تنظیم صورتهای مالی

یکی دیگر از کارهایی که در دسته بندی حسابداری قرار میگیرد تنظیم صورت های مالی میباشد.از آنجایی که ممکن است این عبارات برای شما عزیزان اندکی گنگ و یا نا مفهوم باشد سعی داریم تا در این متن به بیان چیستی تنظیم صورتهای مالی بپردازیم و همچنین شما ر ابا یکی دیگر از انواع کارهای حسابداری آشنا کنیم.
هدف از تنظیم صورتهای مالی و به کلی صورت های مالی

خوب است قبل از اینکه با تنظیم صورتهای مالی به طور کلی آشنا شوید بدانید که هدف از انجام این کار چیست؟ هدف از تنظیم صورت های مالی  نمایش خلاصه حسابهای طبقه بندی و دسته بندی شده است.

این مورد همچنین می تواند نشان دهنده انعظاف پذیری و عملکرد مالی واحد مورد نظر هم باشد که در تنظیم صورتهای مالی به معرض نمایش در آید.به همین خاطر حتما باید متوجه مهم بودن تنظیم صورت های مالی در کارهای حسابداری وابسته و سیا مستقل شده باشید.

برای اینکه با این موضوع بهتر آشنا شوید لازم است که انواع صورت های مالی را برای شما نام ببریم.

 • اولین مورد را میتوان ترازنامه نام برد که مهمترین آنها نیز می باشد.
  مورد بعدی که در این بحث میتواند حائز اهمیت باشد مقدار سود و زیان و صورتحساب آن است
  مورد بعدی که وابسته به مورد دوم است محاسبه سود و زیان انباشته می باشد.
  مورد چهارم صورتحساب های بین دوره ها می باشد که در فواصل مختلف به کار می ید.
  صورت های سرمایه ای مورد نظر
  اسناد مربوط به وجوه نقد

امیدوارینم توانسته باشیم در مقاله تنظیم صورتهای مالی شما را با مطالب مهم بیشتر آشنا کرده باشیم.