شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

افزایش حد نصاب الزام تهیه صورت های مالی در سال 1403

افزایش حد نصاب الزام تهیه صورت های مالی در سال ۱۴۰۳

از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تمامی افرادی که مشمول پرداخت مالیات هستند و درآمد کلی آن‌ها بیشتر از ۳۰۰ میلیارد ریال باشد یا اینکه کلیه دارایی‌های آن‌ها بالاتر از ۵۰۰ میلیارد ریال ارزش داشته باشد، ارائه صورت‌های مالی به صورت حسابرسی شده برای آن‌ها الزامی است. چنانچه این افراد صورت‌های مالی را ارائه ندهند باید ۲۰ درصد مالیات به نسبت مالیاتی که دارند جریمه پرداخت کنند.

چه افرادی در سال ۱۴۰۳ ملزم به ارائه صورت های مالی هستند؟

بر اساس ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی که بر اساس نوع فعالیت ملزم به ارائه صورت‌های مالی هستند عبارتند از:

  • شرکت‌های سهامی عام و کلیه شرکت‌های وابسته به آن‌ها.
  • نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آن‌ها.
  • شرکت‌های سرمایه گذاری، هلدینگ‌ها و سایر شرکت‌ها و موسسات وابسته.
  • دفاتر و شعب نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب در سال ۱۳۷۶ در ایران به ثبت رسیده‌اند.

علاوه بر این موارد اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس میزان حجم فعالیت نیز ملزم به ارائه صورت‌های مالی می‌شوند. طبق این مورد کلیه اشخاص حقوقی یا حقیقی که شامل شرکت‌های سهامی خاص، موسسات غیر تجاری، موسسات و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و سایر شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و اشخاص حقیقی که طبق قوانین موجود مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، می‌شوند. با توجه به این که متناسب با آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درآمدشان بیشتر از ۳۰ میلیارد تومان یا جمع کل دارایی‌هایشان بیشتر از ۵۰ میلیارد تومان باشد.

افزایش حد نصاب الزام تهیه صورت های مالی در سال 1403

در رابطه با مفاد این اطلاعیه باید به این موضوع اشاره کنیم که اشخاص موضوع در بندهای بالا که شروع سال مالیشان بعد از انتشار اطلاعیه باشد، لازم الرعایه است و همچنین تکلیف اشخاص ذکر شده در اجرای قوانین مربوطه و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به قوت باقی خواهد بود.

توجه داشته باشید که اگر جزو هر یک از اشخاص گفته شده هستید و میزان درآمد یا کل دارایی شما بیشتر از مقادیر گفته شده است، حتما اقدام به ارائه صورت‌های مالی کنید تا مشمول جریمه ۲۰ درصد مالیات نسبت به مالیات متعلقه نشوید.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone