شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت برای دستورالعمل ثبت مصارف پروانه های صادراتی

پیرو مکاتبه شماره ۳۵۴۵۷/۸۲۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ با عنایت به ضرورت ثبت مصارف پروانه های صادراتی برای تمامی معاملاتی که بدون برقراری ارتباط بین کوتاژهای صادراتی و بازگشت ارز مرتبط با همان کوتاژ انجام شده است، خواهشمند است به منظور اطلاع رسانی گسترده و توجیه صادرکنندگانی که پس از ۲۲/۰۱/۱۳۹۷ نسبت به فروش حواله ارزی در سامانه نیما و یا فروش اسکناس در سامانه سنا اقدام نموده اند، دستور مقتضی صادر فرمایید.
ضمن پیوست فایل راهنمای ثبت مصارف پروانه های صادراتی در روش های فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس ارز در سامانه سنا تاکید می گردد که این اقدام از سوی ذی نفعان منجر به مصرف پروانه صادراتی ایفای تعهد شده در سامانه جامع تجارت می گردد.
بدیهی است در صورتیکه ذی نفعان ارتباط بین پروانه های صادراتی و ارز بازگشتی به کشور را برقرار ننمایند، پروانه های یاد شده علیرغم ایفای تعهدات ارزی مصرف نشده گزارش خواهند شد.
فوق‌العاده مذکور (که بهمن ماه سال جاری به تصویب شورای حقوق و دستمزد رسیده)، درصدی از حکم کارگزینی کارکنان است و مشمول کسور بازنشستگی بوده و در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان امور مالیاتی تاثیرگذار خواهد بود.
پیشتر ارقام مربوط به وجوه حاصل از قانون مالیات مستقیم در قالب رفاهی به کارکنان مذکور پرداخت می‌شد و به موجب مصوبه شورای حقوق و دستمزد بخشی از این مبالغ به عنوان فوق‌العاده ماده ۲۱۷ در حکم کارگزینی کارکنان مذکور درج و پرداخت خواهد شد.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone