شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

مالیات خانه های خالی چگونه محاسبه می شود؟

مالیات خانه های خالی چگونه محاسبه می شود؟

مالیات خانه های خالی چگونه محاسبه می شود؟ می دانیم که یکی از دلایل گران شدن یک کالا یا خدمت کاهش عرضه آن است که چنانچه با ثبات یا افزایش تقاضا همراه باشد، تغییر قیمت آن با افزایشی تورمی خودنمایی می کند.

بنا به این اصل ساده عده ای از مسئولین بر این باورند که یکی از دلایل گران شدن ملک به ویژه در تهران، وجود خانه هایی بدون سکنه است که موجب کاهش عرضه و افزایش بی رویه و غیر منطقی بهای آن شده است . به همین دلیل ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۹ پرداخت مالیات خانه های خالی را به عنوان عاملی محرک برای کاهش قیمت مسکن به تصویب رساندند.

حال سوالی که در این یادداشت به بررسی آن خواهیم پرداخت این است که

مالیات خانه های خالی چگونه محاسبه می شود؟

فرض کنید بهای اجاره یک خانه ۵۰ میلیون تومان به عنوان پول پیش و اجاره هم ماهی ۲ میلیون تومان باشد .

در چنین شرایطی صاحب ملک ۲۴ میلیون تومان به عنوان اجاره کل سال (۲× ۱۲ماه) بعلاوه ۱۸% پنجاه میلیون تومان که برابر است  با ۹ میلیون تومان به عنوان سود ودیعه در یک سال به دست آورده که مجموعاً ۳۳ میلیون تومان می شود .

از آنجایی که ۲۵% یا یک چهارم این مبلغ به عنوان استهلاک ساختمان یا هزینه های تعمیر کم می شود، در حقیقت ۲۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به حساب مالک واریز می شود (گفتنیست که عده ای با ضرب ۰٫۷۵ در عدد کل به مبلغ خالص آن می رسند که در حقیقت کسر همین ۲۵% می باشد ) .

در این مثال با استناد به اینکه این ملک در یک سال سودی ۲۴٫۷۵۰٫۰۰۰ تومانی برای صاحب خانه به همراه دارد، بر اساس ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم:

  • تا ۳ میلیون تومان درآمد اجاره مشمول ۱۵ درصد،
  • بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان مشمول ۲۰ درصد،
  • بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان شامل ۲۵ درصد،
  • بین ۲۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول ۳۰ درصد و
  • بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان هم شامل ۳۵ درصد مالیات خواهد شد.

با توجه به اینکه عدد مذکور بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون تومان است، درصدهای ۳ دسته اول برای آن محاسبه شده که به ترتیب زیر است :

۴۵۰٫۰۰۰ + ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ + ۳٫۷۵۰٫۰۰۰ = ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان | سالانه

با خالی ماندن یک ملک بیش از ۴ ماه در سال اول شش برابر این عدد یعنی ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات خانه مذکور بوده که در سال دوم و سوم به ترتیب در ۱۲ و ۱۸ برابر می شود .

09034915617 whatsapp 02188196080 phone