شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

شرکت حسابداری

مشمولیت مالیاتی بر سود سپرده بانکی

مشمولیت مالیاتی بر سود سپرده بانکی

سود سپرده های بانکی مشمول مالیات می شود ؟

جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده وافزایش پایه های مالیاتی و نیزاجرای کامل طرح جامع مالیاتی که در نهایت افزایش درآمد های دولت را در پی خواهد داشت در گذشته پایه های مالیاتی یا منابع مختلفی از جمله مالیات بر مشاغل ، مالیات بر درآمد ،مالیات بر ارث و … وجود داشته است که این پایه جدید مالیاتی نیز پس از تایید اضافه خواهد شد. در بودجه سال ۹۷ اخذ مالیات از سپرده های میلیونی بانکی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و اجرای آن ، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد. اگر این لایحه ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شده در مجلس نیز  تصویب گردد سپرده های بانکی اشخاص نزد بانکها مشمول مالیات می شود و افراد می بایست نسبت به سپرده های خود نزد بانکها مالیات پرداخت کنند .

حسابداری,خدمات حسابداری,شرکت حسابداری

 

09034915617 whatsapp 02188196080 phone