شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان

تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان

سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی غیر دولتی ، وظیفه بیمه کردن همه کارگران حقوقی و مزدی (به صورت اجباری) و کارفرمایان آن ها (به صورت اختیاری) را بر عهده دارد . طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی « به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام سازمان تأمین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری و امور آن منحصراً طبقق اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد اداره می‌شود .»

این سازمان از دهه ۳۰ هجری شمسی مسئول پرداخت مستمری بازنشستگان ، از کار افتادگان و افراد مشمول بیمه بیکاری می باشد . همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی ، ازدواج و کفن و دفن نیز از دیگر خدمات این سازمان می باشد . همانطور که گفته شد ، یکی از مهمترین خدمات سازمان تامین اجتماعی ، بیمه کارکنان می باشد ، در عین حال اصلی ترین منبع درآمدزایی این سازمان نیز حق بیمه هاییست که صاحبان مشاغل به همراه لیست بیمه کارکنان خود ارائه می دهند . میزان حق بیمه ۳۰٪ حقوق بیمه شده می باشد که ۲۰٪ آن را کارفرما ، ۷٪ دولت و باقیمانده آن را خود شخص پرداخت می کند . طبق قوانین سخت گیرانه تامین اجتماعی ، کارفرما هرماه موظف است لیست بیمه کارکنان خود را به انضمام حقوق دریافتی آن ها تهیه و ارسال کند . در موارد متعددی دیده شده است که مدیر عامل یا بخش حسابداری یک مجموعه بنا به درگیری و مشغله زیاد ، نتوانسته اند به تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان خود را در زمان مقرر ( آخرین روز ماه بعد و در شرایطی خاص ۲ ماه بعد ) مبادرت ورزند ، در چنین مواقعی مشمول پرداخت جریمه می شوند که این جریمه به میزان ٢% حق بیمه ماهیانه برای هر ماه تاخیر پرداخت و براساس قانون نوسازی صنایع محاسبه و مطالبه خواهد شد ، لازم به ذکر است که اگر کارفرما به دلیل تاخیر درپرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ( همچنین تاخیر یا عدم ارسال لیست ) مشمول جریمه شده  ولی اصل حق بیمه و بیمه بیکاری را قبل از صدور برگ لازم الاجرا کلاً پرداخت نماید. ازپرداخت ٣٠% جریمه های مربوطه معاف خواهد بود .

به هنگام بروز چنین مشکلاتی ، شرکت ها اقدام به برون سپاری کرده و ترجیح می دهند که مجموعه ثالثی رابط آن ها و سازمان تامین اجتماعی شود و وظیفه تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان  را بر عهده گیرند . این فرد ثالث با زمان بندی دقیق خود ، نه تنها از بروز مشکلات فوق جلوگیری کرده و لیست بیمه کارکنان را به موقع تهیه و تنظیم می کند ، بلکه قادر است در مورد مسائل جانبی و مرتبط به بیمه  به کار فرما مشاوره دهد . از آنجایی که این شرکت ها ممعمولا شرکت های حسابداری می باشند ، به درستی قادر خواهند بود مسائل بیمه کارکنان و سایر مسائل اقتصادی مجموعه را به هم ارتباط دهند.
.

09034915617 whatsapp 02188196080 phone