شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

بیلان مالی چیست

بیلان مالی چیست

بیلان مالی چیست

بیلان مالی ، صورت وضعیت و یا ترازنامه از آن دست اصطلاحاتیست که امروزه اشخاص حقیقی وحقوقی برخورد زیادی با آن ها داشته و در مجامع گوناگونی از آن یاد می کنند ؛ اما براستی بیلان مالی چیست و استخراج و ارائه آن چه اهمیتی دارد ! پیش از پرداختن به ارائه پاسخ دانستن مفهوم دارایی ، سرمایه و بدهی کلید یافتن پاسخ « بیلان مالی چیست» می باشد.

در تعریفی عامیانه دارایی به مجموعه اموال یک فرد که ارزشی مادی داشته باشند اتلاق می گردد . بطور مثال به مجموع موجودی بانک این فرد ، دارایی های نقدی وی اعم از وجه رایج مملکت ، دلار یا سکه ، خودرو ، ملک ، ماشین آلات و … دارایی شخض مزبور گفته می شود . اگرچه در علم حسابداری این تعریف اشتباه نمی باشد اما به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار می گیرد . به عبارتی دیگر در حسابداری پیشرفته این دارایی ها در قالب دارایی هایی جاری (انتظار می رود در کوتاه مدت مصرف ، فروخته یا نقد شوند ؛ مانند پول های بانک ، تن خواه ، بدهکاران ، موجودی کالا در انبار و … ) و دارایی های ثابت ( دارایی هایی مانند زمین ، ساختمان و ماشین آلات که شالوده و پیشنیاز ادامه فعالیت های یک مجموعه بوده و سالیانه مقداری مستهلک می شوند) تقسیم بندی می شوند .

شاید بدهی از آن دست مفاهیمی باشد که در اقتصاد و حسابداری همه اقشار جامعه با آن دست و پنجه نرم کرده باشند . زمانی که دینی بر گردن فردی بوده و وی موظف به صاف کردن این دین است ، در واقع در ستون بدهی های حسابداری فعالیتی جاریست . این مفهوم که برای ثروتمندان به نحوی و برای افراد ضعیفتر جامعه به نحوی دیگر خودنمایی می کند (حجم بدهی ها) به دو بخش اصل بدهی وبهره آن تقسیم شده و علاوه بر بیان رابطه میان بدهکار و بستانکار ، تعهدات اخلاقی این دو را نیز نسبت به دیگری تعریف می کند .

پس از آشنایی با دو مفهوم دارایی و بدهی به سرمایه می رسیم . سرمایه که گاه از طریق تزریق منابع شخصی و گاه از سودحاصل از فعالیت های اقتصادی مجموعه افزایش می یابد ، در حقیقت تفاضل میان بدهی ها و دارایی هاست ، بدین ترتیب که مجموعه های فوق الذکر با پرداخت بدهی های خود در یک دوره مالی ، با هر آنچه که برایشان باقی مانده است تحت عنوان سرمایه روبرو می شوند .

در خدمات حسابداری با کسب این اطلاعات به سراغ سوال اصلی خود می رویم ؛ بیلان مالی چیست ؟ بیلان یا تراز نامه در حقیقت گزارشی اساسی بر مبنای همین سه متغیر می باشد که در پایان دوره مالی تهیه شده و نتیجه فعالیت های اقتصادی شخصیت مورد نظر را در قالبی استاندارد و قابل فهم به مراجع ذیصلاح ارائه می دهد . می توان بیلان مالی را با معادله « دارایی = بدهی + سرمایه» نیز تعریف کرد ، جایی که به خوبی می توان دریافت که فقدان یکی از این متغیر ها اطلاعات تعیین کننده را به خوبی منتقل نکرده وباعث گمراهی حسابرسان می شود

09034915617 whatsapp 02188196080 phone