حسابرس کیست

حسابرس کیست و وظیفه او چیست ؟ برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید . همه ما به خوبی می دانیم که احتمال بروز خطا در عملکرد همه عوامل مجموعه های منظم وجود دارد ، در نتیجه همه مجموعه های مذکور نیازمند اهرمی کنترلی می باشند تا در صورت بروز خطا از بیراهه رفتن این سامانه جلوگیری کرده و آن را اصلاح نماید . در همین رابطه ، مجموعه هایی با فعالیت های تجاری که در پس تبادل کالا یا ارائه خدمات به فعالیت خود ادامه می دهند ، همه جزئیات کسب درآمد ، میزان موجودی های نقدی و دارایی های غیر نقدی ، میزان سود و زیان ، تهیه گزارش و تدوین ماحصل اقدامات خود و سیاهه از امور اقتصادیشان را به فردی حسابدار یا مجموعه ای متخصص در این حرفه می سپارند . بنا به توضیحات فوق ، محاسبه کیفیت و کمیت مبادلات مالی این نظام پیچیده و در هم تنیده گاه به صورت سهوی و گاه عمدی دچار اشتباهاتی بوده که در انتها به ضرر کارفرما تمام می شود . در نتیجه این شخص حسابدار به ناظم و ناظری خارج از مجموعه نیاز دارد تا با نگاهی عادلانه ، به دور از غرض ورزی و محاسبه دقیق خود از اشتباهات احتمالی حسابدار پرده برداری کند . حال در پاسخ به سوال حسابرس کیست به اختصار می توان گفت حسابرس مصحح نگاره های یک حسابدار به عنوان مافوق وی می باشد البته این مورد درباره خدمات حسابداری صادق نیست .

لازم به ذکر است که یک حسابرس حساب های یک شرکت را با معیار قوانین و تطابق آن با مقررات مالی کشور می سنجد ، ابزار کار او اطلاعات و آماریست که به دست می آورد و تسلط به حیطه فعالیت شرکت به ارائه گزارشی دقیق تر توسط وی کمک می کند . در پایان لازم به ذکر است که چنانچه این فرد به عنوان عضوی ثابت از مجموعه به امور حسابداران نظارت داشته باشد حسابرس داخلی و اگر به عنوان فرد یا مجموعه ای غیر خودی به بررسی اسناد و مدارک بپردازد حسابرس خارجی محسوب می گردد . با اینکه استفاده از هریک از این افراد مزایای و معایبی دارد اما می توان ادعا کرد که حسابرس مستقل که به عنوان پلی ارتباطی میان هیئت مدیره ، کارکنان یا سهامداران مشغول به فعالیت می باشد ، به دلیل عدم ذی نفعی در محاسبات و یا شناختن حسابداران ، نتیجه ای بی حب و بغض ارائه داده که از سندیت بیشتری برخوردار است .