تهیه گزارشات مالی و مدیریتی

بدون شک اصلی ترین دلیل فعالیت اقتصادی هر شخصیت حقیقی و حقوقی ، حصول سود بیشتر و به واسطه  آن دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد . اشخاص فوق الذکر ، زمانی می توانند به این اهداف برسند که وضعیت مالی خود را در حال حاضر سنجیده و با توجه به میزان مازاد یا کسری بودجه خود ، در صدد برنامه ریزی های لازم بپردازند . این اطلاعات ، نتیجه بررسی کاملی از عملکرد شخص یا مجموعه فوق الذکر در یک دوره مالی (۱ساله)  می باشد که جز از راه تهیه گزارشات مالی و مدیریتی قابل دستیابی نیست .

برای تهیه گزارشات مالی و مدیریتی ،  داشتن عواملی نظیر مهارت و اطلاعات به روز ، تجربه و حسن نیت اهمیت فوق العاده ای دارد . تهیه گزارشات مالی و مدیریتی در بردارنده داده هایی همچون تهیه گزارشات تحلیل فروش ، بهای تمام شده کالای تولیدی ، تحلیل هزینه ها ، تراز نامه و صورت سود و زیان و دیگر نیاز های مجموعه می باشد که مدیر با استناد به آن ها ، توانایی پردازش شرایط و اتخاذ تصمیم گیری صحیح را دارد .

در این میان استفاده از نمودار در تهیه گزارشات مالی و مدیریتی نقش مهمی را ایفا می کند . نمودار سبب آسان شدن فهم اطلاعات جمع آوری شده می شود ، شاید با ارائه ده ها صفحه گزارش ، مطلبی از نگاه مدیر پنهان بماند ، اما با ارائه نمودار در تهیه گزارشات مالی و مدیریتی ، نه تنها همه مطالب مهم احتساب می شود ، بلکه درک و فهم آن نیز راحت تر می باشد . از دیگر فاکتور های حائز اهمیت در تهیه گزارشات مالی و مدیریتی می توان به مقایسه داده ها اشاره کرد . شاید ارائه گزارش به تنهایی مدیر را متوجه کلیاتی از شرایط موجود کند ، اما با ارائه گزارش به همراه مقایسه شرایط موجود با حالت های گوناگون ، در روند تصمیم گیری مدیریت تغییرات عدیده ای اعمال می کند . با مقایسه گزارشات و محتوای آن با دوره های زمانی مختلف (مثلا مقایسه آمار فروش مجموعه با سال یا ماه پیش) ، مقایسه با رقبا (دانستن جایگاه مجموعه در بازاری رقابتی و اتخاذ تصمیماتی برای ابقا یا بهبود شرایط ) ، مقایسه بازارهای فعالیت (مثلا اینکه در کدام منطقه یا شهر فروش ضعیف تری دارند) و مقایسه بین انواع محصولات (مثلا در شرکتی با ۵ محصول ، اطلاع از اینکه کدامیک محبوب تر و کدامیک کم طرفدارتر است ) شرایط تصمیم گیری فرق کند .