شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

خدمات حسابداری

مالیات حسابهای بانکی

مالیات حسابهای بانکی

چند میلیارد مالیات پس از کنترل حسابهای بانکی بدست آمده است؟

براساس گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آغارین سال ۹۶ بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان پس از بررسی و کنترل حسابهای بانکی کسانی که تاکنون علاوه بر اینکه تاکنون یک ریال مالیات نپرداخته اند حتی پرونده مالیاتی هم نداشته اند وصول گردیده است. براساس لایحه بودجه سال ۹۷ درآمد های مالیاتی دولت افزایش یافته و این به معنی فشار به واحدهای تولیدی یا کارمندان و … نیست بلکه وصول مالیات از طریق جلوگیری فراریان مالیاتی محقق خواهد شد . سازمان امور مالیاتی با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و نیز سایر ساز و کارهایی که در اختیار دارد می تواند به این امر مهم دست یابد. 

حسابداری,خدمات حسابداری,شرکت حسابداری

09034915617 whatsapp 02188196080 phone