بیلان مالی چیست

بیلان مالی ، صورت وضعیت و یا ترازنامه از آن دست اصطلاحاتیست که امروزه اشخاص حقیقی وحقوقی برخورد زیادی با آن ها داشته و در مجامع گوناگونی از آن یاد می کنند ؛ اما براستی بیلان مالی چیست و استخراج و ارائه آن چه اهمیتی دارد ! پیش از پرداختن به ارائه پاسخ دانستن مفهوم دارایی ، سرمایه و بدهی کلید یافتن پاسخ « بیلان مالی چیست» می باشد.

در تعریفی عامیانه دارایی به مجموعه اموال یک فرد که ارزشی مادی داشته باشند اتلاق می گردد . بطور مثال به مجموع موجودی بانک این فرد ، دارایی های نقدی وی اعم از وجه رایج مملکت ، دلار یا سکه ، خودرو ، ملک ، ماشین آلات و … دارایی شخض مزبور گفته می شود . اگرچه در علم حسابداری این تعریف اشتباه نمی باشد اما به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار می گیرد . به عبارتی دیگر در حسابداری پیشرفته این دارایی ها در قالب دارایی هایی جاری (انتظار می رود در کوتاه مدت مصرف ، فروخته یا نقد شوند ؛ مانند پول های بانک ، تن خواه ، بدهکاران ، موجودی کالا در انبار و … ) و دارایی های ثابت ( دارایی هایی مانند زمین ، ساختمان و ماشین آلات که شالوده و پیشنیاز ادامه فعالیت های یک مجموعه بوده و سالیانه مقداری مستهلک می شوند) تقسیم بندی می شوند .

شاید بدهی از آن دست مفاهیمی باشد که در اقتصاد و حسابداری همه اقشار جامعه با آن دست و پنجه نرم کرده باشند . زمانی که دینی بر گردن فردی بوده و وی موظف به صاف کردن این دین است ، در واقع در ستون بدهی های حسابداری فعالیتی جاریست . این مفهوم که برای ثروتمندان به نحوی و برای افراد ضعیفتر جامعه به نحوی دیگر خودنمایی می کند (حجم بدهی ها) به دو بخش اصل بدهی وبهره آن تقسیم شده و علاوه بر بیان رابطه میان بدهکار و بستانکار ، تعهدات اخلاقی این دو را نیز نسبت به دیگری تعریف می کند .

پس از آشنایی با دو مفهوم دارایی و بدهی به سرمایه می رسیم . سرمایه که گاه از طریق تزریق منابع شخصی و گاه از سودحاصل از فعالیت های اقتصادی مجموعه افزایش می یابد ، در حقیقت تفاضل میان بدهی ها و دارایی هاست ، بدین ترتیب که مجموعه های فوق الذکر با پرداخت بدهی های خود در یک دوره مالی ، با هر آنچه که برایشان باقی مانده است تحت عنوان سرمایه روبرو می شوند .

در خدمات حسابداری با کسب این اطلاعات به سراغ سوال اصلی خود می رویم ؛ بیلان مالی چیست ؟ بیلان یا تراز نامه در حقیقت گزارشی اساسی بر مبنای همین سه متغیر می باشد که در پایان دوره مالی تهیه شده و نتیجه فعالیت های اقتصادی شخصیت مورد نظر را در قالبی استاندارد و قابل فهم به مراجع ذیصلاح ارائه می دهد . می توان بیلان مالی را با معادله « دارایی = بدهی + سرمایه» نیز تعریف کرد ، جایی که به خوبی می توان دریافت که فقدان یکی از این متغیر ها اطلاعات تعیین کننده را به خوبی منتقل نکرده وباعث گمراهی حسابرسان می شود