مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت

مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت


مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت

در مقالات قبلی خواندیم که وظیفه حسابرسان بررسی فعالیت های حسابداران و ارائه گزارشی تائیدی یا تکذیبی از عملکرد آن ها به بانک ، ارگان های دولتی و حتی سهام داران و اعضای هیئت مدیره در یک مجموعه می باشد . با توجه به این اصل ، مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت زمانی معنا می یابد که نظام حسابداری در یک شرکت مستقر شده و اساساً گزارشی برای تحلیل وجود داشته باشد .

تفاوتی ندارد که مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت توسط واحدی دائمی در این مجموعه که تحت نظر مستقیم مدیر عامل فعالیت کرده و تنها به هیئت مدیره گزارش می دهند انجام پذیرفته باشد و یا مجموعه ای حسابرسی خارج از شرکت مورد نظر توسط کارشناسان رسمی موسسات خدمات مالی ، در هر دو صورت مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت تحت اقداماتی خاص انجام می پذیرد که به معرفی آن ها می پردازیم .

مشاوره حسابرسی صورت های مالی ، مشاوره حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورت های مالی ، مشاوره حسابرسی مانند خدمات حسابداری مالیاتی ، حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش سرفصل های وظایف یک حسابرس در راستای مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت می باشد که هریک حاوی اقیانوسی از نکات و اطلاعات و همچنین مستلزم داشتن مهارت و تسلطی قابل توجه می باشد . با گذر از این توضیحات حسابرس با تشکیل پرونده های جاری و دائم یک شرکت بر اساس سیستم عطف بندی آن کار خود را آغاز می کند .

وی در مرحله بعدی با اخذ تراز آزمایشی شرکت ، تهیه کاربرگ های اصلی و فرعی هر حساب و سرفصل و ارسال تاییدیه های حسابرسی کار را پیش می برد . در ادامه کار رسیدگی به سرفصل نقدی ها ( نزد بانک ها ، صندوق و تنخواه گردان ، مطالبات و پیش پرداخت ها ) ، رسیدگی به حساب های دریافتنی تجاری و غیر تجاری (حساب بدهکاران و یا جمع بندی اقلام راکد) ، رسیدگی به دارایی های نامشهود و حقوق امتیاز و بهره برداری ، مطالعه انواع سرمایه گذاری ها ، مالیات ، تسهیلات مالی ، فروش و درآمدها به مراحل انجام حسابرسی در یک شرکت ختم می شوند .

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *