شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

حسابداری دادگاهی

حسابداری دادگاهی

امروزه اگر صفحات روزنامه های صبح را ورق زده ، اخبار را از طریق رسانه های دولتی دنبال کرده و در شبکه های اجتماعی در پی کسب اطلاعات بیشتر از اوضاع اقتصادی کشور داشته باشید ، یکی از ستون های ثابت خبری ، موضوعاتی از قبیل اختلاس ، دزدی ، زد و بند و ناهمخوانی حساب های مالی می باشد که به جابجایی یا فقدان مبلغ قابل توجهی پول ختم شده اند . با صرف نظر از اینکه بخشی از این اخبار سیاه نمایی بوده ، بخشی از آن اتهاماتی بی اساسند ، این مشکلات مختص جامعه ما نبوده و همچنین قوه قضاییه و سایر سازمان های ذیصلاح به آن ها رسیدگی می کنند ، نمی توان این حقیقت را انکار کرد که این معضل ناثواب در اقتصاد ما وجود داشته و علاوه بر تاثیر نامطلوبی که به روی روحیات و عملکرد سهامداران ، شرکا ، کارمندان و همه عوامل مرتبط با شرکت خاطی را دارد ، به چرخه اقتصاد مملکت نیز آسیب می زند، در حسابداری دادگاهی .

در همین رابطه ، شرکت های بزرگی که دارای ترنول مالی زیاد هستند ، بواسطه تعدد معاملات تجاری و همچنین ثقل مبلغ این همکاری های اقتصادی ، می توانند جولانگاه مطلوبی برای سوء استفاده برخی از کارکنان بخش مالیشان شوند . بی تردید همه افرادی که دچار لغزشی در کار خود شده و مبالغی را جابجا کرده اند ، از ابتدا با نیت نادرست پای به این عرصه نگذاشته و قصد انجام عملی خلاف و حرام را نداشته اند ، اما دانش ، مهارت و اطلاعات آن ها در هماهنگی با بی نظمی های موجود شرایطی را فراهم آورده است که سبب شده تا وسوسه انجام چنین اقداماتی به ذهن وی افتاده و پس از انجام اولین بار این عمل ، به عادت وی تبدیل شود .

در مقالات پیشین گفته شد که حسابرسان با بررسی دقیق حساب های یک مجموعه به صحت یا عدم راستی مکتوبات و حاصل عملکرد یک حسابدار پی می برند . اگرچه این اطلاعات قابل استناد بوده و می توان به درستی آن اتکا کرد ، اما نباید این نکته را فراموش کرد که حسابرسی عموماً برای کسب اطلاع هیئت مدیره – به عبارتی دیگر اهداف داخلی شرکت – انجام می پذیرد و در مواردی که شرکت مذکور نظامی شناخته شده در اقتصاد یک کشور نباشد برای مصارف خارجی (مانند ارائه به بانک) تهیه می گردد ؛ حال اینکه اگر ساختاری وجود داشته باشد که خود از چندین و چند شعبه تشکیل شده و دارای صدها کارمند باشد ، برای بررسی حساب ها به سطح بالاتری از تحقیق و جستجو نیاز دارد که به آن حسابداری دادگاهی می گویند .

در این سطح پیشرفته که اینک به جای یافتن ناهمخوانی ها ، به دنبال یافتن مدارکی برای متهم کردن عوامل خطاکار بخش مالی خود در دادگاه هستیم ، حسابداری دادگاهی گفته می شود . در حالی که جمله فعالین این حوزه با در نظر داشتن اعداد و ارقام در پی ارائه گزارشی جامع در خصوص پرداختی ها و دریافتی های شرکت خود هستند ، حسابداران دادگاهی پای را فراتر نهاده و به این اطلاعات ظاهری بسنده نمی کنند . در این مسیر متخصصین حسابداری دادگاهی با گردآوری اطلاعات مالی – اطلاعاتی محکمه پسند و قدرتمند – با تجزیه و تحلیل این اعداد و ارقام ، نحوه به دست آمدن آن ها ، سنجش و حقیقت یابی آن ها در دنیای واقعی و همچنین کشف تقلب و ترفندهایی که در به کار گرفته شده اند ، در پی روشن کردن حقیقت و رو کردن دست متخلفین می باشند .

در نهایت لازم به ذکر است که یک حسابرس دادگاهی که در یکی از دو شاخه  پشتیبانی دادخواهی و  رسیدگی به تقلب مشغول به کار می باشد ملزم است تا برای موفقیت در کار خود روی مباحثی همچون خدمات حسابداری ، حسابرسی ، مباحث مالیاتی و سایر امور مالی ، ارزش ‌گذاری ، حقوق و بند و تبصره های مالی ، تحقیق ، عملیات تجاری و صد البته روان شناسی تسلط کاملی داشته باشد تا بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد ، مهارت هایی که جز با مطالعه ، تمرین و کسب تجربه حاصل نمی گردند .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone