شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

تغییر وضعیت pending به in_progress

با توجه به سوالات و ابهامات مودیان مالیاتی در خصوص وضعیت pending صورتحساب های ارسالی به سامانه مودیان به آگاهی می رساند؛ درنسخه جدید سامانه مودیان که در پایان روز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ در محیط عملیاتی قرار خواهد گرفت ، هنگام استعلام وضعیت صورتحساب ، در صورتیکه صورتحساب در صف پردازش باشد ، به جای وضعیت pending ، وضعیت in_progress گزارش خواهد شد ، بدین معنی که صورتحساب ارسالی در صف اعتبارسنجی و ذخیره سازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد.

شایان ذکر است با توجه به حجم بالای صورتحسابهای ارسالی ، عملیات پردازش با سرعت بالا و به ترتیب بر روی صورتحسابهایی که در صف قرار گرفته اند ، اعمال خواهد شد. بدیهی است در پی این تغییر ، استعلام های مبتنی بر sdk با خطا مواجه شده و ضروری است sdk، مطابق آخرین نسخه موجود بروزرسانی شود.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone