شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

انواع-چرخه-های-حسابداری

انواع چرخه های حسابداری

انواع چرخه های حسابداری : انواع چرخه های حسابداری مشتق شده از سیستم های مالی در هر مجموعه می باشند که باید به صورت دقیق تمامی اطلاعات گردش های مالی یک شرکت را شناسایی و طبقه بندی کرده و آثار آن ها را در صورت های مالی منعکس کنند . از این جهت می توان امور حسابداری را یکسری از مراحل پی در پی معرفی کرد که در هر دوره مالی تکرار می شود و از آن ها تحت عنوان چرخه یا دوره های حسابداری یا مراحل پردازش اطلاعات مالی یاد کرد . انواع چرخه های حسابداری به شرح زیر است :

 • گردآوری اطلاعات مالی
 • تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی
 • ثبت تراکنشات و رویدادهای مالی در دفتر روزنامه
 • انتخاب اقلام درج شده در دفتر روزنامه به دفتر کل
 • تهیه تراز آزمایشی
 • اصلاح حساب های دفتر کل
 • تهیه صورت های مالی اساسی
 • خاتمه دادن به حساب های موقت
 • تهیه تراز آزمایشی نهایی یا اختتامیه

 

چرخه شماره یک ، جمع آوری اطلاعات مالی

در سیستم های حسابداری مستقر در شرکت ها باید امکان جمع آوری داده های مربوط به معاملات و عملیات مالی آن ها توسط شرکت حسابداری یا حسابدار مجموعه جهت ثبت در دفاتر وجود داشته باشد . این داده ها باید از اسناد و مدارکی که منعکس کننده عملیات مالی هستند تهیه شوند . می توان گفت آن ها که بیشتر اطلاعات ناشی از معاملات صورت گرفته بین یک شرکت با افراد دیگر است ، که می‌توان داده‌های آن را از اسنادی نظیر فاکتور خرید و فروش تهیه کرد . برخی از این اطلاعات نیز ناشی از تراکنشات مالی صورت گرفته در آن شرکت تهیه می‌شوند که از آن جمله می توان به اسنادی نظیر کاربرگ تحویل کالا از انبار و یا مدارک مربوط به اصلاح حساب ها اشاره کرد .

چرخه شماره ۲ تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی

تجزیه و تحلیل این رویدادها تنها بر اساس اطلاعات درج شده در اسناد و مدارک اولیه صورت می گیرد . در این مرحله باید به خاطر درج اطلاعات در دفاتر روزنامه تصمیم گیری شود که چه حساب هایی باید بدهکار یا بستانکار شوند .

چرخه شماره ۳ ثبت اطلاعات در دفاتر روزنامه

در این مرحله اطلاعات درج شده در اسناد و مدارک مربوط به معاملاتی که روی معادله حسابداری تأثیر دارند بررسی شده و در دفتر روزنامه ثبت می شوند . هنگام ثبت آن ها در دفتر روزنامه در ستون عطف این دفتر اطلاعاتی درج نمی شود ، بلکه تنها زمانی باید این ستون را پر کرد که اطلاعات دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل می شوند .

 

چرخ شماره ۴ انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

انتقال-اقلام-از-دفتر-روزنامه-به-دفتر-کل

مرحله بعدی بعد از ثبت رویدادهای مالی در دفاتر روزنامه ، انتقال آن ها به حساب ها در دفتر کل می باشد . این جابجایی تنها باید بر حسب طبقه بندی صورت گرفته در دفتر کل انجام گیرد تا از قانون طبقه بندی اطلاعات در صورت‌های مالی تبعیت کند .

انواع چرخه های حسابداری وتهیه تراز آزمایشی

یکی از صورت های مالی که حسابداران از آن برای بررسی صحت اطلاعات درج شده در دفاتر روزنامه و کل استفاده می‌کنند تهیه تراز آزمایشی است . تهیه این گزارش باعث می‌شود تا آن ها از تساوی مانده های بدهکار و بستانکار هر حساب در دفتر کل مطمئن شوند . برای تهیه آن در هر شرکت ابتدا باید تمامی حساب های دفتر روزنامه به دفتر کل منتقل شوند . تراز آزمایشی را که قبل از ثبت کردن اقلام اصلاحی در پایان سال تهیه می کنند را تراز آزمایشی اصلاح نشده می گویند . تهیه این تراز با دو هدف زیر صورت می گیرد .

 • مطمئن شدن از تساوی اقلام و بدهکار و بستانکار حساب ها
 • جمع آوری اطلاعات لازم برای تهیه کاربرگ و ثبت های اصلاحی در پایان سال

بعد از تکمیل تراز آزمایشی اصلاح نشده سایر چرخه های حسابداری ادامه می یابد

چرخه شماره ۶ اصلاح حساب های دفتر کل

بعد از ثبت تمامی تراکنش های مالی در دفاتر شرکت ، حساب های دفتر کل مانده صحیح را برای تهیه صورت های مالی چون ترازنامه ارائه نمی دهند ، حتی اگر این معاملات به درستی ثبت شده باشند . بر مبنای حسابداری تعهدی باید برای تطبیق دادن حساب های ترازنامه با صورتحساب سود زیان ، برخی از اقلام دفتر کل را در پایان هر دوره مالی اصلاح و تعدیل کرد .

چرخه شماره ۷ تهیه صورت های مالی اساسی

چرخه-شماره-۷-تهیه-صورت-های-مالی-اساسی

صورت های مالی اساسی در واقع ارائه دهنده اطلاعات در رابطه با دارایی ها و بدهی یک سازمان به صورت خلاصه و طبقه بندی شده هستند . از جمله آن ها می‌توان به ترازنامه ، صورت حساب سود و زیان ، صورت گردش وجوه نقد و صورت سود زیان جامع در یک دوره مالی اشاره کرد . ،تهیه این صورت ها دارای اهمیت زیادی است ، چرا که علاوه بر استفاده کنندگان داخلی از آن ها ، استفاده کنندگان برون سازمانی نیز به منظور ارزیابی توانایی شرکت و یا جهت سرمایه گذاری در آن این اطلاعات را بررسی کرده و مورد ارزیابی قرار می دهند .

چرخ شماره ۸ بستن حساب های موقت

حساب های موقت شامل هزینه‌ها ، درآمد ها و حساب برداشت است و برای بستن آن ها تنها کافی است تا از یک حساب واسطه به نام ” حساب خلاصه سود و زیان” استفاده شود . شما به منظور بستن آن ها باید مراحل زیر را طی کنید .

 • بستن حساب درآمد ها
 • بستن حساب هزینه ها
 • بستن حساب خلاصه سود و زیان
 • بستن حساب برداشت

انواع چرخه های حسابداری و تهیه تراز آزمایشی نهایی یا اختتامیه

بعد از انجام مرحله بستن حساب های موقت ،مانده آن ها در دفتر کل صفر می شود ، بنابراین اگر در این مرحله ما یک تراز آزمایشی از حساب های موجود در دفتر کل تهیه کنیم ، تنها حساب های دائمی را در اختیار خواهید داشت ، که به این تراز تراز اختتامیه یا نهایی می گویند .

 

در پایان باید گفت که چرخه های حسابداری به طور کلی در میان شرکت های مختلفی به صورت یکسان اجرا می شوند به جز در موارد معدودی که به دلیل ماهیت متفاوت شرکت ممکن است در اجرای آن ها تغییراتی صورت گیرد .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone