مالیات بر ارزش افزوده

شاید شما هم مانند بسیاری به تازگی با این عبارت رو به رو شده باشید و معنای آن همچنان برای شما معلوم و مفهوم نباشد.به همین خاطر در این مقاله می خواهیم برای شما در مورد مالیات بر ارزش افزوده صحبت کنیم.

تاریخچه :

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید کشورهای پیش قدم در این مبحث چه کشور هایی می باشند.

کشور های آلمان و فذانسه از اولین کشور های بودند که بحث مالیات بر ارزش افزوده را دراقتصاد خود به کار بردند.این کشور ها جزو اتحادیه بودند.به همین خاطر به پیروی از این کشور ها کشور های دیگه عضو اتحادیه اروپا نیز مالیت بر ارزش افزوده را در اقتصاد خود مورد استفاده قرار دادند.

اما تعریف مالیات بر ارزش افزوده

اگر بخواهیم مالیات بر ارزش افزوده را تعریف کنیم که هم ساده باشد و هم قابل فهم می توانیم بگوییم مالیات بر ارزش افزوده “در واقع نوعي ماليات بر فروش كالا و خدمات چند مرحله‌اي است ” .

اما ضرورت کاربرد مالیات بر ارزش افزوده

ممکن است در کشور های نفت خیزی همانند کشور ایران برای همگان سوال باشد که آیا مالیات بر ارزش افزوده برایشان ضرورت دارد یا خیر.در جواب این افراد باید گفت بله که این جواب هم چند علت دارد .

یکی از آنها که مبتدی ترین آنها نیز می باشد دانستن آن است که منابع نفتی ممکن است برای کشور های نفت خیز یک پوئن مثبت به حساب بیاید اما باید از این نکته نیز آگاه باشیم که نمیتوان تنها با تکیه کردن بر این منظور در توسعه اقتصادی کشور تلاش نمود.

امکانات رفاهی برای جامعه جزو مسائلی می باشد که برای دولت هزینه ی سرسام آوری را به دنبال دارد به همین خاطر نمی توان تنها بر سود حاصل از فروش نفت حساب کرد.به همین خاطر بحث مالیات بر ارزش افزوده می تواند یک مبحث کمکی و اقتصادی از این جنبه باشد .