شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

اولین مالیات برای شرکتها در سال ۹۷

اولین مالیات برای شرکتها در سال ۹۷

شرکتی که برای اولین بار در سال ۹۷ می بایست مالیات پرداخت نماید ؟

بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ که در آذر ماه ۹۶ از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد آستان قدس رضوی در سال ۹۷ مشمول پرداخت مالیات خواهد شد . میزان مالیات قابل پرداخت نیز بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود که البته این امر مهم پس از تصویب مجلس به اجرا در خواهد آمد . دولت در ردیفی در لایحه شرکتها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی  را مشمول پرداخت مالیات نموده است که البته این امر موافقان و مخالفان خود را نیز دارد.

حسابداری,خدمات حسابداری,شرکت حسابداری

09034915617 whatsapp 02188196080 phone