شرکت حسابداری و خدمات حسابداری

معافیت حقوق کارکنان

معافیت حقوق کارکنان

معافیت حقوق کارکنان در سال ۹۷ چقدر خواهد بود ؟

با توجه به اینکه دولت هر ساله بودجه پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند که یکی از بندهای موجود در بودجه، میزان رشدحقوق نسبت به سال گذشته و مشخص شدن مبلغ حقوق کارکنان در سال جدید است بطوری که با افزایش حقوق میزان معافیت مالیات حقوق نیز افزایش خواهد داشت . این افزایش حقوق و معافیت بستگی به قانون گذاران و در نظر گرفتن شرایط متعدد از جمله تورم و … دارد مثلا” ممکن است در یک سال ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم و در سالی دیگر ۲۵ درصد افزایش حقوق نسبت به سال گذشته داشته باشیم و اینکه مبلغ معافیت حقوق در یک سال  ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و در سالی دیگر ۱۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد لازم به یادآوری است میزان معافیت حقوق در سال ۹۶ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ماهانه می باشد ، یعنی اگر حقوق یک شخصی در سال ۹۶ ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ریال باشد به این شخص مالیات حقوق تعلق نمی گیرد و اگر فرد دیگری در همان سال ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ حقوق دریافت کند مشمول مالیات حقوق است بطوری که تا مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از مالیات حقوق معاف است و نسبت به مازاد ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۱۰% آن را باید مالیات پرداخت نماید. در سال ۹۶ با توجه به افزایش چشمگیر معافیت حقوق در سال ۹۶ که سالانه ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ماهانه ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که نسبت به سال گذشته حدودا” ۵۰% افزایش داشته است ،این مبلغ معافیت حقوق احتمالا” در سال آینده تغییر نخواهد داشت و نیز در مورد افزایش حقوق ، طبق اعلامیه های دولت ۵% به حقوق سال گذشته اضافه خواهد شد و در صورت صرفه جویی در دستگاه ها یا بودجه ریزی صحیح آنها این افزایش حقوق می تواند تا ۱۰% افزایش یابد و این پیش بینی وجود دارد که درصد افزایش حقوق در سال ۹۷ بیش از ۵% تصویب گردد.

خدمات حسابداری,شرکت حسابداری,حسابداری

09034915617 whatsapp 02188196080 phone