شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

مالیات اجاره

مالیات اجاره

مالیات اجاره :در واقع دریافت اجاره نوعی درآمد برای فرد از ساختمانی که به اجاره می دهد ایجاد می کند ، بنابراین مالیات اجاره را می توان نوعی مالیات بر درآمد به حساب آورد . در مالیات بر درآمد مبنای محاسبه ، درآمدی است که فرد در طول یک سال از طریق قانونی کسب می کند . از آن جایی که منابع کسب درآمد افراد متفاوت است ، مالیات بر درآمد نیز از سوی قانون گذار در انواع مختلفی صادر می شود تا بتواند عدالت مالیاتی را برای افراد فراهم کند .

مالیات اجاره

به عنوان مثال از انواع مختلف مالیات بر درآمد می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی

مالیات بر درآمد انواع ملک

مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد

مالیات بر درآمد های ناگهانی (اتفاقی)

مالیات بر درآمد های کشاورزان

 

مالیات بر درآمد را باید دریافت کننده آن پرداخت کند . به همین منظور افرادی که اجاره بها را به عنوان نوعی درآمد دریافت می کنند ، برای هر سال خورشیدی تا آخر تیر ماه سال بعد از آن  مکلف هستند که اظهار نامه مالیاتی را پر کرده و به شعب مالیاتی که زمین یا ساختمان در آن منطقه واقع شده است تحویل دهند . افراد باید دقت داشته باشند که پرداخت نکردن به موقع این مالیات ، مانند سایر مالیات ها موجب اعمال جریمه و پیگیری های قانونی از سوی سازمان برای آن ها خواهد شد .

 

نحوه دریافت مالیات بر اجاره چگونه است ؟

  1. تنظیم اظهار نامه مالیات بر اجاره و تسلیم آن به شعب سازمان امور مالیات
  2. رسیدگی شعبه مربوطه به اظهار نامه صادره از سوی مؤدی
  3. در مرحله آخر این سازمان برگه تشخیص مالیات را (که در آن میزان مالیات تعیین شده است) صادر و به مؤدی تحویل می دهد .

 

میزان مالیات اجاره پرداختی چقدر است ؟

مالیات بر اجاره عبارت است از کل اجاره بها چه نقدی و یا غیر نقدی پس از کسر %۲۵ بابت هزینه های استهلاک و تعمیرات انجام گرفته توسط مالک روی ملک مورد نظر . اگر فرد اجاره دهنده خودش مالک ساختمان نباشد ، یعنی مستاجر باشد او نیز مشمول پرداخت مالیات اجاره به میزان تفاوت اجاره دریافتی و پرداختی خواهد بود . در مواردی که صاحب ملک شخص حقوقی باشد ، آن مجبور نیست تا اظهار نامه مالیاتی جداگانه ای برای مالیات بر اجاره ارسال کند . آن ها باید مالیات بر درآمد اجاره پرداختی را از مال الاجاره های پرداختی کسر و در طی ۱۰ روز به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند (تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم) . نرخ تعیین شده برای اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات براساس نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم از ۱۵ تا ۳۵ درصد با توجه به نوع ملک و ساختمان متغیر خواهد بود .

 

میزان معافیت در پرداخت مالیات اجاره :

درآمد اشخاص حقیقی که راه کسب درآمدی جز در یافت اجاره ندارند (بجز پاداش ها ، سود سپرده ها نزد بانک ، حقوق وظیفه و باز نشستگی دریافتی) تا میزان معافیت حقوق بگیران در قانون که به صورت سالانه مشخص می شود (میزان معافیت حقوق بگیران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۷۶۰۰۰۰۰ تومان)  از پرداخت مالیات معاف است .

 

مالیات مضاعف در مورد صاحبان مشاغل :

شاید برای صاحبان مشاغل مخصوصاً کسبه این سؤال پیش آمده باشد که بر آن ها نوعی مالیات اضافی تحمیل شده است ، چرا که آن ها باید هم مالیات بر ارزش افزوده و هم مالیات اجاره را پرداخت کنند ، ولی باید گفت این اشتباه بیشتر مربوط به عدم اطلاع آن ها از این دو مالیات است . در واقع کسبه محترم مالیات بر ارزش افزوده را به هیچ وجه از درآمد خود پرداخت نمی کنند ، چون مالیات بر ارزش افزوده مستقیماً از مصرف کننده دریافت می شود و کسبه در اینجا تنها به عنوان واسطی  بین مصرف کننده و اداره مالیات در دریافت و پرداخت این نوع از مالیات هستند . در این موارد کلیه وجوه دریافتی توسط این افراد برای مالیات بر ارزش افزوده از درآمد آن ها کسر می شود و باقی مانده ملاک محاسبه مالیات بر درآمد قرار می گیرد ، در نتیجه این افراد تنها مالیات اجاره خود را پرداخت می کنند و مالیات اضافی بر آن ها تحمیل نمی شود این سئوالات را می توانید از شرکت حسابداری خود نیز بپرسید .

 

موارد معافیت مالیات اجاره :

  • درآمد افراد از اجاره املاک مسکونی در شهر تهران تا ۱۵۰ و در سایر مناطق تا ۲۰۰ متر از پرداخت این نوع از مالیات معاف هستند مگر خلاف آن مشخص شود .
  • اگر مالک ساختمان اجاره داده شده ، در محل دیگری برای سکونت خود مستاجر باشد ، تفاوت مبلغ اجاره دریافتی و پرداختی در این مورد ملاک محاسبه مالیات بر اجاره خواهد بود .
  • سازمان امور مالیاتی برای معافیت ها در پرداخت مالیات بر اجاره نیز سقفی را تعیین کرده است ، به این صورت که مؤدی در هر سال مالی تنها یک بار حق استفاده از آن ها را خواهد داشت .
  • محل سکونت پدر ، مادر ، فرزند ، همسر ، افراد تحت تکفل و اجداد انسان به هیچ وجه اجاری تلقی نمی شود و به همین خاطر از پرداخت مالیات معاف هستند . سازمان امور مالیات می تواند در صورت اثبات خلاف آن برای این املاک نیز مالیات بر اجاره را وضع کند .
  • در مواردی که افراد اقدام به فسخ یا برهم زدن معاملات املاک ظرف شش ماه بکنند ، از پرداخت مالیات معاف هستند . حتی زمانی که افراد مالیات بر اجاره را به اداره مالیات پرداخت می کنند در صورتی که به هر دلیلی معامله بعد از آن به هم بخورد ، می توانند با ارائه نامه ای از دفتر خانه مبنی بر عدم تأیید ثبت معامله و درخواست کتبی از سازمان مالیاتی ، مالیات پرداختی خود را استرداد کنند . اداره مالیات مربوطه مکلف است در این مورد مالیات دریافتی را ظرف ۱۵ روز به مؤدی عودت دهد .
09034915617 whatsapp 02188196080 phone