلا از دو جزء تشکیل شده است ، مالیات و به ‌طور خاص ارزش افزوده . برای پی بردن به موضوع این نوع ازعوارض باید در ابتدا با ارزش افزوده آشنا شد و بعد به اعمال آن بر حرفه طلا سازی پرداخت . این نوع مالیات یکی از انواع عوارضی است که در چند سال اخیر به لیست درآمدهای دولت افزوده شده است و افراد زیادی از جمله فعالان اقتصادی و شرکت حسابداری که خدمات حسابداری آن ها را انجام می دهند درگیر کرده است . مالیات بر ارزش افزوده...

ادامه مطلب

معرفی حسابرسی رعایت

معرفی حسابرسی رعایت ، برای تعریف حسابرسی رعایت ابتدا به معرفی حسابرسی می پردازیم تا دیدی کلی از حیطه ی کار کارشناسان این امر و فرآیند عمل مذکور داشته باشیم و بعد به معرفی حسابرسی رعایت خواهیم پرداخت . حسابرسی مجموعه روش هاییست که به بررسی اسناد و مدارک یک شرکت یا واحد اقتصادی می پردازد و مجموعه این اعمال باید به تهیه یک گزارش ختم شود . در حسابرسی شخص حسابرس باید نظر خود را درباره شیوه های بکار گرفته شده حسابداری و درستی صورت های مالی بیان کند . بنابراین حسابرس با مدارک و مستندات بدست آمده تأیید...

ادامه مطلب

img

برخی از مشتریان ما

خدمات حسابداری
خدمات حسابداری
شرکت حسابداری
شرکت حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری
حسابداری