شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

تکالیف مودیان غیر مشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان

تکالیف مودیان غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان چیست؟ با راه اندازی سامانه مودیان، اشخاص حقوقی و گروهی از اشخاص حقیقی جهت ثبت نام در این سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی فراخوان شدند. اما مطابق فراخوان های ارزش افزوده، همچنان گروه زیادی از مودیان مشمول سامانه مودیان، مشمول ثبت نام و انجام تکالیف ارزش افزوده نیستند. از این رو سازمان مالیاتی با انتشار دو اطلاعیه تکالیف این مودیان را مشخص نموده است. در این مطلب آموزش رایگان مالیات همراه ما باشید تا با تکالیف مودیان غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان و جرایمی که در انتظار این گروه است، آشنا شوید.
تکالیف مودیان غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان
پس از فراخوان رسمی سازمان مالیاتی برای ثبت نام اشخاص حقیقی در سامانه مودیان و اجرای تکالیف این سامانه، برخی از مودیانی که در لیست مشمولین ارزش افزوده قرار ندارند، مشمول ثبت نام در سامانه مودیان شدند. این مسئله ابهاماتی در خصوص تکالیف این مودیان از جمله نحوه صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد نمود. از این رو سازمان مالیاتی طی اطلاعیه‌ای، تکالیف مودیان غیرمشمول ارزش افزوده در سامانه مودیان را به شرح زیر اعلام نمود:
از آنجا که این مودیان مطابق ماده ۴ قانون تسهیل تکالیف مودیان مجاز به دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریداران نیستند؛ برای صدور صورتحساب الکترونیکی موظفند از شناسه کالا / خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir با نرخ صفر استفاده نمایند.
در ادامه ابلاغ اطلاعیه شماره ۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ سازمان مالیاتی را در ارتباط با تکالیف مودیان غیرمشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیان مشاهده می‌کنید:

09034915617 whatsapp 02188196080 phone