شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه شماره (۲۵) که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ منتشر شده در خصوص تعیین تکلیف شدن صورتحساب های خرید در سامانه مودیان چنین اعلام می دارد: با توجه به مهلت ۲۱ روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، هرچه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد، خریدار زمان کمتری به منظور بهره مندی از اعتبار مالیاتی خرید خواهد داشت. به همین علت خریداران می بایست فروشنده را ترغیب به ثبت صورتحساب ها در سامانه مودیان نمایند.

تایید صورتحساب های خرید در سامانه مودیان این مزیت را دارد که با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صورتحساب های ثبت شده در سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابلیت رسیدگی ندارد. اما صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشند مشمول حسابرسی هستند. همچنین اگر خریدار حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ صورتحساب های خرید دوره ی زمستان سال جاری را تایید کند می تواند از اعتبار مالیاتی صورتحساب های خرید دوره ی زمستان ۱۴۰۲ استفاده نماید، در غیر این صورت اعتبار آن در دوره ی بعدی اعمال خواهد شد.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone